Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2 muối hạt cacbonat, xianua, cacbua,... Chưa phải là hợp chất hữu cơ).

Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ là gì


Vậy hợp chất hữu cơ là gì? phân nhiều loại hợp chất hữu cơ như thế nào? Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ có gì không giống với những hợp chất vô cơ? chúng ta cùng tò mò qua nội dung bài viết dưới đây.

I. Khái niệm về hợp hóa học hữu cơ cùng hóa học hữu cơ

- Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối hạt cacbonat, xianua, cacbua,...);

- chất hóa học hữu cơ là ngành Hóa học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

II. Phân một số loại hợp hóa học hữu cơ

• có nhiề giải pháp phân các loại hợp hóa học hữu cơ, tuy nhiên, bạn ta xuất xắc dùng bí quyết phân một số loại dựa theo thành phần các nguyên tố tạo nên hợp hóa học hữu cơ.

*

• Ngoài ra người ta còn phân loại hợp hóa học hữu cơ theo mạch cacbon:

- Hợp chất hữu cơ mạch vòng;

- Hợp chất hữu cơ mạch không vòng.

Trong mỗi các loại lại được chia chi tiết hơn.

III. Đặc điểm tầm thường của hợp chất hữu cơ

1. Đặc điểm cấu tạo

- Nguyên tố bắt buộc bao gồm trong hợp chất hữu cơ là cacbon

- links hóa học tập trong phân tử các hợp chất hữu cơ đa số là liên kết cộng hoá trị.

2. đặc thù vật lí

- các hợp hóa học hữu cơ thông thường có nhiệt độ nóng chảy, ánh sáng sôi phải chăng (dễ bay hơi).

- phần lớn các hợp hóa học hữu cơ ko tan vào nước, dẫu vậy tan nhiều trong số dung môi hữu cơ.

3. đặc thù hóa học

- các hợp hóa học hữu cơ thường xuyên kém bền cùng với nhiệt cùng dễ cháy.

- phản nghịch ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo khá nhiều hướng khác nhau trong cùng một điều kiện, nên tạo thành hỗn hợp sản phẩm.

IV. Qua loa về so sánh nguyên tố

- Để thiết lập cấu hình công thức phân tử hợp hóa học hữu cơ, cần thực hiện phân tích định tính và định lượng những nguyên tố.

1. So sánh định tính

a) Mục đích:

- khẳng định nguyên tố nào bao gồm trong nhân tố phân tử hợp hóa học hữu cơ.

b) Nguyên tắc:

- Chuyển các nguyên tố vào hợp hóa học hữu cơ thành những chất vô cơ dễ dàng và đơn giản rồi nhận ra chúng bằng các phản ứng đặc trưng.

c) phương pháp tiến hành:

- Trong phòng thí nghiệm, để xác minh định tính cacbon với hiđro, tín đồ ta nung hợp chất hữu cơ với CuO để chuyển nguyên tố C thành CO2, thành phần H thành H2O.

- phương thức xác định thành phần N trong một vài hợp chất đơn giản dễ dàng là chuyển nguyên tố N vào hợp chất hữu cơ thành NH3 rồi phân biệt bằng giấy quỳ tím ẩm.

2. Phân tích định lượng

a) Mục đích:

- xác định thành phần xác suất về cân nặng các yếu tố trong phân tử hợp chất hữu cơ.

b) Nguyên tắc:

- cân một cân nặng chính xác hợp chất hữu cơ, tiếp nối chuyển thành phần C thành CO2; yếu tố H thành H2O; yếu tắc N thành N2,...

- xác định chính xác khối lượng hoặc thể tích của những chất CO2, H2O, N2, ... Sản xuất thành, từ kia tính thành phần phần trăm trọng lượng của những nguyên tố.

c) phương thức tiến hành:

- Để khẳng định thành phần phần trăm trọng lượng các nhân tố C, H, N, O trong hóa học hữu cơ, người ta tiến hành như sau:

- Nung một khối lượng chính xác (a gam) hợp chất hữu cơ chứa những nguyên tố H, O, N đã được trộn phần đông với bột CuO.

- kêt nạp hơi H2O và khí CO2 lần lượt bằng H2SO4 đặc cùng KOH. Độ tăng cân nặng của mỗi bình chính là khối lượng H2O cùng CO2 tương ứng. Khí nitơ có mặt được xác định đúng chuẩn thể tích với thường được quy về đk tiêu chuẩn chỉnh (đktc).

- Tính cân nặng H, C, N với phần trăm trọng lượng của chúng trong hợp chất nghiên cứu. Từ kia tính được phần trăm trọng lượng oxi.

d) Biểu thức tính:

mC=mCO2.12,044,0"> 

*
; mC=mCO2.12,044,0"> 
*
*

mC=mCO2.12,044,0">- từ bỏ đó, ta tính được:

mC=mCO2.12,044,0"> %C = 

*
.100%; %H =
*
.100%; %N =
*
.100%;

mC=mCO2.12,044,0"> %O = 100% - %C - %H - %N.

mC=mCO2.12,044,0">%C=mC.100%a">- hiện thời có những thiết bị hiện đại tự động hóa phân tích phần trăm trọng lượng của số đông các nguyên tố.

