knot tức là gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong tiếng Anh. Phương pháp phát âm knot giọng bạn dạng ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của knot.

Bạn đang xem: Knot là gì


Từ điển Anh Việt

knot

/nɔt/

* danh từ

nút, nơ

to make a knot: thắt nút, buộc nơ

(nghĩa bóng) vụ việc khó khăn

to tie oneself in (into) knots: gây cho bản thân những trở ngại phức tạp

điểm nút, điểm trung tâm, làm mai (một câu chuyện...)

mắt gỗ, đầu mấu; đốt, khấc (ngón tay...)

nhóm, tốp (người); cụm; (cây)

to gather in knots: họp lại thành nhóm

u, mẫu bướu

cái đệm vai (để vác nặng) ((thường) porter"s knot)

mối ràng buộc

the nuptial knot: côn trùng ràng buộc vợ chồng, nghĩa bà xã chồng

to tie the nuptial knot

lấy nhau

(hàng hải) dặm, biển, hải lý

* ngoại động từ

thắt nút (dây), buộc chặt bởi nút; thắt nơ

nhíu (lông mày)

kết chặt

làm rối, làm cho rối beng

* nội cồn từ

thắt nút lại

knot

(tô pô) nút // nút

parallel k. Nút song song


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

knot

* khiếp tế

giờ

gút

gút, hải lý

hải lý

* kỹ thuật

bướu

cụm

dặm

dặm biển

đốt

gò

hạch

nóc

nút

nút thắt

mắt gỗ

mặt khum

mấu

xây dựng:

gióng

nút (dây thừng)

mặt gỗ

mắt tre

hóa học & vật liệu:

hải lý (1852m)

dệt may:

làm rối

thắt nút

điện tử & viễn thông:

nút buộc


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô search kiếm với để tránh khỏi.Nhập từ đề nghị tìm vào ô tìm kiếm kiếm với xem các từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang bên trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tra cứu kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm kiếm và xem những từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ hy vọng xem.

Xem thêm: Lời Bài Hát Cùng Anh Đi Qua Bao Đại Dương, Lời Bài Hát Cùng Anh (Ngọc Dolil)


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa thừa ngắn các bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*