Tìm m để hàm bậc ba có 2 điểm rất trị cực hay, gồm lời giải

Bài giảng: Các dạng bài bác tìm cực trị của hàm số – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải

Xét hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d, (a ≠ 0)

Liên quan: kiếm tìm m nhằm hàm số tất cả 2 điểm rất trị

Khi kia y’ = 3ax2 + 2bx + c; y’ = 0 ⇔ 3ax2 + 2bx + c = 0

Hàm số bao gồm 2 điểm cực trị ⇔ phương trình y’ = 0 có hai nghiệm rõ ràng

⇔ Δ’ > 0 ⇔ b2 – 3ac > 0

B. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Số quý giá nguyên của tham số m ∈ <-10;10> nhằm hàm số

*
gồm cực đại, cực tiểu là:

A.

Bạn đang xem: Hàm số có 2 cực trị khi nào

đôi mươi

B. 21

C. 10

D. 9

Lời giải

Chọn A

Ta có y’ = x2 + 2mx – (1 – 2m); y’ = 0 ⇔ x2 + 2mx – (1 – 2m) = 0

Hàm số đã cho có cực lớn và cực tiểu ⇔ phương trình y’ = 0 tất cả hai nghiệm riêng biệt

⇔ Δ’ > 0 ⇔ m2 + (1 – 2m) > 0 ⇔ (m – 1)2 > 0 ⇔ m ≠ 1

Kết vừa lòng m nguyên và m ∈ <-10;10> thì có đôi mươi giá trị của m thỏa mãn.

Ví dụ 2: với giá trị như thế nào của m thì hàm số y = x3 – 3×2 + 3(1 – m2)x + 1 bao gồm 2 điểm rất trị.

A. m ≠ 1

B. m ∈ R

C. m ≠ 0

D. không tồn trên m

Lời giải

Chọn C

Ta bao gồm y’ = 3×2-6x + 3(1 – m2); y’ = 0 ⇔ x2-2x + 1 – mét vuông = 0

Hàm số đang cho có 2 điểm cực trị ⇔ phương trình y’ = 0 tất cả hai nghiệm riêng biệt

⇔ Δ’ > 0 ⇔ 1 – (1 – m2)>0 ⇔ m2>0 ⇔ m ≠ 0

Ví dụ 3: cho hàm số y = -2×3 + (2m – 1)x2 – (m2 – 1)x – 2. Số quý hiếm nguyên của m nhằm hàm số đã cho có hai điểm rất trị là:

A. 3

B. 5

C.

Xem thêm: Soạn Bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê Lớp 7 Tập 1 Trang 26

6

D. 8

Lời giải

Chọn B

Ta có y’ = -6×2 + 2(2m – 1)x – (m2 – 1)

Hàm số đã cho gồm 2 điểm cực trị ⇔ phương trình y’ = 0 có hai nghiệm phân minh

*

Do m nguyên cần m ∈ -3;-2;-1;0;1

Vậy có tất cả 5 quý hiếm nguyên của m thỏa mãn nhu cầu

Ví dụ 4: Tìm toàn bộ các quý hiếm của m để hàm số

*
tất cả 2 điểm rất trị.

Lời giải

Có y’ = (m + 1)x2 + 2(m + 2)x + m

Hàm số sẽ cho có 2 điểm cực trị ⇔ phương trình y’ = 0 gồm hai nghiệm phân biệt

*

Tìm rất trị của hàm số phụ thuộc vào đồ thị rất hay, gồm lời giải Tìm m để hàm trùng phương bao gồm 3 điểm cực trị cực hay, bao gồm lời giải Tìm m nhằm hàm trùng phương có 1 điểm cực trị cực hay, bao gồm lời giải Tìm m để hàm bậc ba không tồn tại cực trị cực hay, có lời giải Tìm m để hàm số gồm 3 điểm cực trị tạo thành thành tam giác gần như cực hay, có lời giải

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân sản phẩm trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT non sông tại slovenija-expo2000.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án rộng 50.000 câu trắc nghiệm Hóa gồm đáp án đưa ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm thiết bị lý bao gồm đáp ánHơn 50.000 câu trắc nghiệm tiếng Anh bao gồm đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác