tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S :

a) Hình bình hành bao gồm 4 góc vuông.

Bạn đang xem: Hình bình hành có 4 cạnh bằng nhau

b) Hình bình hành gồm 4 cạnh bằng nhau.

c) Hình bình hành có 2 cặp cạnh đối diện song song và bởi nhau.

d) Hình bình hành gồm 4 cạnh đều bằng nhau và có 4 góc vuông.


*

Đúng ghi Đ sai ghi S

hình thoi có 2 cặp cạnh đối diện tuy vậy song ....

hình thoi tất cả 2 cặp cacnhj tuy nhiên song và đối lập bằng nhau ....

hình bình hành bao gồm 2 cặp cạnh đối diện tuy vậy song và đều bằng nhau ....

hình bình hành bao gồm 2 cặp cạnh đối diện tuy vậy song và cân nhau ....

góp mik nha


*

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào nơi trống

Hình bao gồm 4 cạnh đều nhau là hình thoi...

Hình thoi tất cả hai cặp cạnh đối diện, tuy nhiên song và toàn bộ các cạnh đều bởi nhau

Mỗi hình thoi hầu hết là hình bình hành

Mỗi hình bình hành đa số là hình thoi.


Khoanh vào trước đáp án đúng:a) Hình bình hành là hình:A. Có bốn góc vuông.B. Có bốn cạnh bằng nhau

C. Bao gồm hai cặp cạnh đối diện song song và bởi nhau.D. Có bốn góc vuông và tất cả hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

b) diện tích s khu sân vườn hình bình hành có độ lâu năm đáy 34m, độ cao 12m là :A. 46m2 B. 520 m2 C. 68 m2 D. 408 m2


Khoanh vào trước đáp án đúng:a) Hình bình hành là hình:A. Có bốn góc vuông.B. Tất cả bốn cạnh bằng nhau

C. Có hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song và bằng nhau.D. Bao gồm bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối lập bằng nhau.

b) diện tích khu vườn hình bình hành tất cả độ dài đáy 34m, độ cao 12m là :A. 46m2 B. 520 m2 C. 68 m2 D. 408 m2


Chọn khẳng định đúng:

A. Hình bình hành gồm 4 cạnh bằng nhau.

B. Hình bình hành có hai góc nhọn với hai góc tù.

C. Hình bình hành chỉ có một cặp cạnh tuy vậy song.

D. Hình bình hành là hình tất cả hai cặp cạnh đối diện song song và bởi nhau.


Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào địa điểm chấm sau:

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song và bằng nhau. .......


Chọn phát biểu đúng:

A. Hình bình hành là hình bao gồm một góc vuông

B. Hình bình hành là hình tất cả hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau

C. Hình bình hành là hình có một cặp cạnh tuy vậy song

D. Hình bình hành là hình tất cả 4 góc bởi nhau


1.tính diện tích s khu đất hình vuông vắn có cạnh 2000m.

2.đúng ghi đ sai ghi s:

a,hình bình hành bao gồm hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

b,hình bình hành có một cặp cạnh đối diện không bằng nhau.

Xem thêm: Trong Thí Nghiệm Y Âng Về Giao Thoa Ánh Sáng Khoảng Cách Giữa 2 Khe Là 2Mm D 1M

3.một khu vườn hình bình hành có độ dài đáy 2000m, độ cao là 1km500m. Hỏi diện tích s khu vưừn đó là bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

ai làm cấp tốc nhất đúng tuyệt nhất mình tích cho


1 diện tích s khu khu đất là ; 2000 x2000=4000000 m2

2. A) Đ

b)S

3 . Diện tích khu khu đất là ;2000x15000=3000000 m2

3000000=3 km2

4.


câu 6. Chọn đáp án sai A. Hình vuông vắn có 4 góc vuông B. Hình bình hành có hai cặp cạnh đối song song C. Hình bình hành bao gồm hai cặp cạnh đối đều bằng nhau D. Hình chữ nhật gồm 2 góc vuông


câu 6. Chọn lời giải sai A. Hình vuông vắn có 4 góc vuông B. Hình bình hành bao gồm hai cặp cạnh đối tuy vậy song C. Hình bình hành tất cả hai cặp cạnh đối đều bằng nhau D. Hình chữ nhật bao gồm 2 góc vuông