Chỉ bao gồm đúng 5 các loại khối nhiều diện đều. Đó là nhiều loại 3;3 – tứ diện đều; nhiều loại 4;3 – khối lập phương; loại 3;4 – khối bát diện đều; nhiều loại 5;3 – khối 12 khía cạnh đều; nhiều loại 3;5 – khối 20 mặt đều.Bạn sẽ xem: bí quyết làm khối đa diện 12 mặt đều

Tên gọi

Người ta hotline tên khối đa diện những theo số phương diện của bọn chúng với cú pháp khối + số phương diện + mặt đều.
Bạn đang xem: Hình 12 mặt đều

*

Thay do nhớ số Đỉnh, Cạnh, phương diện của khối đa diện những như bảng bên dưới đây:

 

Bảng cầm tắt của năm một số loại khối nhiều diện đều


*Xem thêm: Còn Bao Nhiêu Ngày Tới Tết Nguyên Đán 2023 Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa?

Các em rất có thể dùng cách ghi lưu giữ sau đây:

* Số mặt gắn sát với tên thường gọi là khối nhiều diện đều

* hai đẳng thức liên quan đến số đỉnh, cạnh và mặt

Kí hiệu Đ, C, M lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số mặt của khối đa diện đều

(1) Tứ diện đều nhiều loại 3;3 vậy M = 4 và 3Đ = 2C = 3M = 12

(2) Lập phương các loại 4;3 bao gồm M = 6 và 3Đ = 2C = 4M = 24

(3) bát diện đều các loại 3;4 vậy M = 8 với 4Đ = 2C = 3M = 24

(4) 12 mặt đều (thập nhị đều) nhiều loại 5;3 vậy M = 12 với 3Đ = 2C = 5M = 60

(5) đôi mươi mặt đa số (nhị thập đều) một số loại 3;5 vậy M = 20 và 5Đ = 2C = 3M = 60

 

1. Khối nhiều diện đều một số loại 3;3 (khối tứ diện đều)

• từng mặt là một trong những tam giác phần nhiều

• mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 3 mặt

• có số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo lần lượt là D = 4, M = 4, C = 6.

• Diện tích toàn bộ các phương diện của khối tứ diện hồ hết cạnh là

• Thể tích của khối tứ diện đều cạnh là

• có 6 mặt phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện)

• bán kính mặt ước ngoại tiếp

 

2. Khối nhiều diện đều các loại 3;4 (khối chén bát diện đa số hay khối tám phương diện đều)

• mỗi mặt là 1 trong những tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh phổ biến của đúng 4 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo lần lượt là

• Diện tích tất cả các phương diện của khối chén bát diện đầy đủ cạnh là

• có 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén bát diện những cạnh là

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp là

 

3. Khối nhiều diện đều một số loại 4;3 (khối lập phương)

• mỗi mặt là một trong hình vuông

• mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) lần lượt là

• diện tích s của tất cả các phương diện khối lập phương là 

• có 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh là

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là

 

4. Khối đa diện đều loại 5;3 (khối thập nhị diện gần như hay khối 12 mặt đều)

• mỗi mặt là 1 trong những ngũ giác phần nhiều

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của ba mặt

• Số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) lần lượt là

• diện tích s của toàn bộ các mặt khối 12 mặt phần lớn là

• tất cả 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt hầu hết cạnh là

• bán kính mặt cầu ngoại tiếp là

 

5. Khối đa diện đều loại 3;5 (khối nhị thập diện phần đông hay khối hai mươi khía cạnh đều)

• từng mặt là một trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh chung của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo thứ tự là

• diện tích s của tất cả các mặt khối đôi mươi mặt rất nhiều là

• bao gồm 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối 20 mặt số đông cạnh là

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là

 

 

 

 

 

 

 

nội dung bài viết gợi ý: 1. Phương trình slovenija-expo2000.comrit 2. Những bài toán tương quan đến hàm số bậc 3 3. Công thức tổng quát tính thể tích của một khối tứ diện bất cứ và công thức tính nhanh cho các trường hợp quan trọng nên ghi nhớ 4. Phương pháp tính nhanh các bài toán hình học tập trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxyz 5. Căn bậc nhì số phức và phương trình bậc nhì 6. Mở màn về số phức. 7. Một số bài toán áp dụng cao liên quan đến con đường tiệm cận của đồ thị hàm số