chào mừng!

Độ âm điện nhắc đến tài năng của một nguyên tử nhằm thu hút những điện tử dùng phổ biến trong link cộng hóa trị

quý giá của Độ âm điện càng tốt thì nguyên tố kia thu hút các electron dùng phổ biến càng mạnh.

Theo wikipedia…

Độ âm điện, được ký hiệu là χ, là xu thế nguyên tử của một yếu tắc hóa học nhất thiết thu hút những điện tử dùng thông thường (hoặc mật độ điện tử) lúc hình thành liên kết hóa học. Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử bị tác động bởi cả số hiệu nguyên tử và khoảng cách mà các electron hóa trị của nó cư trú từ hạt nhân mang điện.

Bạn đang xem: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Mục lục

bây chừ là lúc nhằm nói về:

Độ âm năng lượng điện là gì Độ âm điện có nghĩa là gì ai đã khám phá ra Độ âm điện vì sao gây ra Độ âm điện Độ âm điện được đo thế nào Điều gì quyết định Độ âm năng lượng điện biện pháp tìm Độ âm năng lượng điện của 1 phần tử Cách xác minh Độ âm năng lượng điện từ bảng tuần trả Độ âm điện phương trình Độ âm điện đơn vị cách tính Độ âm năng lượng điện Độ âm điện so cùng với ái lực năng lượng điện tử Độ âm năng lượng điện so với tích điện ion hóa Độ âm năng lượng điện so với số nguyên tử Độ âm điện bảng tuần hoàn xu hướng Độ âm điện tăng như thế nào Độ âm điện tác động đến phân cực thế nào Sự khác biệt Độ âm điện nào làm cho cực link Độ âm điện ảnh hưởng như nắm nào đến links Độ âm điện có liên quan như thế nào đến liên kết cộng hóa trị Cách dự kiến loại link bằng Độ âm năng lượng điện Cách bố trí các phần tử theo lắp thêm tự tăng vọt Độ âm năng lượng điện phần tử nào cao nhất Độ âm năng lượng điện phần tử nào không có Độ âm điện

Độ âm năng lượng điện là gì

Độ âm năng lượng điện là thước đo năng lực của một nguyên tử để thu hút những điện tử dùng chung cho chủ yếu nó. trong bảng tuần hoàn, Độ âm năng lượng điện thường tăng lúc bạn dịch chuyển từ trái sang bắt buộc trong một chu kỳ luân hồi và sút khi bạn dịch chuyển xuống một nhóm.


Mẹo: bật nút chú thích nếu như bạn cần. Lựa chọn “dịch tự động” trong nút cài đặt đặt, nếu như khách hàng không quen với ngữ điệu tiếng Anh.

Độ âm năng lượng điện Nghĩa là gì

Độ âm điện là thước đo khả năng của một nguyên tử nhằm thu hút các điện tử dùng bình thường cho chính nó.

ai đó đã khám phá ra Độ âm năng lượng điện

Linus Pauling

các giá trị Độ âm điện bởi Linus Pauling, một nhà hóa học fan Mỹ, gửi ra, là những đại lượng không sản phẩm công nghệ nguyên nằm trong vòng từ nhỏ tuổi hơn một chút đối với kim các loại kiềm đến buổi tối đa là bốn đối với flo. quý giá Độ âm điện lớn cho thấy thêm lực hút electron bạo phổi hơn quý giá Độ âm năng lượng điện nhỏ.

Mẹo: nhảy nút chú thích nếu khách hàng cần. Lựa chọn “dịch từ động” vào nút mua đặt, nếu như bạn không quen thuộc với ngữ điệu tiếng Anh.

tại sao gây ra Độ âm năng lượng điện

Điện tích lớn hơn trên phân tử nhân.

Ở lever cơ bản nhất, Độ âm điện được xác định bởi những yếu tố như điện tích hạt nhân (nguyên tử càng có nhiều proton thì càng có khá nhiều "lực kéo" lên những electron) và con số và vị trí của các electron khác trong vỏ nguyên tử ( nguyên tử càng có nhiều electron thì số electron hoá trị càng xa hạt nhân.

