Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng là phương trình lão hóa khử khi cho Mg chức năng với HNO3 sau bội phản ứng nhận được khí N2. Câu chữ tài liệu phía dẫn cụ thể cân bằng phản ứng cũng giống như các nội dung liên quan đến phương trình hóa học khi mang lại Mg công dụng với hỗn hợp HNO3. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Cân bằng phương trình: al + hno3


2. Điều khiếu nại phản ứng giữa Mg HNO3 ra N2

Không có

3. Cách tiến hành phản ứng thân Mg với dung dịch HNO3

Cho sắt kẽm kim loại magie tác dụng với dung dịch axit nitric.

Bạn vẫn xem: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O


4. Hiện tượng lạ phản ứng thân Mg với dung dịch HNO3

Chất rắn white color bạc Magie (Mg) tan dần và lộ diện khí Nito (N2) làm cho sủi bọt bong bóng khí.

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nhóm các kim loại tan được trong nước gồm:

A. Na, Mg, Al

B. Ca, K, Al

C. Ba, Fe, Na

D. Na, Ba, Ca


Câu 2. các nguyên tố sau O, K, Al, F, Mg, p. Hãy chỉ ra thứ tự thu xếp đúng theo chiều tính sắt kẽm kim loại giảm dần, tính phi kim tăng nhiều là

A. K, Mg, Al, P, O, F.

B. Al, K, Mg, O, F, P.

C. Mg, Al, K, F, P, O.

D. K, Mg, Al, F, O, P.


Câu 3. Dãy gồm những chất hầu như phản ứng với dung dịch HCl là

A. K2SO4, Na2CO3.

B. Na2SO3, KNO3.

C. Na2SO4, MgCO3.

D. Na2CO3, CaCO3.


Câu 4. Cho các thành phần hỗn hợp CaO, MgO, Na2CO3, Fe3O4 tan vào việt nam thu được kết tủa gồm:

A. MgO, Fe3O4

B. CaO, MgO, Fe3O4

C. CaCO3, MgO, Fe3O4

D. Na2CO3, Fe3O4


Câu 5. Dãy các chất nào sau đấy là muối axit ?

A. KHCO3, CaCO3, Na2CO3.

B. Ba(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.

C. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaCO3.

D. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3.


Câu 6. Cho 1,08 gam sắt kẽm kim loại M vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Thanh lọc dung dịch, rước cô cạn thu được 6,84 gam một muối khan duy nhất. Vậy kim loại M là:

A. Ni

B. Ca

C. Al

D. Fe


Đáp án C

Gọi kim loại M gồm hóa trị n (n = 1, 2, 3, 4)

2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2

Ta có: nM = 1,08/M (mol);

nM2(SO4)n = 6,84/(2M + 96n) mol

Theo phản bội ứng:

nM = 2.nR2(SO4)n => 1,08/M = 2.6,84/<2M + 96n)>=> M = 9n

Ta có bảng biện luận sau

n1234
M9 loại18 loại27 (Al)36 loại

Vậy M là kim loại Al


Câu 7. Cho 4 kim loại X, Y, Z, T thua cuộc Mg vào dãy chuyển động hóa học, biết rằng:

X, Y tác dụng được với hỗn hợp HCl giải tỏa khí Hidro

Z, T không có phản ứng với dung dịch HCl

Y công dụng với hỗn hợp muối của X cùng giải phóng sắt kẽm kim loại X

T tác dụng được với dung dịch muối của Z là giải phóng sắt kẽm kim loại Z

Kim loại có tính khử yếu duy nhất trong 4 sắt kẽm kim loại là:

A. T

B. Y

C. Z

D. X


Đáp án C

X, Y phản nghịch ứng được với HCl => X, Y đứng trước H vào dãy chuyển động hóa học

Z, T không phản ứng cùng với HCl => Z, T đứng sau H vào dãy hoạt động hóa học

=> X, Y bao gồm tinh khử mạnh dạn hơn Z, T. Tiếng chỉ so sánh Z và T

T đẩy được Z thoát ra khỏi muối của Z => T tất cả tính khử bạo gan hơn Z

=> Z là bao gồm tính khử yếu nhất


Câu 8. Cho các thành phần hỗn hợp Al, Fe công dụng với tất cả hổn hợp dung dịch AgNO3, Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Mang đến D công dụng với HCl dư, thấy tất cả khí cất cánh lên. Thành phần của hóa học rắn D là

A. Fe, Cu, Ag

B. Al, Cu, Ag

C. Al, Fe, Cu, Ag

D. Al, Fe, Cu


Đáp án A

Thứ tự phản bội ứng:

Kim loại sẽ phản bội ứng theo sản phẩm tự: Al, Fe

Muối vẫn phản ứng theo thiết bị tự: AgNO3, Cu(NO3)2

Vậy 3 kim loại là: Fe, Ag, Cu


Câu 9. Hỗn phù hợp bột gồm 3 kim loại Mg, Al, Zn có khối lượng 3,59 gam được chia thành hai phần đêu nhau. Phần 1 rước đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư nhận được 4,355 gam các thành phần hỗn hợp oxit. Phần 2 hòa tan trọn vẹn trong HNO3 quánh nóng dư nhận được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hãy tính quý giá của V.

A. 14,336 lít

B. 6,72 lít

C. 13,36 lít

D. 7,168 ít


Đáp án D

Áp dụng định phương tiện bảo toàn trọng lượng đối với phần 1 ta có:

mO2 = 4,355 – 3,59/2 = 2,56 (g) ⇒ nO2 = 2,56/32 = 0,08 (mol)

Do khối lượng kim nhiều loại ở nhị phần đều bằng nhau nên số mol bởi hỗn hợp kim loại dường là hệt nhau ⇒ số mol eletron vì O2 nhận thông qua số mol eletron vày N5+ nhận.

O2 + 4e → 2O2- 

0,08 → 0,32

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,32 → 0,32

=> nNO2 = 4nO2 = 0,32 => VNO2 = 0,32.22,4 = 7,168 lít


……………………

Mời những bạn bài viết liên quan tài liệu liên quan 

THPT Sóc Trăng đã gửi tới chúng ta phương trình Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O là phương trình thoái hóa khử được thpt Sóc Trăng biên soạn, khi đến Mg chức năng với dung dịch HNO3 loãng, sau làm phản ứng thấy bay ra khí ko màu NO, hóa nâu trong ko khí. Hi vọng tài liệu giúp những viết và cân đối đúng phương trình bội phản ứng.

Để tất cả thể nâng cao kết quả trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin reviews tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, siêng đề chất hóa học 11, Giải bài xích tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.


Để luôn thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện và tiếp thu kiến thức môn học tập THPT, thpt Sóc Trăng mời các bạn truy cập đội riêng dành riêng cho lớp 11 sau: team Tài liệu học tập lớp 11 để sở hữu thể update được đầy đủ tài liệu bắt đầu nhất.

Xem thêm: Bài Tập Ôn Chương 1 Hình Học 11 : Bài 1,2,3,4, 5,6,7 Trang 34,35 Sgk Hình 11


*
*

Khóa huấn luyện giáo viên dạy trẻ tự kỷ trên Hà Nội quality nhất hiện tại nay


Học chứng từ giáo dục đặc biệt ở đâu? Địa chỉ học chứng chỉ giáo dục đặc biệt uy tín hiện tại nay


Có đề xuất học chứng từ giáo dục quan trọng không?


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường buộc phải được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và website trong trình chăm nom này cho lần comment kế tiếp của tôi.