Bài tập có đáp án chi tiết về xác minh số đỉnh cạnh mặt bên của một khối đa diện mức độ 1 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện


Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (831.87 KB, 9 trang )


Câu 37.

Bạn đang xem: Hình đa diện có bao nhiêu cạnh

<2H1-1.2-1> (Chuyên quang quẻ Trung - Bình Phước - L1 - 2018) Số khía cạnh phẳng đối xứng củakhối tứ diện đa số là

A. . B. . C. . D. .

Lời giảiChọn D.

Câu 11: <2H1-1.2-1> (THPT ĐỒN THƯỢNG -LẦN 1-2018) Một hình nhiều diện có các mặt là hầu hết tamgiác thì số mặt cùng số cạnh của nhiều diện kia thoả mãn

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. <2H1-1.2-1> (THPT tô Tây-Hà Nội-lần 1-năm 2017-2018) Chọn xác minh sai. Trong mộtkhối nhiều diện

A. Từng đỉnh là đỉnh chung của tối thiểu 3 mặt.B. Mỗi khía cạnh có ít nhất 3 cạnh.

C. Mỗi cạnh của một khối nhiều diện là cạnh thông thường của đúng 2 mặt.D. Nhì mặt bất kỳ ln có tối thiểu một điểm chung.

Lời giảiChọn D.

Hình lập phương, hình hộp có những mặt song song cùng với nhau.

Câu 9: <2H1-1.2-1> (THPT Việt Trì-Phú Thọ-lần 1-năm 2017-2018) Số cạnh của một khối chóp bấtkì ln là

A. Một số chẵn to hơn hoặc bằng . B. Một số trong những chẵn lớn hơn hoặc bởi .


C. Một trong những lẻ.
D. Một số lẻ lớn hơn hoặc bởi .

Lời giảiChọn A.

Giả sử đa giác lòng của hình chóp có cạnh, .Khi đó đa giác đáy bao gồm đỉnh, phối hợp cácđỉnh kia với đỉnh của hình chóp ta sẽ sở hữu thêm cạnh bên.

Vậy số cạnh của hình chóp là .

Câu 5. <2H1-1.2-1>(THPT Thạch Thành-Thanh Hóa-năm 2017-2018) Hình bát diện đều phải sở hữu số cạnh


(2)

Lời giảiChọn C.

Hình bát diện đều có số cạnh là 12.

Câu 7. <2H1-1.2-1>(TT Diệu Hiền-Cần Thơ-tháng 11-năm 2017-2018) trong số mệnh đề sau,mệnh đề như thế nào đúng?

A. Sống thọ một hình nhiều diện gồm số cạnh thông qua số đỉnh.

B. Số đỉnh với số mặt của một hình đa diện ln ln bởi nhau.C. Trường tồn hình nhiều diện gồm số cạnh và số mặt bằng nhau.

D. Lâu dài một hình đa diện gồm số đỉnh và số mặt phẳng nhau.Lời giải

Chọn D.


Xét hình tứ diện, có mặt và đỉnh nên nó có số đỉnh cùng số mặt phẳng nhau.

Câu 13: <2H1-1.2-1> (THPT chăm Vĩnh Phúc-lần 2-năm 2017-2018) mỗi đỉnh của hình nhiều diện làđỉnh thông thường của ít nhất bao nhiêu mặt?

A. Năm mặt. B. Tứ mặt. C. Ba mặt. D. Nhì mặt.

Lời giảiChọn C.

Mỗi đỉnh của nhiều giác là giao điểm của ít nhất hai cạnh, từng cạnh lại là cạnh tầm thường của hai mặt bắt buộc mỗi đỉnh của hình nhiều diện là đỉnh phổ biến của tối thiểu mặt.

Câu 1. <2H1-1.2-1> (THPT chuyên Lam-Thanh Hóa-lần 1-năm 2017-2018) tìm số phương diện của hình đadiện ở hình mẫu vẽ bên:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải Chọn D.

Quan gần kề hình đa diện đã mang đến ta đếm được tất cả có mặt.

Câu 9. <2H1-1.2-1> (THPT Lê Văn Thịnh-Bắc Ninh-lần 1 năm 2017-2018) trong số mệnh đề sau,mệnh đề làm sao đúng? Số các đỉnh hoặc những mặt của bất cứ hình nhiều diện làm sao cũng

A. Lớn hơn hoặc bởi . B. Lớn hơn .C. To hơn hoặc bởi . D. Lớn hơn .


Lời giảiChọn A.

Do tía điểm bất kì đều đồng phẳng nên đáp án và đúng là A. Cơ mà tứ diện là khối đa diện gồm số đỉnhvà số mặt các là .


Câu 5. <2H1-1.2-1> (THPT Triệu tô 3-Thanh Hóa năm 2017-2018) Hình chóp lục giác bao gồm baonhiêu phương diện bên?

A. . B. . C. . D. .


(3)

Quan liền kề hình vẽ ta thấy hình chóp lục giác đều xuất hiện bên.

Câu 12. <2H1-1.2-1> (THPT Triệu tô 3-Thanh Hóa năm 2017-2018) Một hình đa diện gồm tối thiểubao nhiêu đỉnh?

A. . B. . C. . D. .

Lời giảiChọn D.

Một hình nhiều diện bao gồm tối thiểu đỉnh.

Câu 20. <2H1-1.2-1> (THPT siêng Vĩnh Phúc-lần 1 MĐ 904 năm 2017-2018) Lăng trụ tam giác tất cả bao nhiêu mặt?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải


Chọn D.

* Lăng trụ tam giác có mặt gồm mặt bên và mặt đáy.

Câu 5: <2H1-1.2-1> (THPT Kim Liên-Hà Nội năm 2017-2018) Khối nhiều diện gồm mười hai mặt số đông có

số đỉnh, số cạnh, số khía cạnh lần lượt là:

A. , , . B. , , . C. , , . D. , , .

Lời giảiChọn D.


(4)

A. . B. . C. . D. .Lời giải

Chọn A.

Dựa vào hình vẽ ta thấy hình nhiều diện trên tất cả mặt.

Câu 48. <2H1-1.2-1> (THPT Triệu Thị Trinh-lần 1 năm 2017-2018) Hình hộp đứng đáy là hình thoicó bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giảiChọn A.

Câu 9. <2H1-1.2-1> (THPT lặng Lạc-Vĩnh Phúc-lần 3 năm 2017-2018) Số đỉnh của một hình bátdiện gần như là


A. . B. . C. . D. .

Lời giảiChọn D.

Hình bát diện đều sở hữu sáu đỉnh.

Câu 9. <2H1-1.2-1> (THPT yên Lạc-Vĩnh Phúc-lần 3 năm 2017-2018) Số đỉnh của một hình bátdiện những là

A. . B. . C. . D. .


(5)

Chọn D.

Hình chén bát diện đều có sáu đỉnh.

Câu 11: <2H1-1.2-1> (THPT chuyên Hạ Long-Quảng Ninh-lần 1 năm 2017-2018) Hình đa diện bêncó bao nhiêu mặt?

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giảiChọn C.

Hình đa diện bên tất cả mặt.

Câu 16: <2H1-1.2-1> (THPT chuyên Quốc Học-Huế năm 2017-2018) trong các mệnh

đề sau, mệnh đề như thế nào đúng ?


A. Tồn tại một hình đa diện bao gồm số cạnh ngay số đỉnh.

B. Sống thọ một hình nhiều diện bao gồm số cạnh với số mặt phẳng nhau.C. Số đỉnh và số mặt của hình nhiều diện ln bằng nhau.


D. Sống thọ một hình nhiều diện gồm số đỉnh và số mặt phẳng nhau.Lời giải

Chọn D.

Hình tứ diện bao gồm đỉnh với mặt.

Câu 24: <2H1-1.2-1> (THPT chăm Quốc Học-Huế năm 2017-2018) Khối lăng trụ ngũ

giác có tất cả bao nhiêu cạnh ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giảiChọn D.


(6)

.

