Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giáo án Ngữ văn 10 chuẩnTuần 19Tuần 20Tuần 21Tuần 22Tuần 23Tuần 24Tuần 25Tuần 26Tuần 27Tuần 28Tuần 29Tuần 30Tuần 31Tuần 32Tuần 33Tuần 34Tuần 35

Giáo án bài bác Đại cáo bình Ngô: Phần 2: Tác phẩm

Link cài Giáo án Ngữ Văn 10 Đại cáo bình Ngô: Phần 2: Tác phẩm

I. Mục tiêu bài học

1. Loài kiến thức

- Bản hero ca tổng kết cuộc đao binh chống quân Minh xâm lược buồn bã mà hào hùng của quân dân Đại Việt.

Bạn đang xem: Giáo án đại cáo bình ngô

- bạn dạng Tuyên ngôn Độc lập sáng chói tứ tưởng nhân nghĩa, yêu thương nước với khát vọng hoà bình.

- nghệ thuật và thẩm mỹ mang đậm tính chất sử thi, lí lẽ chặt chẽ, đanh thép, hội chứng cứ giàu sức thuyết phục.

2. Kĩ năng

Có năng lực đọc –hiểu tác phẩm bao gồm luận viết bởi thể văn biền ngẫu - đặc trưng thể cáo.

3. Thái độ, phẩm chất

- giáo dục bồi chăm sóc ý thức dân tộc, yêu dấu di sản văn hóa truyền thống của phụ vương ông. Gồm thái độ tôn trọng và tri ân với hầu hết người anh hùng dân tộc.

4. Định hướng trở nên tân tiến năng lực

- năng lực tự chủ và từ bỏ học, năng lượng hợp tác, năng lực giải quyết và xử lý vấn đề cùng sáng tạo; năng lượng thẩm mỹ, năng lượng tư duy; năng lượng sử dụng ngôn ngữ.

II. Phương tiện

1. Giáo viên

SGK, SGV Ngữ văn 10, tư liệu tham khảo, thi công bài giảng

2. Học sinh

SGK, vở soạn, tài liệu tham khảo

III. Cách thức thực hiện

Gv kết hợp phương thức đọc sáng sủa tạo, đối thoại, trao đổi, nêu vấn đề, thảo luận, tích hòa hợp (Tội ác của giặc Minh với bài toán huỷ khử môi trường).

IV. Các bước dạy học

1. Ổn định tổ chức triển khai lớp

Sĩ số: …………………………….

2. Kiểm tra bài bác cũ

Trình bày phần đa hiểu biết của em về việc nghiệp thơ văn của Nguyễn Trãi.

3. Bài xích mới

Hoạt đụng 1. Chuyển động khởi đụng

Trong lịch sử dân tộc VHVN, ba áng thơ văn kiệt xuất được xem như là các phiên bản tuyên ngôn hòa bình của dân tộc bản địa là: nam quốc đất nước (Lí hay Kiệt), Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi) với Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh). Bài học hôm nay, họ sẽ thuộc tìm hiểu bạn dạng tuyên ngôn chủ quyền lần trang bị hai của dân tộc bản địa ta.

hoạt động vui chơi của GV và HS kỹ năng và kiến thức cần đạt

- Nêu khái niệm, các đặc trưng cơ bạn dạng của thể loại cáo?

Hoạt động 2. Hình thành kỹ năng mới

GV HD HS tò mò phần tiểu dẫn.

Hs đọc Tiểu dẫn- sgk.

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Thể loại cáo

- Khái niệm: là thể văn nghị luận tất cả từ thời cổ nghỉ ngơi Trung Quốc, thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình bày một công ty trương, một sự nghiệp, tuyên ngôn một sự kiện nhằm mọi tín đồ cùng biết.

- Đặc trưng

+ Viết bởi văn xuôi xuất xắc văn vần, phần nhiều là văn biền ngẫu (loại văn có ngôn ngữ đối ngẫu, các vế đối thanh B-T, tự loại, tất cả vần điệu, sử dụng điển cố, ngôn ngữ khoa trương).

+ Lời lẽ đanh thép, lí luận sắc bén.

+ Kết cấu chặt chẽ, mạch lạc.

