Bài giảng đi vào tò mò Sự điện li là gì? Chất điện li là gì? Rèn luyện kỹ năng quan tiếp giáp thí nghiệmrút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch hóa học điện li,Phân biệt được hóa học điện li, hóa học không điện li, chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu,Viết được phương trình điện li của hóa học điện li mạnh, chất điện li yếu.

Bạn đang xem: Hóa bài 1 lớp 11


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Hiện tượng Điện li

1.2.Phân loại các chất năng lượng điện li

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 1 chất hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK với Nâng caoChương 1 bài 1

4. Hỏi đápvềBài 1: Sự năng lượng điện li


1.1.1. Thí nghiệmTrong SGK trình diễn cách triển khai thí nghiệm hàng loạt bằng điện áp nguồn và hóa chất làNaCl khan, NaOH khan, sacarozơ, nước cất, dd NaCl , dd NaOH , dd sacarozo, ancol etylic.

*

Hình 1: bộ dụng cụ chứng minh sự dẫn điện của dung dịch

Tuy nhiên, xem sét này dụng cụ thực hiện thí nghiệm hơi lướt thướt nên khi tiến hành cho học sinh quan sát, GV thường thực hiện thiết bị demo tính dẫn điện dễ dàng và đơn giản như sau:

Video 1: xem sét Sự điện li

Hiện tượng:Dd NaCl, HCl, NaOH, … làm cho đèn sáng.Dd saccarozơ, rượu etylic … không làm cho đèn phạt sángGiải thích:Cho dụng cụ thử tính dẫn năng lượng điện vào lần lượt những cốc đựng những chất khác nhau.Bóng đèn phân phát sáng chứng minh chất đựng trong ly đó bao gồm tính dẫn điện.​Kết luận: hỗn hợp Axit, bazơ cùng muối số đông dẫn điện1.1.2.Nguyên nhân tính dẫn điện của những dd axit, bazơ, muối hạt trong nước.Các muối, axít, bazơ lúc tan trong nước phân li ra các ion tạo nên dd của chúng dẫn điện.Quá trình phân li các chất vào H2O ra ion là sự việc điện li.Những hóa học tan vào H2O phân li thành những ion call là chất điện li.Sự điện li được màn biểu diễn bằng pt năng lượng điện li: NaCl → Na+ + Cl-

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-


1.2. Phân loại những chất năng lượng điện li


1.2.1. Thí nghiệmTiến hành thử nghiệm với chất điện li dạn dĩ như hỗn hợp NaOH và chất điện li yếu hèn như CH3COOH

Video 2: Tính dẫn năng lượng điện của dung dịch hóa học điện li mạnh

Video 3:Tính dẫn năng lượng điện của dung dịch hóa học điện li yếu

Hiện tượng: Cả hai dung dịch phần nhiều làm đèn điện phát sáng. Bóng đèn ở dung dịch axit axetic sáng mờ rộng ở dung dịch NaOH siêu nhiềuGiải thích:ở cùng nồng độ thì NaOH phân li ra ion nhiều hơn nữa CH3COOH. Lượng ion càng những thì tính dẫn năng lượng điện càng tăng cần bóng đèn ở hỗn hợp NaOH sáng hơn.Nhận xét: phụ thuộc mức độ phân li thành ion của các chất năng lượng điện li khác nhau, tín đồ ta phân thành chất điện dũng mạnh và chất điện li yếu.1.2.2. Hóa học điện li mạnh, chất điện li yếu

*Chất điện li mạnh:

Khái niệm: hóa học điện li bạo phổi là hóa học khi rã trong nước, các phân tử hoà tan đa số phân li ra ion.Phương trình điện li NaCl: (chú ý sử dụng mũi tên một chiều)

NaCl → Na+ + Cl-

100 ptử → 100 ion Na+ và 100 ion Cl-

Bao gồm:Các axít táo bạo HCl, HNO3, H2SO4…Các bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2Hầu hết các muối.Ví dụ: Tính mật độ của ion Na+và SO42-trong hỗn hợp muối Na2SO40,1M

Dung dịchmuối Na2SO4là dung dịch hóa học điện li to gan lớn mật nên ta gồm phương trình ion như sau:

Na2SO4→2Na+ + SO42-

0,1M→ 0,2M → 0,1 M

Vậy mật độ của ion Na+là 0,2M; của ion SO42-là 0,1M

*Chất năng lượng điện li yếu:

Khái niệm: hóa học điện li yếu đuối là hóa học khi chảy trong nước, chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.Phương trình điện li: (chú ý thực hiện 2 mũi tên trái chiều nhau)

CH3COOH (leftrightarrows)CH3COO- + H+

Ví dụ trong dung dịchCH3COOH cứ 100 phân tử phối hợp thì có 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử còn lại không phân li.

Ví dụ:Các axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, ...Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3...Lưu ý: quy trình phân li của chất điện li yếu hèn là quá trình cân bởi động, tuân theo nguyên lí Lơ Satơliê.

Xem thêm: CấU TạO Và ChứC Năng CủA MàNg Tế BàO, Chức Năng, Cấu Trúc Và Thành Phần Của Màng Tế Bào


Bài 1:

Xác định hóa học điện li mạnh, điện li yếu và viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau: HNO3, Mg(OH)2,Ba(OH)2, HCl, H2SO4, H2S

Hướng dẫn:Chất điện li táo bạo là:HNO3, Ba(OH)2, HCl, H2SO4

​HNO3→H++ NO3-

Ba(OH)2→Ba2++ 2OH-

HCl→H++ Cl-

H2SO4→2H++ SO42-

Chất điện li yếu ớt là:Mg(OH)2,H2S

Mg(OH)2 là bazơ sống dạng kết tủa đề nghị phân li yếu.Mg(OH)2(leftrightarrows)Mg2++ 2OH-

H2S là axit yếu đề nghị phân li cũng yếu đuối theo 2 nấc như sau:

H2S(leftrightarrows)H++ HS-

HS-(leftrightarrows)H++ S2-

Bài 2:

Tính nồng độ những ion trong các dung dịch sau

a. Dd NaOH 0,1M b. Dd BaCl2 0,2 M c. Dd Ba(OH)2 0,1M

Hướng dẫn:

a. Phương trình điện li:

NaOH → Na++ OH-

0,1M→ 0,1M→ 0,1 M

Vậy nồng độ của ion Na+và OH-đều là 0,1 M

b. Phương trình điện li:

BaCl2 → Ba2++ 2Cl-

0,1 M→ 0,1 M→ 0,2 M

Vậy độ đậm đặc của ion Ba2+là 0,1M với ion Cl-là 0,2M

c. Phương trình điện li:

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-

0,1M → 0,1M→ 0,2 M

Bài 3:

Một dung dịch đựng 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- với y mol SO42-. Tổng khối lượng muối tan gồm trong hỗn hợp là 5,435 gam. Xác định giá trị của x và y

Hướng dẫn:

Các ion trong dịch tồn tại cùng cả nhà vì ghép các ion không tạo thành kết tủa.

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn điện tích ta có:

(1) 0,02.2 + 0,03.1 = x + 2y

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn cân nặng thành phần ta có:

(2) 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96.y = 5,435

Kết thích hợp (1) và (2) ta gồm hệ phương trình:

(left{ eginarrayl x + 2y = 0,07\ 35,5x + 96y = 2,985 endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl x = 0,03(mol)\ y = 0,02(mol) endarray ight.)