V. Bài bác tập về Hợp chất hữu cơ

* Bài 1 trang 91 SGK Hóa 11: So sánh hợp chất vô cơ cùng hợp hóa học hữu cơ về: yếu tố nguyên tố, điểm sáng liên kết hoá học trong phân tử.

° giải mã bài 1 trang 91 SGK Hóa 11:

Về yếu tố nguyên tố:

- Hợp chất hữu cơ là đều hợp chất có chứa nguyên tố cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianiua, cacbua,...);

- Hợp hóa học vô cơ là rất nhiều chất có thể có cacbon, có thể không. Hợp hóa học vô cơ cất cacbon như CO, CO2, muối cacbonat, xianiua, cacbua,...

Về điểm sáng liên kết hoá học tập trong phân tử:

- Hợp chất hữu cơ được kết cấu chủ yếu ớt từ các nguyên tố phi kim có độ âm điện khác biệt không nhiều.

- link trong hợp chất hữu cơ hầu hết là liên kết cộng hoá trị.

- Hợp hóa học vô cơ được cấu trúc chủ yếu ớt từ các nguyên tố kim loại với phi kim.

- Liên kết vào hợp hóa học vô cơ đa số là link ion.

* Bài 2 trang 91 SGK Hóa 11: Nêu mục đích và phương pháp tiến hành so sánh định tính với định lượng nguyên tố.

° lời giải bài 2 trang 91 SGK Hóa 11:

• Phân tích định tính:

+ Mục đích:

- xác minh nguyên tố nào bao gồm trong yếu tắc phân tử hợp hóa học hữu cơ.

+ phương pháp tiến hành:

- Trong phòng thí nghiệm, để xác minh định tính cacbon với hiđro, người ta nung hợp chất hữu cơ cùng với CuO để chuyển nguyên tố C thành CO2, nhân tố H thành H2O.

- phương thức xác định yếu tắc N trong một trong những hợp chất dễ dàng là đưa nguyên tố N trong hợp hóa học hữu cơ thành NH3 rồi phân biệt bằng giấy quỳ tím ẩm.

• Phân tích định lượng:

+ Mục đích: Xác định thành phần tỷ lệ về khối lượng các yếu tố trong phân tử hợp hóa học hữu cơ.

+ Phương pháp tiến hành:

- Nung một khối lượng chính xác (a gam) hợp chất hữu cơ chứa các nguyên tố H, O, N đã có trộn các với bột CuO.

- kêt nạp hơi H2O cùng khí CO2 lần lượt bởi H2SO4 đặc với KOH. Độ tăng khối lượng của mỗi bình thiết yếu là cân nặng H2O và CO2 tương ứng. Khí nitơ hình thành được xác định đúng mực thể tích cùng thường được quy về điều kiện tiêu chuẩn (đktc).

- Tính cân nặng H, C, N và phần trăm cân nặng của chúng trong hợp chất nghiên cứu. Từ đó tính được phần trăm khối lượng oxi.

* Bài 3 trang 91 SGK Hóa 11: Oxi hoá trọn vẹn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A nhận được 0,672 lít CO2 (đktc) với 0,72 gam H2O. Tính nhân tố phần trăm cân nặng của những nguyên tố trong phân tử hóa học A.

° lời giải bài 3 trang 91 SGK Hóa 11:

- Gọi bí quyết phân tử của hợp chất hữu cơ là CxHyOz (x, y, z nguyên dương)

- Theo bài xích ra, ta có:

 

*
 
*

⇒ nC = nCO2 = 0,03(mol) ⇒ mC = 0,03.12 = 0,36(g).

 

*
 
*

⇒ nH = 2.nH2O = 2.0,04 = 0,08(mol) ⇒ mH = 0,08.1 = 0,08(g).

- Suy ra số gam oxi có trong láo hợp:

 mO = mhh - mC - mH = 0,6 - 0,36 - 0,08 = 0,16(g).

Xem thêm: Pr Là Gì Và Nghề Pr Là Làm Gì? Pr Viết Tắt Của Từ Gì

⇒ Hợp hóa học A có chứa C, H, O

- Phần trăm khối lượng các yếu tắc trong phân tử A là:

 %C =

*
.100% = 
*
.100% = 60%

 %H = 

*
.100% = 
*
.100% = 13,33%

 %O = 100% - 60% - 13,33% = 26,67%.

* Bài 4 trang 91 SGK Hóa 11: β-Caroten (chất hữu cơ gồm trong củ cà rốt) tất cả màu domain authority cam. Nhờ công dụng của enzim ruột non, β-Croten chuyển thành vi-ta-min A phải nó còn được gọi là tiền vitamin A. Oxi hoá hoàn toàn 0,67 gam β-Caroten rồi dẫn thành phầm oxi hoá qua bình (1) đựng hỗn hợp H2SO4 đặc, sau đó qua bình (2) đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Hiệu quả cho thấy trọng lượng bình (1) tăng 0,63 gam; bình (2) bao gồm 5 gam kết tủa. Tính phần trăm cân nặng của các nguyên tố vào phân tử β-Caroten