Lý thuyết Hóa 10 bài xích 2. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố chất hóa học đồng vị

I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

1. Điện tích phân tử nhân

a) Proton với điện tích 1+

- ví như hạt nhân có Z proton

⇒ Điện tích phân tử nhân bằng Z+.

Bạn đang xem: Hóa bài 2 lớp 10

⇒ Số đơn vị điện tích hạt nhân bằng Z.

- Ví dụ: Oxi gồm 8 proton

⇒ Điện tích phân tử nhân oxi là 8+.

⇒ Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân oxi là 8.

b) Nguyên tử trung hòa - nhân chính về điện: số proton thông qua số electron

⇒Z = số proton = số electron

- Ví dụ: Nguyên tử nitơ bao gồm số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân là 7

⇒ Nguyên tử nitơ bao gồm 7 proton và 7 electron.

2. Số khối

a) Số khối hạt nhân (A) bằng tổng của tổng số phân tử proton (Z) cùng tổng số hạt nơtron (N)

- Công thức: A=Z+N

- Ví dụ: hạt nhân nguyên tử Liti bao gồm 3 proton và 4 nơtron

⇒ ALiti = 3+4 = 7

b) Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc thù cơ bạn dạng cho hạt nhân cùng nguyên tử

- lúc biết Z và A của một nguyên tử:

⇒ Số proton, số electron, số nơtron (N=A−Z) của nguyên tử đó.

- Ví dụ: Nguyên tử Na có A=23 và Z=11

⇒ Na có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron.

II. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Định nghĩa

- yếu tắc hóa học có những nguyên tử bao gồm cùng điện tích hạt nhân (Z) cơ mà khác số khối (A).

- Ví dụ: tất cả các nguyên tử có Z=6 đều trực thuộc nguyên tố cacbon.

⇒ Các nguyên tử cacbon đều phải có 6 proton với 6 electron.

⇒ Những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân thì tất cả cùng tính chất hóa học.

2. Số hiệu nguyên tử (Z)

- Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân nguyên tử của một nhân tố được call là số hiệu nguyên tử của thành phần đó, kí hiệu là Z.

⇒ Số hiệu nguyên tử = Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron = Z

3. Kí hiệu nguyên tử

- Nguyên tố X có số khối A và số hiệu Z được kí hiệu như sau:

 

*

⟶ X: Kí hiệu hóa học

⟶ A: Số khối nguyên tử

⟶ Z: Số hiệu nguyên tử

- Ví dụ:

 

*

⟶ Số hiệu nguyên tử Na = Số đơn vị điện tích phân tử nhân = Số proton = Số electron = Z = 11

⟶ Số khối nguyên tử ANa=23 ⇒ Số nơtron NNa=23−11=12N

III. ĐỒNG VỊ

- Đồng vị là hầu hết nguyên tử bao gồm cùng số proton mà lại khác số nơtron, do đó số khối của chúng khác nhau.

- Ví dụ:

+ Hiđro bao gồm 3 đồng vị là: 

*

+ Clo gồm 2 đồng vị là: 

*

IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Nguyên tử khối (A)

- Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử: mang đến biết trọng lượng của nguyên tử kia nặng gấp từng nào lần đối kháng vị trọng lượng nguyên tử.

- Do cân nặng của e quá nhỏ nên nguyên tử khối coi như ngay số khối A.

Xem thêm: Ncty Là Gì Trên Facebook - Ý Nghĩa Các Thuật Ngữ Viết Tắt Trên Internet

Nguyên tử khối = mp + mn = A

- Ví dụ: Nguyên tử P có Z=15 và N=16 ⇒ Nguyên tử khối của P là 31

2. Nguyên tử khối vừa phải (A¯)

- vị một yếu tắc thường có không ít đồng vị buộc phải nguyên tử khối của thành phần này là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị đó.