thúc·đâm·nghề·công tác·thuê·chuyện·Giốp·buôn chào bán cổ phần·cho làm cho khoán·cho thuê·công ăn slovenija-expo2000.comệc làm·cú thúc nhẹ·cú đâm nhẹ·mua buôn bán đầu cơ·nhận làm cho khoán·sửa chữa lặt vặt·sự thể·sự slovenija-expo2000.comệc·thúc nhẹ·tình hình công slovenija-expo2000.comệc·slovenija-expo2000.comệc làm khoán·slovenija-expo2000.comệc làm cho thuê·xoay sở kiếm chác·đâm nhẹ·đầu cơ·ban·slovenija-expo2000.comệc làm

*

* 7 So Satan went out from the presence* of Jehovah & struck Job with painful boils*+ from the sole of his foot to the crown of his head.

Bạn đang xem: Job nghĩa tiếng việt là gì


7 Vậy, Sa-tan lui khỏi khía cạnh Đức Giê-hô-va và hành hạ Gióp bởi những ung nhọt nhức đớn+ từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu.
Throughout his illness , Jobs preferred privacy over public disclosure of the details of his condition , và the reason for the liver transplant was never disclosed .
Suốt thời gian bệnh , Jobs ước ao giữ kín đáo hơn là chào làng chi tiết cụ thể về bệnh dịch tình của chính mình , và tại sao cấy ghép gan cũng không thể được bật mý .
Most of our local authorities, when they sit down khổng lồ plan for the next five, 10, 15, 20 years of a community, still start by assuming that there will be more energy, more cars, more housing, more jobs, more growth, & so on.
Cô không nghĩ rằng mình nên nói chuyện với James trước vì chưng đã đề xuất một công slovenija-expo2000.comệc cho bạn nữ anh ấy à?
However, she discovered soon after marriage that his finances were in disarray; he had little money, yet he quit his job & refused employment.
Tuy vậy, không bao lâu sau khi chúng ta kết hôn chị tìm hiểu ra rằng tín đồ ấy gồm những trở ngại về khía cạnh tài chính; người ấy gồm rất không nhiều tiền, vậy mà người ấy vẫn vứt slovenija-expo2000.comệc có tác dụng và từ bỏ chối đi làm slovenija-expo2000.comệc slovenija-expo2000.comệc.
For example, at James 5:7-11, we find that Job is used as an example lớn motivate Christians lớn endure hard times and as a comforting reminder that Jehovah rewards such endurance.
Thí dụ, Gia-cơ 5:7-11 cho thấy Gióp là một trong những tấm gương được nêu ra để thôi thúc tín vật dụng đạo Đấng Ki-tô liên tiếp chịu đựng gian khổ, cũng tương tự an ủi bọn họ vì biết Đức Giê-hô-va ban thưởng cho sự chịu đựng như thế.
Isaac"s job was to lớn assess the requirements needed to lớn meet local conditions as well as price-point concerns.
Công slovenija-expo2000.comệc của Isaac là nhận xét các yêu thương cầu cần thiết để đáp ứng nhu cầu các đk địa phương cũng tương tự các mối thân thiết về giá cả.
Finally, after a 140-year extension of life, “Job died, old và satisfied with days.” —Job 42:10-17.
Cuối cùng, sau khi được sống thêm 140 năm, “Gióp qua đời, tuổi cao tác khủng và toại nguyện với đời mình” (Gióp 42:10-17, NW).
How fine if we can be lượt thích Job & make Jehovah’s heart glad by trusting in Him, and not place any undue importance on ourselves or on the material things that are available!
Thật là điều tốt thay nếu bạn có thể giống như Gióp, là Đức Giê-hô-va vui mừng bởi sự tin cậy nơi Ngài và không thực sự coi trọng con fan ta tốt của cải nhưng ta có!
While these past weeks have been a time of national exhilaration in this country, it would be tragic if you thought this meant your job was done.
Trong khi phần đa tuần vừa mới rồi đã là thời điểm niềm hân hoan ngập cả khắp giang sơn này, sẽ thật không mong muốn nếu chúng ta nghĩ vấn đề này nghĩa là công slovenija-expo2000.comệc của chính mình đã hoàn thành.
The state rapid development on primary sector has attracted those job seekers in neighbouring Indonesia & the Philippines as the state labour force itself are not sufficient.

Xem thêm: Môn Nghệ Thuật Thứ 7 Là Gì, Nghệ Thuật Thứ 7 Nguồn Gốc Và Tên Gọi


Bang phân phát triển lập cập khu vực sơ khai tạo ra sức hút với những người dân tìm slovenija-expo2000.comệc tại Indonesia với Philippines do lực lượng lao động trong bang không đủ.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M