Câu 28: <2H1-1.2-1> (THPT Chun Quốc Học-Huế năm 2017-2018) Hình chén diện đều

có toàn bộ bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

A. . B. . C. . D. .


Lời giảiChọn C.

.

Câu 17: <2H1-1.2-1> (THPT Hồng Quang-Hải Dương năm 2017-2018) Hình mười hai

mặt đều sở hữu bao nhiêu cạnh ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giảiChọn A.

Câu 40: <2H1-1.2-1> (THPT Ninh Giang-Hải Dương năm 2017-2018) Hình nhiều diện đều phải sở hữu tất cả các

mặt là ngũ giác bao gồm bao nhiêu cạnh?

A. . B. . C. . D. .

Lời giảiChọn D.

Khối mười nhì mặt đều phải sở hữu đỉnh, cạnh và những mặt là rất nhiều ngũ giác đều.

Câu 3: <2H1-1.2-1> (THPT Lương Văn Chánh Phú yên ổn năm 2017-2018) vào

các mềnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng ?Số những cạnh của hình đa diện những ln ln:


A. To hơn . B. Lớn hơn .

C. Lớn hơn hoặc bởi . D. To hơn hoặc bởi .

Lời giảiChọn D.


(7)

Câu 13: <2H1-1.2-1> (THPT Đô Lương 4-Nghệ An năm 2017-2018) hotline , , thứ tự là số mặt, số cạnh, số đỉnh của hình bát diện đều. Khi ấy bằng:

A. . B. . C. . D. .

Lời giảiChọn B.

Ta tất cả bát diện đều phải sở hữu số khía cạnh là , số cạnh là , số đỉnh là .

Vậy .

Câu 2. <2H1-1.2-1> (THPT im Lạc Vĩnh Phúc lần 4 - năm 2017 2018) Khối lăng trụ ngũgiác bao gồm bao nhiêu mặt?

A. mặt. B. mặt. C. mặt. D. mặt.Lời giải

Chọn A.

Khối lăng trụ ngũ giác xuất hiện ( mặt mặt và phương diện đáy).

Câu 15. <2H1-1.2-1> (THPT chăm Lương thế Vinh Đồng Nai Lần 2 năm 2017 2018)


Hình chén bát diện đều phải có bao nhiêu cạnh?

A. . B. . C. . D. .

Lời giảiChọn C.


Theo kim chỉ nan thì hình chén diện đều phải sở hữu cạnh.

Câu 1: <2H1-1.2-1> (SGD Thanh Hóa năm 2017 2018) Hình bát diện phần nhiều (tham

khảo hình vẽ) tất cả bao nhiêu mặt?

A. . B. . C. . D. .


(8)

Tính theo định nghĩa.

Câu 6. <2H1-1.2-1> (SGD bắc ninh Lần 2 - năm 2017-2018) Khối nhiều diện phần đông loại tất cả số

đỉnh là

A. . B. . C. . D. .

Lời giảiChọn B.

Khối đa diện đều các loại là khối đa diện có các mặt là 1 tứ giác đa số và mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của đúng bố mặt. Vậy khối đa diện chính là khối lập phương.

Do đó, số đỉnh của khối nhiều diện đều loại là đỉnh.


Câu 10: <2H1-1.2-1> (SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC - 2018) Khối lăng trụ tam

giác gồm bao nhiêu đỉnh?

A. . B. . C. . D. .

Lời giảiChọn B.

Khối lăng trụ tam giác bao gồm đỉnh.

Câu 15: <2H1-1.2-1> (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN-LẦN 4-2018) Khối đa diện tất cả tất cả

các mặt là hình vng tất cả bao nhiêu đỉnh.

A. . B. . C. . D. .

Lời giảiChọn A.

Khối đa diện có toàn bộ các khía cạnh là hình vng là khối lập phương. Cho nên khối lập phương bao gồm đỉnh.

Câu 15: <2H1-1.2-1> (THPT chuyên Lương nuốm Vinh Đồng Nai Lần 1

-2018) Hình chén diện đều có bao nhiêu cạnh?

A. . B. . C. . D. .


Lời giảiChọn C.