Độ âm điện được đo ra sao

Độ âm năng lượng điện không được đo bằng đơn vị năng lượng, mà là một thang đo tương đối. tất cả các nhân tố được so sánh với nhau.

Điều gì đưa ra quyết định Độ âm điện

Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử bị ảnh hưởng bởi cả số nguyên tử của nó và kích thước của nguyên tử. Độ âm điện của chính nó càng cao, một thành phần càng thu hút những electron.

Cách khẳng định Độ âm năng lượng điện từ bảng tuần hoàn

vào bảng tuần hoàn, Độ âm điện thường tăng khi bạn dịch chuyển từ trái sang phải trong một chu kỳ luân hồi và bớt khi bạn di chuyển xuống một nhóm. công dụng là, những nguyên tố gồm độ âm điện tối đa được tra cứu thấy ở phía trên bên phải của bảng tuần hoàn, vào khi các nguyên tố tất cả độ âm năng lượng điện thấp tuyệt nhất được tra cứu thấy ở bên dưới bên trái.

Độ âm năng lượng điện phương trình

EN (X) - EN (Y) = 0,102 (Δ1 / 2)

bằng phương pháp thực hiện một số thí nghiệm và giám sát và đo lường cẩn thận, Pauling đã chỉ dẫn một phương trình phức tạp hơn một chút cho độ âm điện tương đối của nhị nguyên tử vào phân tử.

Độ âm điện đơn vị

không tồn tại đơn vị.

Độ âm năng lượng điện không được đo bằng đơn vị chức năng năng lượng, mà là 1 trong thang đo tương đối.

cách tính Độ âm điện

Trừ Độ âm điện nhỏ dại hơn với giá trị to hơn để search sự khác hoàn toàn

lấy giá trị lớn hơn trừ Độ âm điện bé dại hơn nhằm tìm sự không giống biệt. Ví dụ, nếu họ đang chu đáo phân tử HF, họ sẽ trừ Độ âm năng lượng điện của hydro (2.1) mang đến flo (4.0) .4.0 - 2.1 = 1.9.

Độ âm điện so cùng với ái lực điện tử

Độ âm điện là định tính trong những lúc ái lực của năng lượng điện tử là định lượng.

Độ âm năng lượng điện nói chung là 1 trong đại lượng không có đơn vị nhưng mà được định nghĩa theo Pauling. mặt khác, ái lực của electron được đo bằng kJ / mol. khi một nguyên tố có xu thế thể hiện kĩ năng thu hút mạnh hơn nữa thì Độ âm điện của nguyên tố đó càng cao.

Độ âm điện so với năng lượng ion hóa

Độ âm điện lý giải lực hút của các electron.

Sự khác hoàn toàn chính giữa Độ âm năng lượng điện và tích điện ion hóa là Độ âm điện lý giải lực hút của các electron vào khi tích điện ion hóa đề cập tới việc bứt electron khỏi nguyên tử.

Độ âm năng lượng điện so với số nguyên tử

Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử bị tác động bởi cả số nguyên tử của chính nó và size của nguyên tử. Độ âm điện của nó càng cao, một nhân tố càng thu hút những electron.

Độ âm năng lượng điện bảng tuần hoàn xu hướng

xu hướng Độ âm điện đề cập mang lại một xu hướng có thể được bắt gặp trong bảng tuần hoàn. xu hướng này được nhận thấy khi bạn di chuyển trên bảng tuần trả từ trái sang phải: Độ âm năng lượng điện tăng trong những lúc nó sút khi bạn dịch rời xuống một đội nguyên tố.

Độ âm năng lượng điện tăng ra làm sao

vào bảng tuần hoàn, Độ âm năng lượng điện thường tăng khi bạn di chuyển từ trái sang phải trong một chu kỳ luân hồi và bớt khi bạn dịch rời xuống một nhóm. hiệu quả là, những nguyên tố có độ âm điện tối đa được kiếm tìm thấy ở phía trên bên cần của bảng tuần hoàn, trong khi các nguyên tố gồm độ âm điện thấp độc nhất được kiếm tìm thấy ở bên dưới bên trái.

