Gọi số mol của đipeptit là x → số mol của NaOH là 3x mol, số mol của nước là 2x mol

Bảo toàn trọng lượng → 218x + 40.3x = 45,3 + 2. 18x → x = 0,15 mol
Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn a gam đipeptit glu

Cho X là tetrapeptit Ala-Gly-Ala-Val và Y là tripeptit Gly-Ala-Glu. Thủy phân trọn vẹn m gam hỗn hợp gồm X cùng Y, thu được tứ amino axit, trong số ấy có 3,00 gam glyxin và 5,34 gam alanin. Quý hiếm của m là


X là một trong peptit mạch hở. Nếu như thủy phân không hoàn toàn m gam X chỉ thu được các tripeptit thì tổng cân nặng của tripeptit là 56,7 gam. Nếu như thủy phân không trọn vẹn m gam X chỉ thu được những đipeptit thì tổng khối lượng của đipeptit là 59,4 gam. Ví như thủy phân trọn vẹn m gam X thì nhận được a gam một amino axit Y (chỉ có một nhóm -COOH cùng 1 nhóm -NH2). Quý hiếm của a là:


Hỗn phù hợp M tất cả peptit X, peptit Y và peptit Z chúng cấu trúc từ thuộc một các loại amino axit và gồm tổng số team -CO-NH- trong ba phân tử là 11. Với tỉ lệ thành phần nX : nY : nZ = 4 : 6 : 9, thủy phân hoàn toàn m gam M nhận được 72 gam glyxin; 56,96 gam alanin với 252,72 gam Valin. Cực hiếm của m và một số loại peptit Z là


Thủy phân trọn vẹn m gam lếu láo hợp tất cả một tripeptit và tetrapeptit (đều mạch hở, bao gồm tỉ lệ số mol tương xứng là 2 : 1) cùng với 200 gam dung dịch NaOH 4% (vừa đủ). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, chiếm được 23,32 gam muối hạt khan của glyxin, alanin và valin. Giá trị của m là


Cho E là hexapeptit Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và T là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp tất cả E và T, thu được bốn amino axit, trong những số ấy có 9,00 gam glyxin và 7,12 gam alanin. Cực hiếm của m là


Hỗn thích hợp E tất cả 3 peptit X, Y, Z gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 2 : 3 : 4. Tổng số links peptit trong X, Y, Z nhỏ tuổi hơn 8. Thủy phân trọn vẹn m gam E chiếm được 45 gam Gly, 71,2 gam Ala cùng 117 gam Val. Giá trị của m gần nhất với


Khi thủy phân hoàn toàn một peptit mạch hở X (M= 346) thu được tất cả hổn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin cùng axit glutamic. Mang lại 43,25 gam peptit X chức năng với 600 ml dung dịch HCl 1M thu đuợc hỗn hợp Y. Để tác dụng hết với những chất vào Y cần sử dụng vừa đủ dung dịch cất NaOH thu được dung dịch Z. Cô cạn hỗn hợp Z thu được x gam muối. Quý giá của x là


Thủy phân trọn vẹn 7,46 gam pentapeptit mạch hở X (được làm cho từ các α-amino axit gồm công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 11,10 gam muối. Mặt khác thủy phân trọn vẹn 7,46 gam X bằng dung dịch HCl dư, nhận được m gam muối. Quý giá của m là


Tripeptit X gồm công thức sau C8H15O4N3. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 400 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thu được trọng lượng chất rắn là


Hỗn hòa hợp M tất cả peptit X với peptit Y chúng cấu tạo từ thuộc một loại aminoaxit và tất cả tổng số team -CO-NH- trong nhì phân tử là 5. Với tỉ lệ nX : nY = 1 : 2, thủy phân hoàn toàn m gam M nhận được 12 gam glixin với 5,34 gam alanin. Quý hiếm của m sớm nhất với


Hỗn phù hợp T gồm hai peptit mạch hở bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam T, thu được lếu hợp thành phầm gồm 16,02 gam alanin cùng 9,36 gam valin. Biết tổng số links peptit của nhị phân tử peptit vào T bởi 5. Quý hiếm của m là


X là 1 trong những hexapeptit cấu trúc từ một aminoaxit H2NCnH2nCOOH (Y). Vào Y gồm tổng % khối lượng nguyên tố oxi và nito là 61,33%. Thủy phân không còn m(g) X trong môi trường axit chiếm được 30,3 (g) pentapeptit 19,8(g) đipeptit và 37,5 (g) Y. Quý giá của m là


Cho ba peptit mạch hở X, Y với Z (đều được chế tạo thành tự glyxin và alanin), trong các số ấy X, Y là đồng phân kết cấu và đựng số links peptit bé dại hơn Z. Thủy phân trọn vẹn 0,06 mol tất cả hổn hợp E tất cả X, Y và Z (trong E gồm tỉ lệ số mol nO : nN = 13 : 10) bởi 120 mL dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng, thu được 22,68 gam hóa học rắn khan. Biết tổng số links peptit trong phân tử của cha peptit trong E bằng 8. Toàn bô nguyên tử trong một phân tử Z là


Hỗn đúng theo E gồm hai peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam E, thu được láo lếu hợp sản phẩm gồm 10,5 gam glyxin cùng 8,9 gam alanin. Biết tổng số liên kết peptit của hai phân tử peptit vào E bằng 4. Giá trị của m là


M là tripeptit, p là pentapeptit, hồ hết mạch hở. Hỗn hợp T có M và phường với tỉ lệ mol tương xứng là 2 : 3. Thủy phân hoàn toàn 146,1 gam T trong môi trường xung quanh axit nhận được 178,5 gam lếu láo hợp những amino axit. Mang đến 146,1 gam T vào dung dịch cất 1 mol KOH cùng 1,5 mol NaOH, đun nóng các thành phần hỗn hợp để phản bội ứng thủy phân xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Trọng lượng các hóa học tan trong X là
Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Xây Dựng Bài Tự Sự Kể Chuyện Đời Thường " Lớp 6 Hay Nhất

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam