Trắc nghiệm dòng điện trong kim loại – Giải bài bác tập cái điện trong sắt kẽm kim loại có lời giải (Thông hiểu) !!


Bạn đang xem: Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng điện trở của nó sẽ

Trắc nghiệm cái điện trong hóa học điện phân – Giải bài xích tập trong chất điện phân tất cả đáp án (Nhận biết) !!
Trắc nghiệm chiếc điện trong chất điện phân –Giải bài tập trong chất điện phân bao gồm đáp án (Thông hiểu) !!

A. Giảm đi

B. Không nuốm đổi

C. Tăng lên

D. Ban đầu tạo thêm theo ánh sáng nhưng tiếp nối lại bớt dần


* giải đáp giải

Khi nhiệt độ của sắt kẽm kim loại càng tăng cao thì các ion kim loại càng dao động mạnh ⇒ độ mất độc thân tự của mạng tinh thể sắt kẽm kim loại càng tăng, càng làm cho tăng sự cản trở vận động của các electron tự do

Vì vậy, khi ánh nắng mặt trời tăng thì điện trở suất cuả kim loại tăng ⇒ Điện trở của kim loại cũng tăng (R=ρlS)

Đáp án đề nghị chọn là: C


Trắc nghiệm chiếc điện trong sắt kẽm kim loại – Giải bài bác tập dòng điện trong kim loại có câu trả lời (Thông hiểu) !!
Xem thêm: Hãy Tưởng Tượng Cuộc Đọ Sức Giữa Sơn Tinh Và Thủy Tinh Trong Điều Kiện Ngày Nay

*