– Đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Hóa lớp 9: một số Bazơ quan liêu trọng ( canxi hiđroxit -Ca(OH)2).

Bạn đang xem: Hóa 9 trang 30

1. đặc thù dung dịch canxi hiđroxit

Để gồm dung dịch canxi hiđroxit (hay nước vôi trong), ta kết hợp một không nhiều vôi tôi Ca(OH)2 vào nước được vôi nước (hay vôi sữa). Lọc vôi nước, hóa học lỏng chiếm được là hỗn hợp Ca(OH)2.

2. Tính chất hóa học

Dung dịch canxi hiđroxit: Ca(OH)2 tất cả những tính chất của một bazơ tan.

a) Làm thay đổi màu qùy tím thành xanh, dung dịch phenolphatalein không màu thành màu sắc đỏ.

b) tác dụng với axit, tạo thành thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

c) tác dụng với axit sinh sản thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → Ca2SO3 + H2O

d) công dụng với dung dịch muối.


Quảng cáo


Thí dụ: Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

3.Ứng dụng

Canxi hiđroxit được dùng:

– Làm vật tư trong xây dựng.

– Khử chua đất trồng trọt.

– Khử độc các chất thải công nghiệp, khử trùng chất thải sinh hoạt cùng xác chết động vật…

Thang PH biểu hiện độ axit hoặc bazơ của dung dịch

PH = 7: dung dịch trung tính (nước cất gồm PH = 7)


Quảng cáo


PH 7: Dung dịch bao gồm tính bazơ, PH càng phệ độ axit càng lớn

Hướng dẫn làm bài xích tập và trả lời thắc mắc Sách giáo khoa trang 30 – một vài bazơ quan trọng đặc biệt – canxi hiđroxit Ca(OH)2

Bài 1: Viết các phương trình hóa học triển khai những biến đổi hóa hoặc sau: 

Hướng dẫn :(1) CaCO3 t0 → CaO + CO2

(2) CaO + H2O → CaO(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Bài 2. Có bố lọ ko nhãn, mỗi lọ đựng một trong các ba hóa học rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy phân biệt chất đựng trong mỗi lọ bằng cách thức hóa học. Viết các cách thức hóa hoc.

Hướng dẫn:Dùng H2O, quỳ tím với dd HCl để phân biệt được mỗi hóa học theo sơ đồ nhận thấy sau đây:

*

Bài 3. (Trang 30 hóa 9): Hãy viết những phương trình chất hóa học của làm phản ứng khi mang lại dung dịch NaOH chức năng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

a) muối natri hiđrosunfat. B) muối hạt natrisunfat.

Xem thêm: 60 Bài Tập Trắc Nghiệm Đạo Hàm Theo Chủ Đề Có Đáp Án, 520 Câu Trắc Nghiệm Đạo Hàm Có Giải Chi Tiết

Giải bài 3:

a) H2SO4 + NạOH → H2O + NaHSO4

b) H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Bài 4: Một hỗn hợp bão hòa khí CO2 vào nước bao gồm pH = 4. Hãy lý giải và viết phương trình hóa học của CO2 cùng với nước.

Hướng dẫn giải: Dung dịch bão hòa CO2 có pH = 4, tức thị dung dịch tất cả tính axit yếu. Vày khí CO2 công dụng với nước tạo nên thành axit cacbonic, là 1 trong axit hết sức yếu: