- Chọn bài bác -Bài 12: links ion - Tinh thể ionBài 13: link cộng hóa trịBài 14: Tinh thể nguyên tử với tinh thể phân tửBài 15: Hóa trị và số oxi hóaBài 16: Luyện tập: liên kết hóa học

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài Tập hóa học 10 – bài xích 12: liên kết ion – Tinh thể ion giúp HS giải bài bác tập, cung ứng cho những em một khối hệ thống kiến thức và hiện ra thói quen học tập thao tác khoa học, làm căn nguyên cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 59 SGK Hóa 10): link hóa học tập trong NaCl được hình thành là do.

Bạn đang xem: Hóa học 10 bài 12 liên kết ion tinh thể ion

A. Nhị hạt nhân nguyên tử hút electron vô cùng mạnh.

B. Mỗi nguyên tử Na và Cl góp thông thường 1 electron.

C. Từng nguyên tử kia nhường hoặc thu electron nhằm trở thành các ion trái lốt hút nhau.

D. Na → Na+ e ; Cl + e → Cl– ; Na+ + Cl– → NaCl.

Chọn câu trả lời đúng nhất

Lời giải:

D đúng

Bài 2 (trang 59 SGK Hóa 10): Muối ăn uống ở thể rắn là

A. Các phân tử NaCl

B. Các ion Na+ và Cl–

C. Các tinh thể hình lập phương: các ion Na+ với Cl– được phân bố luân phiên mọi đặn trên từng đỉnh.

D. Các tinh thể hình lập phương: những ion Na+ cùng Cl– được phân bố luân phiên đều đặn thành từng phân tử riêng rẽ rẽ.

Chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải:

C đúng.

Bài 3 (trang 60 SGK Hóa 10): a) Viết thông số kỹ thuật electron của cation liti (Li+) cùng anion oxit (O2-).

b) phần nhiều điện tích ngơi nghỉ ion Li+ cùng O2- do đâu mà có?

c) Nguyên tử khí hãn hữu nào có cấu hình electron giống Li+ với nguyên tử khí thảng hoặc nào có cấu hình electron kiểu như O2-.

d) do sao 1 nguyên tử oxi phối kết hợp được cùng với 2 nguyên tử liti?

Lời giải:

a) thông số kỹ thuật electron của cation liti (Li+) là 1s2 cùng anion oxit (O2-) là 1s22s22p6.

b) Điện tích nghỉ ngơi Li+ do mất 1e mà lại có, điện tích ở O2- vị O nhận thêm 2e nhưng có.

c) Nguyên tử khí hãn hữu He có cấu hình electron như là Li+


Nguyên tử khí hi hữu Ne có thông số kỹ thuật electron giống như O2-

d) do mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường 1e, nhưng một nguyên tử oxi thu 2e.

2Li → 2Li+ + 2e;

O + 2e → O2-;

2Li+ + O2- → Li2O.

Bài 4 (trang 60 SGK Hóa 10): khẳng định số proton, notron, electron trong các nguyên tử cùng ion sau:

Lời giải:

Số proton, notron, electron trong những nguyên tử với ion sau:


*

Bài 5 (trang 60 SGK Hóa 10): so sánh số electron trong các cation sau: Na+, Mg2+, Al3+

Lời giải:

Các ion Na+, Mg2+, Al3+ đều phải sở hữu 10 electron.

Vì ZNa = 11 ⇒ Na có 11e ⇒ Na+ có 11 – 1 = 10e

ZMg = 12 ⇒ Mg tất cả 12e ⇒ Mg2+ có 12 – 2 = 10e

ZAl = 13 ⇒ Al gồm 13e ⇒ Al3+ gồm 13 – 3 = 10e

Bài 6 (trang 60 SGK Hóa 10): trong những hợp chất sau đây, hóa học nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên các ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4.

b) NH4NO3.

c) KCl.

d) K2SO4.

e) NH4Cl.

Xem thêm: Diễn Biến Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 Lịch Sử 11, Bài 17: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1939

f) Ca(OH)2.

Lời giải:

H3PO4NH4NO3K2SO4NH4ClCa(OH)2
Ion nhiều nguyên tửIon PO43-NH4+ với NO3–SO42-NH4+OH–
Tên gọiAnion photphatCation amoni NH4+ với Anion nitrat NO3–Anion sunphatCation amoniAnion hidroxit