Bài học tập này trình diễn nội dung: Axit nitric cùng muối nitrat . Dựa vào cấu tạo SGK hóa học lớp 9, slovenija-expo2000.com sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải những bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Mong muốn rằng, đây đã là tài liệu hữu ích giúp các em học tập giỏi hơn.


*

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

AXIT NITRIC

I. Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí

*

Axit nitric là hóa học lỏng ko màu, chảy vô hạn trong nước.

Bạn đang xem: Hoá học 11 bài 9

II. Tính chất hoá học

1. Tính axit

HNO3 → H+ + NO3-

Làm quỳ tím hoá đỏTác dụng cùng với bazơ. VD: HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2OTác dụng với oxit bazơ. VD: 2HNO3 + MgO → Mg(NO3)2 + H2OTác dụng với muối. VD: 2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

2. Tính oxi hoá

Tác dụng cùng với kim loạiHNO3 tính năng với hầu như các sắt kẽm kim loại (trừ Au, Pt) oxi hoá kim loại đến nút cao nhất, không hóa giải hiđro.

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2+ 2H2O

Cu + 4H+ + 2NO3- →Cu2+ + 2NO2 + 2H2O

Kim loại công dụng với HNO3 đặc nóng thì luôn luôn giải phóng NO2Nếu HNO3 loãng thì sinh sản thành N2, NO, N2O, NH4NO3.HNO3 đặc nguội bị động với nhôm, sắt, crôm.Tác dụng với phi kim:HNO3 đặc hoàn toàn có thể oxi hóa được S, P, C ... Trong đk đun nóng. Ví dụ:

*

Tác dụng với thích hợp chất

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

III. Ứng dụng

Phần khủng axit nitric sản suất được dùng để điều chế phân đạm. Ngoài ra còn được sử dụng sản xuất thuốc nổ.

Xem thêm: Soạn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản Ngữ Văn 8, Soạn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản

IV. Điều chế

1. Trong phòng thí nghiệm

NaNO3 + H2SO4 → NaHSO4 + HNO3

*

2. Trong công nghiệp

Axit nitric được cung cấp qua bố giai đoạn

Oxi hoá NH3

*

Oxi hoá NO:NO + O2 → 2NO2Hợp nước chế tạo ra thành HNO3 : 4NO2 +O2 + 2H2O → HNO3

MUỐI NITRAT

I. đặc thù của muối nitrat

1. Tính chất vật lí

Tất cả các muối nitrat phần đông là chất rắn, dễ tan vào nước và là năng lượng điện li mạnh.

2. Phản bội ứng nhiệt phân

*

*

II. Ứng dụng

Các muối hạt nitrat hầu hết được sử dụng làm phân bón ngoài ra nó còn được làm thuốc nổ.