Theo định hướng thì hình bát diện đều phải sở hữu cạnh.

Câu 1: <2H1-1.2-1> (SỞ GD-ĐT THANH HĨA-2018) Hình chén diện đều (tham


(9)

A. . B. . C. . D. .Lời giải

Chọn A.

Tính theo định nghĩa.

Câu 22: <2H1-1.2-1> (THPT LÊ Q ĐƠN HẢI PHỊNG-2018) Khối nhì mươi

mặt những thuộc nhiều loại nào tiếp sau đây ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giảiChọn C.

Khối hai mươi mặt đều phải sở hữu các phương diện là tam giác buộc phải thuộc các loại .

Câu 7. <2H1-1.2-1> (TRUNG TÂM DIỆU HIỀN -THÁNG 11-2017) trong những mệnh đề sau, mệnhđề làm sao đúng?

A. Vĩnh cửu một hình đa diện gồm số cạnh thông qua số đỉnh.


B. Số đỉnh với số phương diện của một hình nhiều diện ln ln bằng nhau.C. Mãi mãi hình đa diện có số cạnh cùng số mặt phẳng nhau.

D. Mãi mãi một hình nhiều diện tất cả số đỉnh với số mặt bằng nhau.Lời giải

Chọn D.


Video liên quan


Reply 7 0 share

*

Sun Series Yoga là gì

Đăng ký trải nghiệmKhám phá toàn bộ dịch vụ của hệ thống phòng tập tiêu chuẩn hàng đầu Châu Âu01 Tuần tập luyện01 Buổi tập thuộc HLV+- Chỉ áp dụng cho ...


Hỏi Đáp Là gì
*

bao nhiêu tuổi bắt đầu được makeup

Home>Mẹo trang điểm và Trang điểm và Trang điểm từ nhiên>Lời răn dạy Trang Điểm đến Tuổi Teen Thêm XinhLời răn dạy Trang Điểm mang lại Tuổi Teen Thêm XinhMẹo ...


Hỏi Đáp từng nào
*

Toska là gì

Sữ dụng luật pháp dịch thuật thông qua trí tuệ nhân tạo của Flitto bên trên mạng tức thì bây giờ23k4147Tìm Kiếm! thọ Đài Phép Thuật chào làng người chiến ...


Hỏi Đáp Là gì
*

cđ nghề bao gồm quy là gì

Sinh viên học chuyên môn cao đẳng tương đương với 3 năm học xuyên suốt trong trường, sau thời điểm ra trường hoàn toàn có thể học liên thông lên đh hoặc đi xin việc, ...


Hỏi Đáp Là gì
*

bạc bẽo Silver là gì

Bạc (Silver) là kim loại quý được áp dụng nhiều vào đời sống hằng ngày như đúc thành tiền xu, thiết bị trang sức, đồ điện tử, nhiếp ảnh, đồ gia dụng ...


Hỏi Đáp Là gì
Themes equity là gì

Theme cho bài thuyết trìnhnhomphattrien4 years agoXPrivacy và CookiesThis site uses cookies. By continuing, you agree to lớn their use. Learn more, including how lớn control cookies.Got ...


Hỏi Đáp Là gì
Sau phẫu thuật bao lâu thì được ăn uống

Trang ChủTư vấn sức khỏeSau sinh phẫu thuật bao thọ thì ăn uống bình thường?Sau sinh mổ bao lâu thì nhà hàng siêu thị bình thường?May 14, 2020Tham vấn y khoa: Ths. Bùi Thị NgoanSau ...


Hỏi Đáp Bao thọ
vì sao mặt to khi chụp hình ảnh

Nội dung bài bác viếtMặt lệch là gì?Nguyên nhân dẫn đến mặt lệchCách khắc chế mặt lệch khi chụp ảnhMặt lệch là gì?Mặc lệch là chứng trạng các bộ phận ...


Hỏi Đáp tại sao
Grandparent family là gì

Cụ cố, nhỏ riêng của người mẹ kế, bạn bè họ sản phẩm xa là hầu như mối quan liêu hệ phức hợp có thể bạn sẽ gặp khó khăn khi kiếm tìm cách biểu đạt bằng giờ đồng hồ Anh.Có thể ...


