*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài xích 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố hóa học


Lý thuyết Hóa 10 bài bác 8. Sự biến hóa tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố hóa học

I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

- thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong cùng một đội nhóm được lặp đi tái diễn sau mỗi chu kì ⟹ ta nói chúng thay đổi một bí quyết tuần hoàn.

Bạn đang xem: Hóa lớp 10 bài 8

- Sự chuyển đổi tuần trả về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố khi năng lượng điện hạt nhân tăng dần đó là nguyên nhân của sự chuyển đổi tuần hoàn về tính chất chất của các nguyên tố.

II, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

1. Cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố team A

- những nguyên tố thuộc cùng một đội A tất cả cùng số e phần bên ngoài cùng (số e hóa trị) ⟶ là lý do của sự như thể nhau về đặc thù hóa học của các nguyên tố nhóm A.

- Số sản phẩm tự của nhóm (IA, IIA…) = Số electron phần ngoài cùng = Số electron hóa trị.

- Nguyên tố s thuộc nhóm IA, IIA.

- Nguyên tố p thuộc nhóm IIIA → (trừ He).

2. Một trong những nhóm A tiêu biểu

a) team VIIIA (nhóm khí hiếm)

- Gồm các nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

- công thức chung cấu hình electron phần ngoài cùng: ns2 np6 (trừ He).

- phần nhiều các khí thi thoảng không tham gia phản ứng hóa học. Ở đk thường, bọn chúng tồn tại làm việc dạng khí, phân tử chỉ gồm một nguyên tử.

b) nhóm IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm)

- Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

- bí quyết chung cấu hình electron phần ngoài cùng: ns1 (Dễ dường 1 electron nhằm đạt cấu trúc bền chắc của khí hiếm).

- tính chất hóa học:

+ chức năng với oxi sản xuất oxit bazơ.

+ chức năng với phi kim tạo thành muối.

+ chức năng với nuớc chế tạo hiđro với hiđroxit.

c) team VIIA (nhóm halogen)

- Gồm những nguyên tố: F, Cl, Br, I, At.

- cách làm chung cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns2 np5 (Dễ nhấn 1 electron để đạt cấu trúc bền bỉ của khí hiếm).

- đặc thù hóa học:

+ chức năng với oxi chế tác oxit axit

+ tính năng với kim loại tạo muối.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 12: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 3, Cho 9 Là

+ tác dụng với hiđro tạo nên hợp chất khí.