Contents

Hình thang là gì ?Tính hóa học của hình thangTính hóa học hình thang vuôngTính hóa học hình thang cân

Hình thang là gì? lốt hiệu phân biệt hình thang với các tính chất hình thang cân, vuông mà chúng ta cần lắm rõ kim chỉ nan về hình thang.

Bạn đang xem: Hình thang vuông tính chất

Hình thang là gì ?

Hình thang là tứ giác gồm hai cạnh đối song song.

Hai cạnh tuy vậy song gọi là hai đáy.

Hai cạnh còn sót lại gọi là nhị cạnh bên.

Dấu hiệu nhận ra hình thang.

Nhận biết về hình thang bọn họ có 5 vệt hiệu phân biệt đó là

Tứ giác có hai cạnh đối tuy vậy song.Hình thang có một góc vuông là hình thang vuôngHình thang có nhị góc kề một đáy là hình thang cânHình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cânHình thang có nhì đường chéo bằng nhau là hình thang cân

Cách tính chu vi hình thang

công thức tính diện tích s hình thang

dấu hiệu phân biệt hình thoi

Tính chất của hình thang

tính chất về gócHai góc kề một kề bên của hình thang tất cả tổng bởi 180 độ (nằm ở đoạn trong thuộc phía của nhì đoạn thẳng song song là 2 cạnh đáy).Đối với hình thang cân thì nhì góc kề một cạnh đáy bởi nhau.

Tính hóa học về cạnh

Hình thang bao gồm 2 cạnh đáy đều bằng nhau thì hai bên cạnh sẽ tuy nhiên song và bằng nhau.Ngược lại, giả dụ hình thang gồm 2 sát bên song tuy vậy thì chúng sẽ bằng nhau và 2 cạnh đáy bởi nhau.Hình thang cân tất cả 2 đường chéo bằng nhau.

Tính chất về con đường trung bình

Đường trung bình là con đường thẳng nối trung điểm hai sát bên của hình thang.Tính hóa học 1: Đường thẳng đi qua trung điểm 1 ở bên cạnh của hình thang và tuy nhiên song với 2 cạnh lòng thì sẽ đi qua trung điểm của sát bên còn lại.Tính hóa học 2: Đường vừa đủ của hình thang sẽ song song cùng với 2 cạnh đáy và bởi ½ tổng 2 đáy.

Có mấy 3 hình thang

Hình thang vuông

Hình thang cân

Hình thang vuông cân nói một cách khác là hình chữ nhật

Như vậy ta tất cả nhận xét như sau :

Nếu một hình thang gồm hai kề bên song song thì hai kề bên bằng nhau, nhị cạnh đáy bằng nhau.

Nếu một hình thang bao gồm hai cạnh đáy cân nhau thì hai ở kề bên song song và bởi nhau.

*

Tính chất hình thang vuông

Định nghĩa hình thang vuông:

Hình thang vuông là hình thang tất cả một góc vuông. Hình thang vuông là một trong những trường hợp quan trọng đặc biệt của hình thang .

Dấu hiệu phân biệt bình thang vuông

Dấu hiệu dìm biết: Hình thang bao gồm một góc vuông là hình thang vuông.

Hình thang vuông là 1 trường hợp quan trọng đặc biệt của hình thang.

Ví dụ minh chứng hình thang vuông

Cho hình thang ABCD, lòng AB = 40 centimet , CD = 80 cm, lân cận BC = 50 centimet và AD = 30 cm. Yêu cầu: chứng minh ABCD là hình thang vuông.

*

Lời giải

Từ đỉnh A kẻ con đường thẳng tuy nhiên song cùng với BC và cắt DC trên E.

Ta có: AE = BC = 50 cm; EC = AB = 40 cm

=> DE = 80 – 40 = 40 cm

Tam giác ADE có AD = 30 cm, DE = 40 cm và AE = 50 cm

nê AD² = 30² = 900 centimet , DE² = 40² = 1600 cm , AE² = 50² = 2500

AE² = AD² + DE² theo định lý pitago hòn đảo cho tam giác vuông ADE

suy ra Â = D =90° suy ra tứ giác ABCD là hình thang vuông

*

Tính hóa học hình thang cân

Định nghĩa hình thang cân nặng :

Hình thang cân nặng là hình thang gồm hai góc kề một đáy bằng nhau.

Tính chất hình thang cân

Hai bên cạnh bằng nhau.

Hai góc kề cạnh đáy bởi nhau.

Hai đường chéo bằng nhau.

Hình thang cân nội tiếp con đường tròn

Chứng minh như sau :

Định lí 1: vào một hình thang cân, hai bên cạnh bằng nhau, ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) => AD = BC

Định lí 2: vào một hình thang cân, nhì đường chéo cánh bằng nhau, ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) => AC =

BD

Định lí 3: Hình thang gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân. Hình thang ABCD (đáy AB, CD) tất cả AC = BD

=> ABCD là hình thang cân.

Dấu hiệu phân biệt hình thang cân

Dấu hiệu nhận biết hình trang cân

Hình thang gồm hai góc kề một cạnh đáy đều bằng nhau là hình thang cân. Hình thang có hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân.

Xem thêm: Soạn Văn Tìm Hiểu Đề Và Cách Làm Bài Văn Tự Sự Ngắn Nhất, Soạn Bài Tìm Hiểu Đề Và Cách Làm Bài Văn Tự Sự

Hình thang gồm hai trục đối xứng của hai lòng trùng nhau là hình thang cân

Hình thang có hai lân cận bằng nhau (nếu hai sát bên ấy không tuy nhiên song) là hình thang cân.