Hai dây dẫn thẳng, dài tuy vậy song bí quyết nhau 32 cm trong ko khí, dòng điện chạy trên dây một là I1 = 5 A, dòng điện chạy xe trên dây 2 là I2 = 1 A và ngược chiều với I1. Điểm M phía bên trong mặt phẳng của nhì dây và giải pháp đều nhị dây. Chạm màn hình từ trên M gồm độ to là:

Phương pháp giải

Sử dụng nguyên lí ông xã chất sóng ngắn từ trường và phương pháp tính cảm ứng từ của mẫu điện trực tiếp (B = 2.10^ - 7I over r)

Lời giải của GV slovenija-expo2000.com

Cảm ứng từ vì chưng I1 với I2 gây ra tại M là

(B_1 = 2.10^ - 7.I_1 over r_1^2 = 2.10^ - 7.5 over 0,16 = 6,25.10^ - 6T;B_2 = 2.10^ - 7.I_2 over r_2^2 = 2.10^ - 7.1 over 0,16 = 1,25.10^ - 6T)

Cảm ứng tự tổng thích hợp tại M là (overrightarrow B_M = overrightarrow B_1 + overrightarrow B_2 )

Ta bao gồm hình vẽ sau


*

Từ hình vẽ ta thấy BM = B1 + B2 = 7,5.10-6 T.Bạn sẽ xem: nhì dây dẫn trực tiếp dài tuy nhiên song bí quyết nhau 32cm trong ko khí

Đáp án nên chọn là: b


*

*

*

*

Hai dây dẫn thẳng tuy vậy song mang cái điện I1 vàI2 đặt giải pháp nhau một khoảng chừng r trong ko khí. Trên mỗi đơn vị dài của từng dây chịu tác dụng của lực từ bao gồm độ lớn là:

Khi tăng đồng thời cường độ cái điện trong cả nhì dây dẫn thẳng tuy nhiên song lên 3 lần thì lực tự tác dùng lên một đơn vị chức năng dài của từng dây vẫn tăng lên

Hai dây dẫn thẳng lâu năm đặt tuy vậy song với nhau và biện pháp nhau 10cm để trong ko khí. Mẫu điện chạy vào dây dẫn gồm cường độ I1 = 2A, I2 = 5A. Lực từ chức năng lên một đơn vị chiều lâu năm của dây là?

Hai vòng tròn dây dẫn đặt biện pháp nhau một khoảng chừng rất nhỏ. Vòng dây dẫn được giữ cố kỉnh định. Vòng trên được nối với một đòn cân. Khi gồm 2 chiếc điện gồm cường độ đều bằng nhau vào 2 dây dẫn thì chúng hút nhau. Đặt thêm một trái cân cân nặng (0,1g) vào đĩa cân vị trí kia thì cân trở lại thăng bằng và lúc đó nhị vòng dây biện pháp nhau 2mm. Xác minh cường độ chiếc điện trong mỗi vòng dây. Biết bán kính mỗi vòng dây là (5cm). Mang (g = 10m/s^2)


(I_1 = 10A, m I_2 = I_3 = 20A, m r_12 = m r_23 = 4cm). Lực từ công dụng lên 1m chiều lâu năm của I1 có mức giá trị là:


Biết (I_1 = I_2 = 20A, m I_3 = 10A,r_12 = 20cm), I3 phía bên trong mặt phẳng trung trực của I1 cùng I2 cách mặt phẳng đựng I1; I2 một khoảng chừng là d. Lực công dụng lên 1m chiều dài của I3 nếu như d = 10cm có độ to bằng:

Hai dây dẫn trực tiếp dài tuy nhiên song được để trong không khí, cường độ loại điện trong nhị dây dẫn đều nhau và bằng I = 1A. Lực từ chức năng lên mỗi đơn vị chiều nhiều năm của dây bằng 2.10-5N. Khoảng cách giữa hai dây khi đó là:

Dây dẫn thẳng dài gồm (I_1 = 15A) trải qua đặt trong ko khí. Lực từ tính năng lên 1m dây của cái I2 = 10A đặt song song bí quyết I1 đoạn 15cm là lực hút tuyệt đẩy và có giá trị bằng bao nhiêu? Biết I1 cùng I2 ngược hướng nhau.

Bạn đang xem: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm trong không khí


Ba dây dẫn thẳng nhiều năm được đặt tuy nhiên song trong thuộc mặt phẳng thẳng đứng như hình vẽ. Dây 1 cùng dây 3 được giữ cố định và thắt chặt có mẫu điện chạy xuống và I1 > I3 . Xác minh chiều của mẫu I2 ví như dây 2 bị dịch quý phái phải?


Hai dòng điện vô hạn đặt tuy nhiên song bí quyết nhau 30cm sở hữu hai dòng điện thuộc chiều (I_1 = 20A;I_2 = 40A) . Nên đặt cái I3 giải pháp I1, I2 một khoảng tầm bao nhiêu để lực từ tính năng lên I3 bằng 0?

Ba dây dẫn thẳng lâu năm đặt biện pháp đều nhau khoảng chừng a = 10cm như hình vẽ. Cường độ dòng điện chạy vào 3 dây lần lượt là I1 = 25A, I2 = I3 = 10A. Độ khủng của lực từ tính năng lên 1m của dây I1 là


Hai dòng điện thẳng đặt song song bí quyết nhau 40cm mang hai cái điện cùng chiều (I_1 = I_2 = 10A). Loại thứ 3 đặt tuy vậy song cùng với hai chiếc điện trên cùng thuộc phương diện phẳng trung trực của 2 dòng I1 và I2. Biết (I_3 = 10A), trái chiều với I1 và I3 biện pháp mặt phẳng chứa (I1, I2) đoạn d = 20cm. Lực từ công dụng lên 1m của loại I3.

Hai mẫu điện thẳng đặt tuy nhiên song cách nhau (40cm) mang hai dòng điện cùng chiều (I_1 = I_2 = 10A). Loại thứ 3 đặt song song với hai dòng điện trên cùng thuộc khía cạnh phẳng trung trực của 2 dòng I1 cùng I2. Biết (I_3 = 10A), ngược chiều với I1 với I3 giải pháp mặt phẳng đựng (I1, I2) đoạn d . D = ? đê lực từ tính năng lên 1m của loại I3 đạt giá trị cực đại?

Cho hai loại điện I1 = I2 = 6A chạy trong nhì dây dẫn dài, song song, phương pháp nhau 30cm theo cùng một chiều (hình vẽ). Xác định chạm màn hình từ tổng hòa hợp tại điểm M nằm trong mặt phẳng cất hai dây dẫn, phương pháp hai dây theo thứ tự MO1 = 10cm, MO2 = 20cm.

Xem thêm: Zalo Của Jack Là Gì, Tiểu Sử Ca Sĩ Jack, Jack (Ca Sĩ Việt Nam)


Hai dây dẫn thẳng, dài tuy vậy song biện pháp nhau 32 cm trong ko khí, dòng điện chạy xe trên dây một là I1 = 5 A, mẫu điện điều khiển xe trên dây 2 là I2 = 1 A với ngược chiều cùng với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của nhị dây và phương pháp đều nhị dây. Chạm màn hình từ trên M tất cả độ khủng là:

Hai dây dẫn thẳng lâu năm đặt tuy vậy song, biện pháp nhau 6 centimet trong không khí. Trong nhì dây dẫn gồm hai loại điện cùng chiều gồm cùng độ mạnh I1 = I2 =2 A. Cảm ứng từ tại điểm M biện pháp mỗi dây 5 cm là

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.