tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Viết bài bác văn tự sự kết hợp với miêu tả

Kể lại giấc mơ chạm chán Kiều làm việc lầu ngưng Bích và được nàng chia sẻ tâm trạng trong yếu tố hoàn cảnh ấy.

"Không chép mạg"

Mong phần đa người giúp đỡ