Lời giải:

Phân tích: Hàm số

*
có TXĐ:
*
, phải
*
và gồm
*
suy ra hàm số
*
 là hàm số lẻ. Hàm số
*
là hàm số chẵn bởi TXĐ:
*
, cần
*
với
*
. Xét giống như ta gồm hàm số
*
là hàm số lẻ, hàm số
*
không chẵn cũng ko lẻ. Vậy đáp án và đúng là B.


Bạn đang xem: Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn


Xem thêm: Đề Thi Thử Môn Toán Đại Học Vinh Năm 2020 Có Đáp Án Chi Tiết


Câu hỏi ở trong đề thi sau. Bạn cũng muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút vấn đề về tìm kiếm chu kì, tính chẵn lẻ của hàm con số giác - Toán học tập 11 - Đề số 3