Cho bội phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2OTính tổng thông số (tối giản) của phương trình sau thời điểm cân bằng biết tỉ lệ thành phần thể tích của biết tỉ trọng thể tích N2O : NO = 1 : 3?A. 145B. 147C. 143D.


Bạn đang xem: Cho phản ứng: al + hno3 → al(no3)3 + no + n2o + h2o


Xem thêm: Sử Dụng Jumbotron Là Gì - Cách Sử Dụng Jumbotron Trong Bootstrap

141
*

Ta thăng bằng 2 phương trình nhỏ:8Al + 30HNO3 →8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O (1)Al +4 HNO3 →Al(NO3)3 + NO + 2H2O (2)Do tỉ trọng thể tích N2O : NO = 1:3. Mà thông số của N2O nghỉ ngơi (1) là 3 vì vậy ta nhân cả hai vế của (2) với 9 rồi cộng với (1)8Al + 30HNO3 →8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O (1)9x (Al + 4 HNO3 →Al(NO3)3 + NO + 2H2O) (2)Cộng lại được:17Al + 66HNO3 →17Al(NO3)3 + 3N2O + 9NO + 33H2OVậy tổng hệ số tối giản của những chất trong phương trình là: 17 + 66 + 17 + 3 + 9 + 33 = 145Đáp án A