.jumbotron để tạo ra một hộp, vào đó trình bày các văn bản vắn tắt mà lại quan trong, để lưu ý người dùng về văn bản nào đó

Để tạo nên một Jumbotron là một bảng lớn trình diễn một nội dung chủ yếu yếu đặc biệt nào đó thực hiện đến .jumbotron, nếu như muốn bảng biểu thị này không ngừng mở rộng độ rộng tối đa với không bo tròn những góc cấp dưỡng .jumbotron-fluid và nội dung phía bên trong trình bày với cùng 1 .container

Đây là một Jumbotron

Nghĩa từ bỏ Jumbotron: nó nói một cách khác là Jumbovision, là một màn hình hiển thị lớn, đầu tiên phát triển do Sony cùng được thực hiện hiện thị thông tin ở các nhà tranh tài thể thao và phần đông điểm hòa nhạc nhằm hiện thị những thông tin quan trọng một sự khiếu nại nào đó

Để Jumbotron vào Bootstrap ấn tượng có thể sử dụng những lớp trình bày kích cỡ lớn như .display-2 .btn-lg …

Bạn đang xem: Jumbotron là gì

Đây là một Jumbotron Nghĩa từ Jumbotron: nó còn gọi là Jumbovision, là một màn hình hiển thị lớn, thứ nhất phát triển bởi Sony cùng được thực hiện hiện thị thông tin ở các nhà thi đấu thể thao và hầu hết điểm hòa nhạc để hiện thị những thông tin quan trọng một sự kiện nào đó

Để Jumbotron vào Bootstrap tuyệt hảo có thể sử dụng các lớp trình bày size lớn như .display-2 .btn-lg …

Jumbotron – jumbotron-fluid

Nghĩa tự Jumbotron: nó nói một cách khác là Jumbovision, là một màn hình lớn, thứ nhất phát triển do Sony và được thực hiện hiện thị thông tin ở những nhà thi đấu thể thao và gần như điểm hòa nhạc để hiện thị những thông tin quan trọng đặc biệt một sự kiện nào đó

Để Jumbotron vào Bootstrap ấn tượng có thể sử dụng các lớp trình bày form size lớn như .display-2 .btn-lg …

Jumbotron – jumbotron-fluid Nghĩa tự Jumbotron: nó có cách gọi khác là Jumbovision, là một màn hình hiển thị lớn, thứ nhất phát triển bởi vì Sony cùng được thực hiện hiện thị tin tức ở các nhà thi đấu thể thao và đa số điểm hòa nhạc để hiện thị những thông tin đặc biệt một sự khiếu nại nào kia

Để Jumbotron vào Bootstrap ấn tượng có thể sử dụng các lớp trình bày form size lớn như .display-2 .btn-lg .. .


*

sử dụng grunt tạo dự án công trình biên dịch SASS thành CSS tùy phát triển thành thư viện CSS Bootstrap Ứng dụng lớp .media của Bootstrap những tiện ích CSS cơ bạn dạng của Bootstrap xuất bản Layout cơ bạn dạng với Bootstrap chế tạo thanh Navbar trong Bootstrap Tạo những nút bấm, đội nút bấm button vào Boostrap thực hiện badge tạo nên các nhãn lable vào Bootstrap Thanh điều phối phân trang Pagination vào Bootstrap tạo nên breadcrumb với Bootstrap thực hiện Card chế tạo ra box đựng nội dung vào Bootstrap