Đề cương cứng ôn tập cuối kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích, nắm tắt triết lý và các dạng bài xích tập trắc nghiệm cố nhiên đề thi ma trận đề thi.

Đề cưng cửng Toán 12 học kì 2 là tài liệu vô cùng đặc biệt quan trọng giúp cho các bạn học sinh rất có thể ôn tập giỏi cho kì thi học kì 2 sắp tới tới. Đề cưng cửng ôn thi HK2 Toán 12 được soạn rất bỏ ra tiết, cụ thể với các dạng bài, định hướng được trình diễn một bí quyết khoa học. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể Đề cương Toán 12 học tập kì 2, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát tại đây.

Đề cương học kì 2 Toán 12 năm 2021 - 2022

I. Ma trận đề thi học tập kì 2 Toán 12

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

Tổng %

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

TN

TL

1

Nguyên hàm-Tích phân-Ứng dụng của tích phân

1.1 Nguyên hàm

2

2

2

4

1

8

1

12

13

3

68

70

1.2 Tích phân

2

2

2

4

1.3 Ứng dụng của tích phân trong hình hoc

3

3

2

4

2

Số phức

2.1 Số phức

2

2

2

4

1

12

12

2.2 Cộng, trừ với nhân số phức

2

2

1

2

2.3 Phép phân chia số phức

2

2

1

2

2.4 Phương trình bậc hai với thông số thực

1

2

1

2

3

Phương pháp tọa độ trong không gian

3.1 Hệ tọa độ trong ko gian

1

1

1

2

1

8

10

1

22

30

3.2 Phương trình khía cạnh phẳng

2

2

2

4

3.3 Phương trình đường thẳng

3

3

1

2

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

100

Tỉ lệ % từng nấc độ nhấn thức

40

30

20

10


Lưu ý

- Các câu hỏi ở cấp cho độ nhận thấy và tinh thông là các câu hỏi trắc nghiệm rõ ràng 4 lựa chọn, trong các số đó có tuyệt nhất 1 sàng lọc đúng.