Câu hỏi :

Khi để một hiệu điện cầm 10V thân hai đầu một dây dẫn thì chiếc điện trải qua nó tất cả cường độ là 1,25A. Hỏi yêu cầu giảm hiệu điện nuốm giữa nhị đầu dây này đi một lượng là từng nào để loại điện đi qua dây chỉ từ là 0,75A?


*