Bài giảngGiải tích 1Giải tích 2Đại số tuyến đường tính (LinearAlgebra)Xác suất thốngkêPhương pháp Toán Lý (PT Đạo hàm riêng với PBĐLaplace)Thảo luậnThảo luận về giảitíchThảo luận ĐSTTThảo luận XSTKEbooksMaths Ebooks


Bạn đang xem: Hàm arctan

Shortlink: http://wp.me/P8gtr-106

I. Những khái niệm cơ bản:

1. Định nghĩa hàm hàng đầu biến:

Cho

*
Do kia hàm ngược của y = sinx là
*
Do kia hàm ngược của y = cosx là
*
(y là cung mà lại cosin bằng x)

Vậy:

*

– Miền xác định: D:

*
" class="latex" />

– Miền giá chỉ trị:

*
" class="latex" />

– Hàm nghịch biến hóa trên <-1;1>

Tính chất:

*

*

*

Ví dụ:

Vd1.

*

Ta có:

*

Nên:

*

Vd2.

*

Ta cần khẳng định arccos0.4. Đặt y = arccos0.4 ,

*
.

Suy ra cosy = cos(arccos0.4) = 0.4

Khi đó:

*
(do
*
yêu cầu
*
)

Vậy:

*

3. Hàm số y = arctanx

Hàm y = arctanx là hàm ngược của hàm y = tanx. Hàm ngược y = arctanx gồm miền khẳng định

*

*

*

*

4. Hàm số y = arccotgx

Hàm y = arccotgx là hàm ngược của hàm y = cotgx.

Xem thêm: Nam Thần Kim Seon Ho Và 8 Bộ Phim Của Kim Seon Ho Của "Start

Hàm ngược y = arccotgx bao gồm miền xác minh

*

*

*

*

5. Một trong những tính chất của hàm vị giác ngược: