Trong bài viết dưới đây, cửa hàng chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức về quan niệm hình thang vuông là gì, dấu hiệu nhận biết, tính chất hình thang vuông, phương pháp tính chu vi hình thang vuông, đường chéo hình thang vuông diện tích hình thang vuông giúp cho bạn củng vậy được con kiến thức của chính bản thân mình để áp dụng giải các bài tập liên quan đến hình thang vuông từ bỏ cơ phiên bản đến nâng cao dễ dàng nhé


Hình thang vuông là gì?

Hình thang vuông là hình thang tất cả một góc vuông. Nói theo một cách khác hình thang vuông là một trường hợp đặc biệt quan trọng của hình thang.

Bạn đang xem: Hình thang vuông là gì


Tính chất hình thang vuông

Hình thang vuông gồm hai cạnh đáy tuy vậy song cùng vuông góc với nhì đáy, tạo nên góc 90 độ.

Dấu hiệu nhấn biết

Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông

Công thức tính chu vi hình thang vuông

Chu vi hình thang vuông tương tự như với cách tính chu vi hình thang thường, chính là tổng các bên cạnh và cạnh đáy

P = a + b + c + d.

Trong đó:

P: Chu vi hình thang.a,b: thứu tự là độ nhiều năm 2 cạnh đáy.c,d: thứu tự là đội dài 2 cạnh bên.

Công thức tính diện tích s hình thang vuông

Diện tích hình thang vuông tương tự như hình thang thường đó là trung bình cộng 2 cạnh đáy nhân với chiều cao giữa 2 đáy, mặc dù chiều cao ở đây chính là bên cạnh vuông góc với cả 2 đáy

Diện tích hình thang vuông bằng một nửa tích của tổng 2 đáy và chiều cao ứng cùng với 2 cạnh lòng hoặc bởi tích của mặt đường cao với trung bình cộng của 2 đáy

S = h x ((a + b)/2)

Trong đó:

S là diện tích s hình thang.a với b là độ dài 2 cạnh đáy.h là độ dài kề bên vuông góc cùng với 2 đáy.

Các dạng bài tập tương quan đến hình thang vuông

Ví dụ 1: Hình thang ABCD (AB//CD) có AB = 4cm, CD = 8cm, cùng AD = 5cm. Tính diện tích hình thang ABCD.

Lời giải:

Hình thang ABCD bao gồm AB//CD đề nghị hai lòng là AB, CD.

AD ⊥ DC

suy ra AD là chiều cao của hình thang.

Vậy diện tích s của hình thang ABCD là S = ½ h.(a + b) = ½ .5.( 4 + 8) = 30 cm2

Ví dụ 2: cho một hình thang cân bao gồm đường chéo cánh vuông góc cùng với cạnh bên. Biết đáy bé dại dài 14 cm; đáy bự dài 50 cm. Tính diện tích hình thang đó.

Xem thêm: Tra Từ Nhảy Dây Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

*

Lời giải:

Giả sử ABCD là hình thang cân thỏa mãn nhu cầu theo yêu ước đề bài. Hạ mặt đường cao AH, BK xuống BC

Ta tính được DH = (CD – AB) / 2 = 18 cm

HC = CD – DH = 32 cm

Xét tam giác vông ADC ta thấy gồm :

AH2 = DH. HC = 576 => AH = 24 cm

Như vậy thì diện tích hình thang ABCD là

SABCD = 768 cm2

Ví dụ 3: mang đến hình thang vuông ABCD có AD = 6 cm ; DC = 12 centimet ; AB = 2/3DC

a) Tính diện tích s hình thang ABCD

b) lúc kéo dài kề bên AD và CB thì 2 kề bên này cắt nhau trên M. Tính độ lâu năm cạnh AM

*

Lời giải:

a) Độ nhiều năm cạnh AB là:

AB = 2/3 DC = 12 . (2/3) = 8 cm

Diện tích ABCD : (8 + 12) / 2 . 6 = 60 cm

b) Xét tam giác ABC đáy AB cùng DBC lòng CD có độ cao bằng nhau và bằng 6 cm, đáy AB = 2/3 CD => SABC = 2/3SDBC

Xét tiếp hai tam giác ABC và DBC lòng BC do SABC = 2/3SDBC => chiều cao AK = 2/3 DH

Xét tiếp tam giác AMC và tam giác DMC thông thường đáy MC mà chiều cao AK = 2/3 DH => SAMC = 2/3SDMC. SDMC lớn hơn SAMC (12. 6) / 2 = 36 cm2

SAMC = 36 / (3-2). 2 = 72 cm2

Xét tam giác AMC lòng AM, độ cao CD => AM = 72 . 2 / 12 = 12 cm

Ví dụ 4: mảnh đất nền hình hang tất cả đáy lớn là 38m với đáy bé nhỏ là 28m. Không ngừng mở rộng hai đáy về bên phải của mảnh đất với đáy khủng thêm 9m và đáy nhỏ xíu thêm 8m thu được mảnh đất hình thang mới có diện tích to hơn diện tích mảnh đất nền hình thang ban đầu là 107,2 m2. Hãy tính diện tích s mảnh đất hình thang ban đầu

Lời giải:

Phần diện tích s tăng thêm đó là diện tích của hình thang tất cả đáy lớn bởi 9m cùng đáy bé xíu là 8m, chiều cao bằng với chiều cao hình thang ban đầu.

Vậy chiều cao mảnh khu đất này vẫn là:

h = (107,1 x 2) / (9 + 8) = 12,6m

Diện tích mảnh đất nền hình thang lúc đầu là:

S = ((38 + 28) / 2 ) x 12,6 = 415,8 m2

Hy vọng cùng với những kiến thức về hình thang vuông mà cửa hàng chúng tôi đã trình bày chi tiết ở phía trên rất có thể giúp các bạn nắm vững được kiến thức của chính mình nhé