- Nêu yếu tố hoàn cảnh ra đời của tác phẩm?

2. Tác phẩm

a. Yếu tố hoàn cảnh ra đời: Đầu năm 1428, sau khi dẹp ngừng giặc Minh, Lê Lợi đăng vương vua, giao cho nguyễn trãi viết bài cáo đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh, lập lại chủ quyền cho đất nước.

- Em phát âm gì về nhan đề tác phẩm? nguyên nhân gọi là “đại cáo”? Giặc Ngô là giặc nào? vì sao tác giả lại hotline chúng như vậy?

Vua Minh (Chu Nguyên Chương- ông tổ lập ra triều Minh- Minh thành tổ) quê ở đất Ngô (nam trường Giang, thời Tam Quốc) → chữ “Ngô” chỉ thông thường giặc phương Bắc thôn tính với ý căm thù, khinh thường bỉ.

b. Ý nghĩa nhan đề:

- Chữ Hán: Bình Ngô đại cáo → dịch ra giờ Việt: Đại cáo bình Ngô.

- Giải nghĩa:

+ Đại cáo: bài cáo phệ → dung lượng lớn.

→ tính chất trọng đại.

+ Bình: dẹp yên, bình định, ổn định định.

+ Ngô: giặc Minh.

→ bài cáo phệ ban ba về việc dẹp lặng giặc Ngô.

Hs đọc văn bản.

Gv thừa nhận xét, giải đáp giọng đọc.

- Nêu bố cục tổng quan của tác phẩm?

c. Đọc với tìm cha cục: tía cục: 4 phần.

- P1: Nêu luận đề bao gồm nghĩa.

- P2: vun rõ tội vạ của giặc Minh xâm lược.

- P3: nói lại 10 năm pk và thắng lợi của nghĩa binh Lam Sơn.

- P4: Tuyên bố chiến quả, xác minh sự nghiệp thiết yếu nghĩa, rút ra bài học lịch sử.

GV HD HS đọc – gọi văn bản.

Hs sẽ học đoạn này ở thcs với nhan đề Như nước Đại Việt ta. Gv đặt thắc mắc để hs thảo luận, nhớ lại kỹ năng cũ:

II/ Đọc - đọc văn bản

- trong khúc 1, luận đề chính nghĩa được nêu cao bao gồm mấy vấn đề chủ yếu? Đó là những luận điểm gì?

1. Đoạn 1: Nêu cao luận đề thiết yếu nghĩa

* tư tưởng nhân nghĩa

- Theo quan niệm của đạo Nho: nhân nghĩa là côn trùng quan hệ xuất sắc đẹp thân người với người trên đại lý tình thương với đạo lí.

- vấn đề 1 được nêu ở các câu nào? Vị trí cùng nội dung rõ ràng của nó?

- Nguyễn Trãi:+ sàng lọc lấy phân tử nhân cơ bạn dạng của tư tưởng nhân nghĩa: nhân nghĩa hầu hết để yên dân.

- vấn đề 2 được nêu cùng luận chứng ntn?

Gv dẫn dắt: dân tộc bản địa ta chiến tranh chống quân thôn tính là nhân nghĩa, là tương xứng với nguyên lí chính nghĩa thì sự trường thọ độc lập, có chủ quyền của dân tộc việt nam cũng là chân lí khách hàng quan phù hợp với nguyên lí đó...

+ đem lại nội dung mới: nhân ngãi là yên ổn dân trừ bạo.

→ Đó là các đại lý để tách trần luận điệu giảo quyệt của giặc Minh (phù Trần diệt Hồ góp Đại Việt).

→ xác định lập trường chính đạo của ta và tính chất phi nghĩa của quân thù xâm lược.

- Chân lí thực tiễn về việc tồn tại độc lập, có độc lập của nước Đại Việt được bộc lộ qua những mặt nào?

* Chân lí về sự tồn tại độc lập, có tự do của nước Đại Việt:

- phạm vi hoạt động lãnh thổ: nước Đại Việt ta- núi sông phạm vi hoạt động đã chia.

- Nền văn hiến: vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

- Phong tục: phong tục bắc nam cũng khác

- lịch sử dân tộc riêng, chế độ riêng: từ Triệu, Đinh, Lí, è cổ bao đời tạo nền độc lập/ thuộc Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

- Hào kiệt: đời nào thì cũng có

- thừa nhận xét về giọng điệu của đoạn 1?

