Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

uses crt;

var n,i,kt,j:integer;

begin

clrscr;

write("n="); readln(n);

writeln("cac so nguyen to nho hon hoac bang ",n," la: ");

for i:=2 to lớn n do

begin

kt:=0;

for j:=2 lớn i-1 do

if i hack j=0 then kt:=1;

if kt=0 then write(i:4);

end;

readln;

end.

Bạn đang xem: In ra các số nguyên tố từ 1 đến n pascal


*

Viết chương trình in ra screen N số chẵn liên tục ( tính từ 10), với N là số tự nhiên nhập từ keyboard (N>=10) Sử dụng lênh lặp while do In N ra số chắn đó thành nhiều hàng mỗi mặt hàng 10 số hàng cuối cùng hoàn toàn có thể là 10 số hoắc ít hơn
*

Viết lịch trình C++ in ra màn hình các số phân tách hết đến 3 vào phạm vi từ là 1 đến n (n là số nguyên dương được nhập từ bỏ bàn phím)


1 Viết lịch trình tính n!=1.2.3.4....n vs n là số nguyên được nhập vào trường đoản cú bàn phím.

2Viết chương trình tính t=1+2+3+4+....+n vs n là số nguyên được nhập vào từ bỏ bàn phím.


Viết chương trình in ra những số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng số nguyên dương n ( cùng với n được nhập).Yêu ước nhập lại giả dụ n

Bài 1: Viết lịch trình pascal tiến hành các yêu cầu sau:a) Nhập từ bàn phím 1 số nguyên nb) In ra màn hình kết quả tổng các số nguyên từ một đến n(sử dụng câu lệnh lặp while...do)Bài 2:Viết công tác pascal triển khai câc yêu cầu sau:a) Nhập từ bỏ bàn phím 1 số nguyên dương nb) In ra màn hình tác dụng tổng các số lẻ từ là 1 đến n(sử dụng câu lệnh lặp while...dogiúp bản thân với bản thân đang buộc phải gấp khôn cùng gấp luôn


Bài 1: Viết công tác tính tổng những số chẵntừ 10 mang lại 50?

Bài 2: Viết lịch trình giải vấn đề sau: Tính tổng A ( n là số tự nhiên được nhập tự bàn phím)

A= 1.3 + 2.4 + 3.5 +...+ n(n+2).

Giúpmình vớinhanh nhanh nha.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 157: Luyện Tập, Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 157: Luyện Tập


Viết chương trình nhập vào một số nguyên N in ra màn hình các số trả chỉnh nhỏ tuổi hơn hoặc bằng N.

Helpppppp meeeeeeee!!!!


viết lịch trình tính tích của n số tự nhiên đầu tiên,với N số tự nhiên và thoải mái được nhập từ bỏ bàn phím(sử dụng câu lệnh While..Do


viết công tác tính tổng S= 1/3 + 1 tháng 5 + 1/7+....+1/(2n+1)In hiệu quả ra màn hình. Với n là số nguyên dương được nhập vào từ bỏ bàn phím