Cho hình chóp

*
*
,
*
,
*
,
*
. Hotline
*
,
*
theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của
*
lên
*
,
*
. Tính nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp hình chóp
*
theo
*
,
*
,
*
Bạn đang xem: Khối đa diện đều loại 3 5 là khối

Cho hình chóp

*
có đáy là hình vuông cạnh
*
. ở kề bên
*
và vuông góc với lòng
*
. Tính theo
*
diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp
*
.


Cho hình vỏ hộp chữ nhật

*
*
,
*
,
*
nội tiếp mặt mong
*
. Tính diện tích mặt ước .


Cho hình chóp S.ABC gồm

*
. điện thoại tư vấn M, N thứu tự là hình chiếu của A trên SB, SC. Biết
*
. Diện tích s mặt ước ngoại tiếp khối đa diện ABCMN là


Cho hình chóp

*
có đáy
*
là hình chữ nhật cùng với độ nhiều năm đường chéo bằng
*
, cạnh
*
tất cả độ dài bằng
*
với vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
*
?


Tính bán kính

*
của mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương gồm cạnh
*
.


Cho hình chóp

*
tất cả đáy
*
là tam giác những cạnh
*
, tam giác
*
vuông tại
*
cùng mặt phẳng
*
vuông góc với mặt phẳng
*
. Tính thể tích
*
của khối cầu ngoại tiếp hình chóp
*
.


Trong tất cả hình chóp tam giác những nội tiếp khía cạnh cầu nửa đường kính bằng

*
, thể tích lớn số 1 của khối chóp là:


đến hình chóp S.ABC bao gồm
*
, tam giác ABCcân tại A, ,
*
. Tính diện tích s mặt ước ngoại tiếp hình chóp S.ABC

Cho hình chóp

*
có lòng là tam giác vuông cân nặng tại
*
,
*
. Kề bên vuông góc với
*
*
phù hợp với đáy một góc bằng
*
. Hotline
*
là mặt ước ngoại tiếp hình chóp
*
. Thể tích của khối mong
*
bằng:


Diện tích mặt cầu bán kính

*
tất cả công thức là:


Cho tứ diện

*
*
,
*
,
*
. Tính bán kính của mặt ước ngoại tiếp tứ diện sẽ cho.


Hình chóp

*
tất cả đáy là hình vuông vắn cạnh
*
,
*
vuông góc với phương diện phẳng
*
cùng
*
. Diện tích mặt mong ngoại tiếp hình chóp
*
bằng:


Hình chóp S.ABC gồm đáy ABC là tam giác vuông cân nặng tại A với

*
,
*
. Tính nửa đường kính của mặt mong ngoại tiếp hình chóp?


Tính thể tích của hình cầu ngoại tiếp hình lập phương

*
cạnh
*
.


mang đến hình chóp bao gồm đáy là tam giác hồ hết cạnh bởi . Hình chiếu vuông góc của điểm lên trùng cùng với trung điểm của cạnh . Cạnh tạo ra với mặt dưới một góc . Tính theo diện tích mặt mong ngoại tiếp khối chóp .

Cho lăng trụ đứng

*
tất cả đáy
*
là tam giác các cạnh
*
mặt phẳng
*
tạo thành với dưới mặt đáy góc
*
với điểm G là trung tâm tam giác ABC. Bán kính mặt mong ngoại tiếp khối chóp
*
bằng


Cho hình chóp

*
có lòng
*
là tam giác vuông cân nặng tại
*
*
. Sát bên
*
vuông góc với phương diện phẳng đáy. Đường trực tiếp
*
tạo với dưới đáy một góc
*
. Tính diện tích mặt cầu đi qua 4 đỉnh của hình chóp
*
.


Cho hình chóp

*
gồm tam giác
*
vuông trên
*
*
vuông góc với mặt phẳng
*
.
*
,
*
,
*
. Tính bán kính
*
của mặt mong ngoại tiếp hình chóp
*


Cho chóp tứ giác hầu như S.ABCD tất cả cạnh đáy bằng a, SB=2a. Nửa đường kính của hình ước ngoại tiếphình chóp là ?


Cho tứ diện ABCD gồm ABC cùng ABD là những tam giác phần lớn cạnh a và phía bên trong hai khía cạnh phẳng vuông góc với nhau. Tính diện tích s mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD theo a.


Ba đoạn thẳng SA, SB, SC song một vuông góc tạo với nhau thành một tứ diện SABC với

*
. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình tứ diện đó là ?


Cho hình chóp tam giác đông đảo S.ABC tất cả cạnh đáy bởi a và cạnh bên bằng b. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là:


Hình chóp S.ABCDcó đáy ABCDlà hình thoi cạnh bởi 1, góc
*
. Nhì mặt phẳng (SAD)và (SAB)cùng vuông góc với phương diện phẳng (ABCD).Cạnh bênSCtạo với phương diện phẳng (ABCD)góc
*
. Diện tích s mặt ước ngoại tiếp tứdiện SABDbằng

Với giá trị nào của m dưới đây thì hàm sốy = x4 + 4mx3 + 3(m + 1)x2 +1

chỉ gồm cực tiểu nhưng không có cực đại ?


Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d. Cùng với qiá trị như thế nào của a, b, c, d sau đây thì hàm số bao gồm điểm cực trị là

M(0 ; -4) và gồm điểm uốn nắn là I(-1 ; -2)?
Xem thêm: Soạn Bài Tìm Hiểu Yếu Tố Biểu Cảm Trong Văn Nghị Luận (Chi Tiết)

Điểm cốđịnh mà lại họđồ thị (Cm) : y = x3 - (m + 1)x2 - (2m2 - 3m + 2)x + 2m(m - 1) luôn luôn chạy quađiểm như thế nào sauđây?


Điểm M như thế nào trên Ox nhằm từ đó vẽ được ba tiếp con đường đến(C) : f(x) = x3 + 3x2 mà có hai tiếp tuyến đường vuông góc nhau ?