k = 9.109Nm2/ C2: thông số tỉ lệq1, q.2 (đơn vị C): độ mập điện tích của 2 tích điểmε : hằng số của năng lượng điện môir (đơn vị m): là khoảng cách của 2 điện tích

Công thức đồ vật lý 11 - độ mạnh điện trường :

Định nghĩa:


Bạn đang xem: I trong vật lý là gì

*

Nếu q > 0 thì ta gồm F thuộc phương và thuộc chiều cùng với ENếu q Độ to của độ mạnh điện trường: F = |q|. ECường độ năng lượng điện trường do một tích điểm tạo thành có độ lớn:E = k. (|Q| / ε.r2) (k = 9.109Nm2/ C2)Chiều của độ mạnh điện trường:Nếu Q > 0 thì E phía xa qNếu Q

Công thức đồ gia dụng lý 11 - nguyên lý chồng chất điện trường


*

(Trong kia ta bao gồm là độ mạnh điện trường tạo ra bởi các q1, q2, q3... Tại điểm ta xét.)

Trường hợp tất cả 2 độ mạnh điện trường

E1và E2cùng phương thuộc hướng với nhau thì: E = E1+ E2E1và E2cùng phương thuộc ngược với nhau thì: E = |E1- E2|E1và E2vuông góc cùng nhau thì:
*

*

2/ cách làm về công cụ năng điện cố kỉnh và hiệu năng lượng điện thế

Công thức công của lực điện

AMN= q . E . D (Trong đó ta có d = s.cos α)

Thế năng: cho 1 điện tích q trên điểm M làm việc trong năng lượng điện trường thì:WM= AM= VMq

Điện thế: của 1 điểm M ở trong năng lượng điện trường thì :VM= WM/ q = AM/ q

Hiệu năng lượng điện thế:UMN= VM VN= AMN/ q

Công thức vật dụng lý 11 - contact giữa độ mạnh điện trường và hiệu điện thế: U = E.d

3/ công thức vật lý 11 Tụ điện

Công thức năng lượng điện dung của tụ điện

C = Q / U

Trong đó:

C: diện dung của tụ năng lượng điện có đơn vị là fara (F)Q : năng lượng điện trên tụ năng lượng điện được đo bằng đơn vị CU : hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu của tụ điện có đơn vị chức năng là V

Công thức điện dung của tụ điện phẳng : C = ε . S / k.4π. D (trong đó S là diện tích s đối diện của 2 bản tụ)

Công thức khi ghép nối tụ điện


*

Công thức thứ lý 11 về tích điện điện trường của tụ điện

W = ½ Q2/ C = ½ Q.U= ½ C.U2

Năng lượng của tụ năng lượng điện phẳng:W = (ε. E2/ k. 8π). V (với V = s.d: thể tích không gian giữa hai phiên bản tụ điện)

Mật độ của tích điện điện trường:w = W / V = ε. E2/ k. 8π

II/ bí quyết vật lý 11 chương 2

1/ cách làm vật lý 11 mạch điện

Công thức cường độ cái điện

I = q / t (đơn vị A)

Trong đó: q (đơn vị là C) là điện lượng được dịch chuyển qua tiết diện thẳng của 1 vật dẫn trong thời gian là t

Công thức tính năng lượng điện năng tiêu thụ:A = U.q = U.I.t (đơn vị là J)

Công thức tính năng suất của toàn mạch:P = A / t = U.I (đơn vị W)


Công suất tỏa nhiệt : phường = Q / t = R . I2= U2/ R = U.I

Công thức tính nhiệt độ lượng lan ra của đồ dẫn Định phương pháp Jun len-xơ

Q = R. I2.t (đơn vị J)

Định pháp luật OHM

I = U / R = > R = U / I

Công thức vào mạch ghép nối những điện trở


Điện trở của dây đồng hóa học và tất cả tiết diện đều

R = p. . L / S

Trong đó:

p: năng lượng điện trở suất của dây dẫnl: chiều lâu năm của dây dẫnS: máu diện của dây dẫn

2/ cách làm nguồn điện

Suất điện hễ của mối cung cấp điện

E = A / q (đơn vị V)

Trong đó:

A (đơn vị là J) là công của lực lạ tạo nên sự dịch rời điện tích giữa 2 cực của nguồn điệnq: độ phệ của năng lượng điện khi di chuyển

Công của mối cung cấp điện: A = q. E = E. I. T

Công suất của mối cung cấp điện:P = A / t = E. I

Hiệu suất nguồn điện:H = U / E = R / (R + r)

Cách lắp bộ nguồn điện

Lắp nối tiếp:

Eb= n. Erb= n.r

Lắp song song:

Eb= Erb= r / n

Lắp tất cả hổn hợp đối xứng (có n dãy cùng mỗi dáy gồm m nguồn):

Eb= m. Erb= r . M / n

III/ bí quyết vật lý 11 chương 3

Công thức suất năng lượng điện động

E = αT. T

(trong đó: αT: hệ số nhiệt điện cồn có đơn vị chức năng là K-1hệ số này phụ thuộc vào vật liệu của cặp nhiệt điện)

Định cơ chế faraday

Định lý lẽ I: khối lượng của chất được hóa giải ra làm việc điện rất trong quá trình điện phân là:

m = k.q =k.I.t

(trong đó: k: là đại lượng năng lượng điện hoá của chất được giải hòa ra sinh hoạt điện cực có đơn vị kg/C)

Định cơ chế II: cân nặng của chất được giải phóng ra nghỉ ngơi điện rất trong quy trình điện phân:

M = A.q / F.n = A.I.t / F.n

Trong đó:

F = 96.500C/mol chính là số Faraday hằng số của đầy đủ chất.A: là cân nặng mol nguyên tử của chất được giải phóng ra ở năng lượng điện cực.N: là hoá trị của hóa học được hóa giải ra ở năng lượng điện cực.