→ các từ ngữ: “từ trước”, “đã lâu”, “vốn xưng”, “đã chia”, “cũng khác” cho biết sự vĩnh cửu hiển nhiên, vốn có, lâu lăm của một nước Đại Việt độc lập, có độc lập và văn hiến.

→ Giọng điệu: trang trọng, hào hùng mang ý nghĩa chất của một lời tuyên ngôn.

- thắc mắc nâng cao: đối chiếu với phái nam quốc giang san (Lí thường xuyên Kiệt) giúp xem sự phát triển của tứ tưởng chủ quyền độc lập dân tộc?

* đối chiếu với phái nam quốc tổ quốc (Lí thường Kiệt): ý thức độc lập dân tộc của Đại cáo bình Ngô phạt triển toàn vẹn và thâm thúy hơn.

- Toàn diện, vì:

+ Lí thường Kiệt new chỉ xác định dân tộc ở nhị phương diện: lãnh thổ và công ty quyền.

+ đường nguyễn trãi đã xác minh dân tộc ở các phương diện: lãnh thổ, nền văn hiến, phong tục tập quán, định kỳ sử, chế độ, bé người.

- Sâu sắc, vì:

+ Lí thường xuyên Kiệt địa thế căn cứ vào “thiên thư” (sách trời)- nhân tố thần linh chứ không phải thực tiễn kế hoạch sử.

+ nguyễn trãi đã ý thức rõ về văn hiến, truyền thống lịch sử và con bạn – phần đa yếu tố thực tế cơ bạn dạng nhất, các hạt nhân khẳng định dân tộc

- nguyễn trãi đã tố cáo đều tội ác như thế nào của giặc Minh? tác giả đứng bên trên lập trường nào?

2. Đoạn 2: bản cáo trạng hùng hồn, đẫm máu với nước mắt

- Những thủ đoạn và lỗi lầm của kẻ thù:

+ Âm mưu xâm lược man trá của giặc Minh:

“Vừa rồi:

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,

Để trong nước lòng dân oán thù hận.

Quân cuồng Minh thừa cơ gây họa”.

Chữ “nhân”, “thừa cơ” → vun rõ luận điệu đưa nhân giả nghĩa, “mượn gió bẻ măng” của kẻ thù.

→ phố nguyễn trãi đứng bên trên lập ngôi trường dân tộc.

+ tố giác chủ trương, chính sách cai trị vô nhân đạo, vô cùng khắt khe của kẻ thù:

→ Tàn sát fan vô tội – “Nướng dân đen... Tai vạ”.

→ tách bóc lột tàn tệ, dã man: “Nặng thuế...núi”.

→ Huỷ diệt môi trường xung quanh sống: “Người bị ép...cây cỏ”.

→ phố nguyễn trãi đứng bên trên lập ngôi trường nhân bản.

- Hình ảnh nhân dân Đại Việt dưới thống trị của giặc Minh được biểu tượng hóa bằng hình ảnh nào?

- Hình ảnh nhân dân: tội nghiệp, đáng thương, khốn khổ, điêu linh, bị dồn xua đuổi đến con đường cùng. Chết choc đợi họ trên rừng, dưới biển: “Nặng nề... Canh cửi”,...

- mọi tên giặc Minh hung ác được hình tượng hóa bằng hình hình ảnh nào?

- Hình hình ảnh kẻ thù: tàn bạo, vô nhân tính tựa như các tên ác quỷ: “Thằng há miệng... Chưa chán”.

Xem thêm: Phân Tử Khối Của Heli Là Bao Nhiêu? Tính Chất Và Ứng Dụng Của Heli

- thẩm mỹ và nghệ thuật viết cáo trạng của tác giả?

- thẩm mỹ và nghệ thuật viết cáo trạng:

+ Dùng hình tượng để diễn tả tội ác của kẻ thù:

“Nướng dân black ...tai vạ”.

+ Đối lập:

Hình ảnh người dân vô tội bị bóc tách lột, tàn giáp dã man >

Đã có giải mã bài tập lớp 10 sách mới: