Tính hóa chất của Phi kim. Lấy ví dụ như và bài bác tập

Vậy phi kim có những đặc điểm hoá học đặc thù nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tính chất hoá học của phi kim, vận dụng những tính thiết yếu chất hoá học tập này nhằm giải một trong những bài tập điển hình nổi bật về phi kim qua nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Kim loại tác dụng với phi kim

* đặc điểm hóa học tập của phi kim:

Tác dụng với kim loạiTác dụng với HyđroTác dụng với Oxi

Tính hóa chất của Phi kim. Ví dụ như và bài tập nằm trong phần: CHƯƠNG III: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Dưới đây là chi tiết về đặc điểm hóa học tập của Phi kim, bọn họ hãy cùng tìm hiểu.

*
tính hóa chất của phi kim hóa lớp 9

I. đặc điểm hóa học của Phi kim:

1. Tác dụng cùng với kim loại

a) Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối:

 PTPƯ: Phi kim + Kim loại → Muối

 Ví dụ: 2Na + Cl2 → 2NaCl

 Fe + S → FeS

b) Oxi tác dụng với kim loại tạo thành oxit:

 PTPƯ: Oxi + Kim loại → Oxit

 Ví dụ: 2Cu + O2 → 2CuO

 2Mg + O2 → 2MgO

2. Tác dụng với hyđro

a) Oxi tác dụng khí hyđro tạo thành hơi nước

 PTPƯ: Oxi + H2 → H2O

Ví dụ: 2H2 + O2 → 2H2O

b) Clo tác dụng khí hyđro tạo ra thanh khí hiđro clorua

 Ví dụ: H2 + Cl2 → 2HCl

 H2 + Br2 → 2HBr

- những phi kim không giống (C, S, Br2,...) phản nghịch ứng cùng với khí hyđro chế tạo thành hợp chất khí.

3. Tính năng với oxi

- những phi kim công dụng với khí oxi sinh sản thành oxit axit

 Ví dụ: S + O2 → SO2

 4P + 5O2 → 2P2O5

4. Mức độ vận động hóa học của phi kim

- mức độ vận động hóa học to gan lớn mật hay yếu của phi kim thường được xét căn cứ vào kĩ năng và nút độ phản ứng của phi kim kia với sắt kẽm kim loại và hyđro.

- Flo, Oxi, Clo là số đông phi kim chuyển động mạnh (flo là phi kim chuyển động mạnh nhất). Lưu giữ huỳnh, Photpho, Cacbon, Silic là gần như phi kim chuyển động yếu hơn.II. Bài bác tập về đặc điểm hóa học tập của Phi kim

II. Bài tập về tính chất hóa học tập của Phi kim

Sau khi khám phá về đặc thù hóa học của phi kim, ta sẽ đi làm một số bài tập về đặc điểm hóa học của phi kim nhằm áp dung triết lý vào bài.

Bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9: đến sơ vật dụng biểu diễn thay đổi sau:

 Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối hạt sunfat tan → muối sunfat ko tan.

a) Tìm công thức các chất tương thích để chũm cho tên chất trong sơ đồ.

b) Viết các phương trình hóa học màn trình diễn chuyển hóa trên.

* giải mã bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9:

a) Chất thích hợp là S, ta gồm sơ thứ sau:

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4.

b) Phương trình phản bội ứng:

S + O2 

*
 SO2

2SO2 + O2  2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9: Nung láo lếu hợp bao gồm 5,6g sắt và 1,6g sulfur trong môi trường không tồn tại không khí thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn A. đến dung dịch HCl 1M phản bội ứng trọn vẹn với A thu được tất cả hổn hợp khí B.

a) Hãy viết những phương trình hóa học.

b) Tính thể tích hỗn hợp HCl 1M sẽ tham gia làm phản ứng.

* giải thuật bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9:

- Theo bài bác ra ta có: nFe = 5,6/56 = 0,1 (mol); nS = 1,6/32 = 0,05 (mol);

a) Phương trình phản bội ứng:

Fe + S → FeS (1)

- Theo PTPƯ: nFe pư = nS = 0,05 mol ⇒ nFe dư = 0,1 – 0,05 = 0,05mol

nFeS = nS = 0,05 mol

- buộc phải hỗn hợp hóa học rắn A gồm Fe dư cùng FeS

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (3)

b) Dựa vào phương trình làm phản ứng (2) và (3), ta có:

⇒ nHCl = 2.nFe + 2.nFeS = 2. 0,05 + 2. 0,05 = 0,2 mol

⇒ VHCl = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lít.

Bài 10 trang 81 sgk hóa 9: Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để công dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của những chất sau phản nghịch ứng là bao nhiêu? đưa thiết thể tích dung dịch thay đổi không xứng đáng kể.

* Lời giải bài 10 trang 81 sgk hóa 9:

Theo bài ra, ta có: nCl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol.

Phương trình phản nghịch ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Theo PTPƯ: nNaOH = 2.nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 (mol)

VNaOH = n/CM = 0,1/1 = 0,1 lít

nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,05 mol.

CM (NaCl) = centimet (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M.

Bài 11 trang 81 sgk hóa 9: Cho 10,8g kim loại M có hóa trị III tính năng với clo dư thì thu được 53,4g muối. Hãy xác định kim các loại M đang dùng.

* giải mã bài 11 trang 81 sgk hóa 9:

Gọi M là cân nặng mol của sắt kẽm kim loại (do kim loại hóa trị III nên khi phản ứng với Clo thì sản xuất thành muối hạt MCl3), ta bao gồm PTPƯ sau:

2M + 3Cl2 → 2MCl3

10,8 g 53,4 g

Theo PTPƯ: nM = nMCl3 ⇒ 10,8/M = 53,4/(M + 35,5.3)

⇒ M = 27 (g). Vậy M là nhôm (Al)

Bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9: Hãy xác minh thành phần phần trăm về thể tích của từng khí trong tất cả hổn hợp CO với CO2, biết những số liệu thực nghiệm sau:

– Dẫn 16 lít tất cả hổn hợp CO và CO2 qua nước vôi vào dư thu được khí A.

– Để đốt cháy A bắt buộc 2 lít khí oxi. Các thể tích khí đo được sinh sống cùng đk nhiệt độ với áp suất.

* lời giải bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9:

- Dẫn các thành phần hỗn hợp khí co và CO2 qua nước vôi vào dư thu được khí A là khí CO, vào cùng đk về sức nóng độ, áp suất thì tỉ trọng thể tích cũng bằng tỉ lệ về số mol.

- Phương trình phản ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

- tự PTPƯ ta có: nCO = 2.nO2

⇒ VCO = 2.VO2 = 2.2 = 4 (l). (tỉ lệ mol cũng chính là tỉ lệ thể tích)

- trường đoản cú phương trình trên ta dìm thấy: VCO = 4 (l).

⇒ Vậy VCO2 = 16 – 4 = 12 (l).

⇒ % VCO2 = (12/16).100% = 75%;

⇒ %VCO = 100% – 75% = 25%.

Bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo ra thành để khống chế đám cháy nếu vào bình trị cháy gồm dung dịch cất 980g H2SO4 tác dụng không còn với dung dịch NaHCO3.

* giải thuật bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9:

- Theo bài bác ra, ta có: nH2SO4 = 980/98 = 10 (mol).

- PTPƯ: 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

- Theo PTPƯ: nCO2 = 2.nH2SO4 = 10.2 = trăng tròn (mol).

⇒ VCO2 = n.22,4 = 20.22,4 = 448 lít.

Bài 5 trang 103 sgk hoá 9: a) Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, hiểu được khi cho 32g oxit sắt này chức năng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì chiếm được 22,4g hóa học rắn.

b) Chất khí ra đời được hấp thụ hoàn toàn trong dung dịch nước vôi trong gồm dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

* lời giải bài 5 trang 103 sgk hoá 9:

a) Gọi công thức của oxit fe là: FexOy

- Phương trình hoá học tập của làm phản ứng:

FexOy + yCO → xFe + yCO2 (1)

1 mol y mol x mol y mol

0,4/x 0,4 mol

- Theo bài ra thì: nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol).

- Theo PTPƯ: nFexOy = 0,4/x (mol)

⇒ mFexOy = (56x + 16y). 0,4/x = 32 ⇒ x : y = 2 : 3

⇒ CT của oxit sắt bao gồm dạng (Fe2O3)n

⇒ Chỉ có n = 1 phù hợp, vậy ta tất cả CTHH oxit sắt là: Fe2O3.

b) Khí có mặt CO2

- PTPƯ (1) được viết lại như sau:

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

- Theo PTPƯ (1): nCO2 = (3/2).nFe = (0,4.3)/2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ (2) ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol).

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g).

Bài 6 trang 103 sgk hoá 9: Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư nhận được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml hỗn hợp NaOH 4M thu được hỗn hợp A. Tính độ đậm đặc mol của các chất trong dung dịch A. Giả thiết rằng thể tích hỗn hợp sau bội phản ứng biến hóa không đáng kể.

* lời giải bài 6 trang 103 sgk hoá 9:

- Ta có: nMnO2 = 69,6/87 = 0,8 (mol).

VNaOH = 500ml = 0,5 lít ⇒ nNaOH = CM. V= 0,5.4 = 2 (mol).

- Phương trình phản nghịch ứng:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O.

- Theo PTPƯ: nCl2 = nMnO2 = 0,8 mol.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

Xem thêm: Silica Là Gì - Silica Trong Mỹ Phẩm Có Công Dụng Gì

- Ta gồm tỉ lệ: 0,8/1 Hóa 9 được soạn theo SGK bắt đầu và được đăng trong mục Soạn Hóa 9 và giải bài xích tập Hóa 9 gồm các bài Soạn Hóa 9 được hướng dẫn biên soạn bởi nhóm ngũ gia sư dạy giỏi hóa tư vấn và những bài bác Hóa 9 được slovenija-expo2000.com trình bày dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ dàng tìm kiếm, giúp đỡ bạn học tốt hóa 9. Nếu thấy xuất xắc hãy share và comment để nhiều bạn khác học hành cùng.