IV/ công thức vật lý 11- chương 4

1/ Lực từ tính năng lên dây dẫn mang mẫu điện

Định chính sách ampe luật lệ bàn tay trái 1:


F = B.I.l.sinα

Trong đó:

B: cảm ứng từ có đơn vị là TI: cường độ cái điện qua dây dẫn, đơn vị chức năng Al: chiều lâu năm của dây dẫn, đơn vị mα : là góc hợp bởi vì B cùng l

Lực Lorentz luật lệ bàn tay trái 2:

f = q.v.B.sinα

Trong đó:

q: điện tích hạt mang điện, đơn vị chức năng Cv: tốc độ hạt với điện, đơn vị chức năng m/sB: sóng ngắn ở nơi hạt mang điện gửi động, đơn vị chức năng Tα : là góc hợp do B với v

Lực hệ trọng của 2 mẫu điện tuy nhiên song

F = 2.10-7. I1.I2.l / r

Trong đó:

I1.I2: cường độ cái điện qua 2 dây dẫn, đơn vị chức năng Al: chiều lâu năm của dây dẫn tính lực tương tác, đơn vị mr : khoảng cách của 2 dây dẫn

2/ phương pháp vật lý 11 - cảm ứng từ của mẫu điện

Quy tắc bàn tay nên 1 dây dẫn thẳng


B = 2π.10-7. I / r(trong đó: r là khoảng cách từ dòng điện cho tới điểm khảo sát, đơn vị chức năng m)

Quy tắc bàn tay đề nghị 2 vòng dây tròn

B = 4π.10-7. N. I / R

Trong đó:

R: nửa đường kính vòng dây, đơn vị mN: con số vòng dây, đơn vị vòng

Quy tắc bàn tay phải 3 ống dây hình trụ

B = 4π.10-7. N. I / l

Trong đó:

l: chiều lâu năm ống dây, đơn vị mN: con số vòng dây, đơn vị chức năng vòng

3/ sóng ngắn của loại điện

Độ lớn:

n = N / l : số vòng dây bên trên 1m

Từ trường của nhiều dòng điện


Nếu B1và B2cùng phương cùng hướng nhau thì B = B1+ B2Nếu B1và B2cùng phương ngước phía nhau thì B = |B1+ B2|Nếu B1và B2vuông góc cùng nhau thì


Xem thêm: Ai Được Suy Tôn Là Bình Tây Đại Nguyên Soái, Bình Tây Đại Nguyên Soái Là Ai

Chuyển rượu cồn của hạt mang điện trong từ trường đều

Công thức bán kính quỹ đạo : R = mv / qB

Công thức chu kỳ: T = 2 π .R / v

V/ phương pháp vật lý 11 Chương 5

1/ từ bỏ thông

Φ= B.S.cosα (đơn vị Wb)

Từ thông riêng biệt của mạch: Φ = L.i

Suất điện rượu cồn cảm ứng

ec= - Φ / t (đơn vị V)

Trong đó

Φ : độ phát triển thành thiên của từ bỏ thôngt: thời hạn từ thông biến hóa thiên / t: là tốc độ biến thiên của từ bỏ thông

2/ Độ từ bỏ cảm của ống dây

Độ tự cảm: L = 4π.10-7. N2. S / l (đơn vị H)

Trong đó:

N: số vòng dây, đơn vị vòngS: máu diện của ống dây, đơn vị ml: chiều dài của ống dây, đơn vị m

Suất điện hễ tự cảm:


etc= - L. I / t

Trong đó:

L: hệ số tự cảm, đơn vị chức năng Vi : độ đổi mới thiên của cường độ cái điệnt: thời gian cường độ chiếc điện phát triển thành thiêni / t: là tốc độ biến thiên của cường độ loại điện

3/ tích điện từ trường:

W = ½ L.i2(đơn vị J)

VI/ phương pháp vật lý 11 chương 6

Định qui định khúc xạ ánh sáng

n1. Sini = n2. Sinr => sini / sinr = n2/ n1= n21

Công thức chiết xuất tỉ đối

n21= n2/ n1n12= 1 / n21

Công thức góc số lượng giới hạn phản xạ toàn phần:Sin igh= n2/ n1

Điều kiện gồm phản xạ toàn phần:n2> n1và i > igh

VII/ cách làm vật lý 11 chương 7

1/ cách làm vật lý 11- Lăng kính

Sini1= n. Sinr1và sini2= n. Sinr2

Ta có: A = r1+ r2và D = r1+ r2 A

Trường đúng theo góc i, A nhỏ dại ta có: i1= n.r1và i2= n.r2thì A = r1+ r2và D = (n 1). A

2/ công thức vật lý 11 - Thấu kính

Độ tụ của thấu kính

D = 1 / f = (n - 1) (1 / R1+ 1 / R2)

Trong đó:

D : độ tụ của thấu kính (đơn vị dp)f: tiêu cự của thâu kính (đơn vị m)R1; R2: buôn bán kính của những mặt cong (đơn vị m)n : phân tách suất của hóa học làm kính.

Đối với thấu kính quy tụ thì f > 0 và D > 0

Đối cùng với thấu kính phân kỳ thì f > 0 cùng D > 0

Vị trí hình ảnh của thấu kính

1 / f = 1/d + 1/d => f = d.d / (d + d) => d = d.f / (d - f) => d = d.f / (d - f)

Nếu vật dụng thật thì d > 0 cùng vật đứng trước kínhNếu đồ ảo thì d Nếu hình ảnh thật thì d > 0 với vật lép vế kínhNếu ảnh ảo thì d

Chỉ số phóng đại của ảnh