Hỏi Đáp Là gì
rứa nào là chi phí ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung là các bệnh ung thư hình thành sinh sống cổ tử cung, cơ sở nối thân tử cung và âm đạo. Có rất nhiều loại ung thư cổ tử cung không giống nhau, nhưng loại ...

Xem thêm: Ăn Mòn Điện Hóa Là Gì? Điều Kiện Xảy Ra Ăn Mòn Điện Hoá Ăn Mòn Điện Hóa Là Gì


Hỏi Đáp cầm nào
quảng cáo

Tương Tự


Vacxin xin 7 bệnh dịch cho chó giá từng nào 5 mon trước . Do phamtanhcm
Laptop asus cũ bán được bao nhiêu 5 mon trước . Bởi vì buitan_cute
Rượu Soju bao nhiêu tiên 5 mon trước . Vì nguyen.kitty
Số de khu vực miền trung 1 nạp năng lượng bao nhiêu 5 tháng trước . Vì nguyenhung_kute

Toplist được quan tiền tâm


#1
đứng đầu 9 thông tin tf gia tộc đời 4 2022 5 cách nay đã lâu
#2
đứng đầu 9 bài bác thuyết trình về tình thương tuổi học trò 2022 5 từ lâu
#3
top 10 de thi học tập sinh tốt tiếng anh lớp 4 2022 3 cách đây không lâu
#4
đứng top 9 chủng loại giấy thăm khám sức khỏe đến lớp 2022 5 ngày trước
#5
vị trí cao nhất 9 keo dán giấy dán giày thể thao 2022 6 cách đây không lâu
#6
top 10 đặt câu với tự lạc quan, lạc hậu 2022 4 những năm trước
#7
top 9 lập dàn ý tả con vật lớp 4 2022 3 cách nay đã lâu
#8
đứng đầu 8 thi công tủ vật liệu bằng nhựa đài loan 2022 5 cách nay đã lâu
#9
đứng đầu 10 mong hội về gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa thôn hội 2022 4 từ lâu

Xem Nhiều


Lucie nguyễn là ai 2 cách đây không lâu . Bởi vì mrhung2022
cảm giác về đoạn văn bạn dạng sau có lẽ rằng suốt một đời nạm máy ngoại cảnh vừa đưa về 6 ngày trước . Vì chưng phamduong_cute
Rút ra bài học kinh nghiệm trong vấn đề rèn luyện tu dưỡng đạo đức bản thân 5 cách nay đã lâu . Vì chưng buihienhn
mang lại Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 đặc nóng dư 5 những năm trước . Vày Ki_trongcute
phân tích nhân đồ vật Mị trong khúc trích Lần lần, mấy năm vừa qua đến lúc nào chết thì thôi 6 những năm trước . Vì chưng Kinhngan_hcm
Ác nhân tự hữu ác nhân cơ mà nghĩa là gì 6 ngày trước . Vày phamquyenhit
lý giải hiện tượng sục khí lưu huỳnh đioxit vào hỗn hợp nước brom 5 những năm trước . Do mithung_hcm
Hình hình ảnh thai nhi 37 tuần vào bụng mẹ 4 cách đây không lâu . Vày trannam2
fortitude save là gì - Nghĩa của từ bỏ fortitude save 5 cách nay đã lâu . Bởi phamhien_2020

Chủ đề


Mẹo tuyệt Hỏi Đáp Là gì Nghĩa của từ công nghệ Học giỏi Top List bài Tập từng nào Món Ngon khỏe Đẹp tiếng anh Ngôn ngữ vì sao Xây Đựng Sản phẩm xuất sắc Toplist đối chiếu Thế như thế nào Ở đâu gợi ý Bao lâu máy tính xách tay Có phải Dịch so sánh Vì sao bài xích tập Thuốc công nghệ Nghĩa là gì màn hình Đánh giá Facebook

Token Data


Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xã hội


Bản quyền © 2021 Hỏi Đáp Inc.