Độ âm năng lượng điện Ảnh hưởng cho phân cực thế nào

trường hợp hai năng lượng điện tử tất cả độ âm điện không giống nhau thì nguyên tử gồm Độ âm điện lớn hơn sẽ kéo mật độ điện tử về phía của links nhiều hơn, tạo nên phân rất âm ở phía kia của link để lại cực dương nghỉ ngơi phía bên đó của liên kết. Liên kết.

Sự khác biệt Độ âm điện nào khiến cho cực link

Liên kết trong các số đó hiệu số Độ âm năng lượng điện giữa các nguyên tử nằm trong tầm từ 0,4 cho 1,7 được hotline là liên kết cộng hóa trị tất cả cực.

Độ âm điện Ảnh hưởng cho liên kết thế nào

Độ âm điện của các nguyên tử tham gia vào một hợp chất tác động đến những liên kết ion. các nguyên tố gồm độ âm điện cao hơn có xu thế hình thành những liên kết công năng ion cao hơn nữa với các nguyên tố khác. những nguyên tố tất cả Độ âm năng lượng điện cao, sẽ tạo liên kết với ngẫu nhiên nguyên tử nào có rất nhiều đặc tính ion hơn.

Độ âm điện tất cả liên quan ra làm sao đến links cộng hóa trị

Sự biệt lập Độ âm điện ảnh hưởng đến nút độ chia sẻ liên kết cộng hóa trị.

chia sẻ càng đồng đẳng thì mối liên kết càng bền chặt. trường hợp độ âm năng lượng điện của nhị nguyên tử là trọn vẹn giống nhau, liên kết hình thành vì sự share của các electron đang là link cộng hóa trị thuần túy.

Cách dự kiến loại links bằng Độ âm điện

so sánh độ âm điện của những nguyên tố.

Sự biệt lập về Độ âm điện của nhì nguyên tử xác minh loại link của chúng. trường hợp sự khác biệt Độ âm điện to hơn 1,7, liên kết sẽ sở hữu được đặc tính ion. ví như sự biệt lập Độ âm điện giữa 0,4 với 1,7, liên kết sẽ sở hữu đặc tính cùng hóa trị có cực.

yếu tố nào tối đa Độ âm điện

Flo

(Heli, neon cùng argon ko được liệt kê vào thang Pauling Độ âm điện, tuy vậy trong thang Allred-Rochow, heli có Độ âm năng lượng điện cao nhất.)

Video: Độ âm điện, ra mắt cơ bản, ...

bạn có thích âm nhạc và video? nếu như bạn làm vậy, chúng ta có thể thích định dạng đó hơn:


Mẹo: nhảy nút chú thích nếu như bạn cần. Chọn “dịch từ bỏ động” trong nút thiết lập đặt, nếu bạn không thân quen với ngôn từ tiếng Anh.

Trích dẫn

Khi bạn cần phải bao bao gồm một thực tiễn hoặc mảnh tin tức trong một bài bác tập hoặc bài xích luận, chúng ta cũng nên bao hàm ở đâu cùng làm cố kỉnh nào bạn tìm thấy rằng mảnh tin tức (Độ âm điện).

Điều đó mang về sự lòng tin cho bài bác báo của doanh nghiệp và nhiều lúc nó được yêu ước trong giáo dục đào tạo đại học.

Để tạo cho cuộc sống của công ty (và trích dẫn) thuận lợi hơn chỉ việc sao chép với dán các thông tin sau đây vào bài tập hoặc bài viết của bạn:

Luz, Gelson. Độ âm điện. Vật hóa học Blog. slovenija-expo2000.com.com. Dd mmmm yyyy. URL.

Xem thêm: Những Câu Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Hay Nhất, Ca Dao Về Kinh Nghiệm Sống

Bây giờ sửa chữa dd, mmmm với yyyy cùng với ngày, tháng, với năm chúng ta duyệt trang này. Cũng sửa chữa thay thế URL mang lại url thực tiễn của trang này. Định dạng trích dẫn này dựa trên MLA.