- Chọn bài -Bài 1. Điện tích. Định cách thức Cu-lôngBài 2: Thuyết Êlectron. Định phương pháp bảo toàn điện tíchBài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điệnBài 4: Công của lực điệnBài 5: Điện thế. Hiệu năng lượng điện thếBài 6: Tụ điện

Xem cục bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài Tập vật Lí 11 – bài xích 3: Điện trường với cường độ năng lượng điện trường. Đường sức năng lượng điện giúp HS giải bài bác tập, cải thiện khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, tương tự như định lượng trong câu hỏi hình thành những khái niệm với định phương tiện vật lí:

C1 trang 17 sgk: Hãy chứng minh vectơ cường độ điện trường trên điểm M của một năng lượng điện điểm Q tất cả phương với chiều như trên hình 3.3

*

Trả lời:

Giả sử tại M năng lượng điện thử q > 0

• Ở trường hợp a): Q và q tích điên thuộc dấu phải chúng đẩy nhau. Lực Cu-lông tính năng nên điện tích q có chiều hướng ra xa Q. Bởi vì q > 0 đề nghị E tại M thuộc chiều với F bắt buộc cũng hướng ra xa Q ( > 0).

• Ở trường vừa lòng b): Q với q tích điện trái dấu cần chúng hút nhau. Lực Cu-lông tác dụng nên q (tại M) nhắm tới phía Q. Vì thế Q > 0 yêu cầu E tại M thuộc chiều cùng với F cần cũng hướng tới phía Q (Bài 1 (trang trăng tròn SGK đồ Lý 11) Điện trường là gì?

Lời giải:

Điện trường là môi trường (dạng thiết bị chất) bảo phủ điện tích và nối liền với năng lượng điện tích. Điện trường công dụng lực điện lên điện tích khác để trong nó.

Bạn đang xem: Bài 3

Bài 2 (trang đôi mươi SGK thiết bị Lý 11) độ mạnh điện ngôi trường là gì? Nó được xác minh như ráng nào? Đơn vị cường độ điện trường là gì?

Lời giải:

• cường độ điện trường trên một điểm là đại lượng đặc trưng cho công dụng lực của điện trường trên điểm đó.

• Nó được khẳng định bằng mến số của độ béo lực điện F công dụng lên một năng lượng điện thử q (dương) để tại điểm này và độ lớn của q.

*

• Đơn vị độ mạnh điện trường vào hệ si là V/m.

Bài 3 (trang đôi mươi SGK vật dụng Lý 11) Vectơ độ mạnh điện trường là gì? Nêu những điểm sáng của vectơ độ mạnh điện trường trên một điểm.

Lời giải:

• cường độ điện trường E là đại lượng vectơ, call là vectơ cường độ điện trường (hay gọi tắt là vectơ năng lượng điện trường).

*

• Vectơ điện trường E tại một điểm có:

– Phương và chiều của lực chức năng lên năng lượng điện thử dương để tại điểm đó.

– Chiều dài (Môđun) màn trình diễn độ lớn của cường độ điện ngôi trường theo một tỉ xích như thế nào đó.

– Không phụ thuộc vào độ phệ của năng lượng điện thử q.


Bài 4 (trang trăng tròn SGK vật dụng Lý 11) Viết cách làm tính và nêu những điểm lưu ý của cường độ điện ngôi trường của một năng lượng điện điểm.

Lời giải:

Độ khủng của độ mạnh điện ngôi trường của một năng lượng điện điểm Q gây nên tại điểm bí quyết nó một khoảng tầm r :


*

Bài 5 (trang 20 SGK thiết bị Lý 11)
độ mạnh điện trường của một hệ điện tích điểm khẳng định như rứa nào?

Lời giải:

Vectơ độ mạnh điện trường của một hệ điện tích điểm Q1, Q2, Q3, ……, Qi…, Qn gây nên tại một điểm M cách các điện tích khoảng cách lần lượt là r1M, r2M,…, riM,…, rnM được xác minh bằng tổng vectơ của độ mạnh điện trường gây nên bởi những điện tích trữ trong hệ tạo ra tại điểm đó.

*

Trong đó:

*

Bài 6 (trang trăng tròn SGK thứ Lý 11)
tuyên bố nguyên lý ck chất năng lượng điện trường?

Lời giải:

Cường độ điện trường tổng phù hợp tại một điểm vì chưng nhiều năng lượng điện điểm gây ra bằng tổng những vectơ năng lượng điện trường tạo ra tại điểm đó.


*

Bài 7 (trang 20 SGK trang bị Lý 11)
Nêu quan niệm và các điểm lưu ý của đường sức điện.

Lời giải:

*Định nghĩa

*

*Các điểm lưu ý của mặt đường sức điện trường.

– Qua mỗi điểm trong năng lượng điện trường có một và chỉ một đường sức điện.

– Đường sức năng lượng điện là đông đảo đường bao gồm hướng. Vị trí hướng của đường sức điện tại một điểm là vị trí hướng của vectơ năng lượng điện trường trên điểm đó.

– Đường sức năng lượng điện của ngôi trường tĩnh năng lượng điện là hàng không khép kín. Nó rời khỏi từ điện tích dương và hoàn thành ở điện tích âm, hoặc xuất phát điểm từ 1 điện tích ra vô cùng.

– Ở địa điểm cường độ năng lượng điện trường béo thì các đường sức điện vẫn mau. Còn chỗ cường độ điện trường nhỏ thì các đường mức độ điện đang thưa.

Bài 8 (trang 20 SGK vật dụng Lý 11) Điện trường hồ hết là gì?

Lời giải:

• Điện trường đều có cường độ tại đầy đủ điểm như nhau.

• Vectơ cường độ điện ngôi trường tại phần nhiều điểm tất cả cùng phương, chiều và độ lớn,

• những đường sức điện là những đường thẳng tuy nhiên song giải pháp đều.

Bài 9 (trang trăng tròn SGK thiết bị Lý 11) Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q trên một điểm ?

A. Điện tích Q

B. Điện tích thử q.

C. Khoảng cách từ r đến Q với q.

D. Hằng số năng lượng điện môi của môi trường.

Lời giải:

Đại lượng không tương quan đến cường độ điện ngôi trường của một điện tích điểm Q trên một điểm là năng lượng điện thử q vì điện trường tại một điểm được tính bằng công thức:

*

Trong đó ε là hằng số điện môi của môi trường, rM là khoảng cách từ vị trí M đến điện tích Q.

Đáp án: B

Bài 10 (trang 21 SGK thiết bị Lý 11) Đơn vị làm sao sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?

A. Niutơn

B.Cu lông

C.Vôn nhân mét.

D.Vôn trên mét.

Lời giải:

Đơn vị đo cường độ điện ngôi trường là vôn trên mét.

Đáp án: D

Bài 11 (trang 21 SGK thứ Lý 11) Tính độ mạnh điện trường và vẽ vectơ điện trường mà một năng lượng điện điểm +4.10-8 C tạo ra tại một điểm giải pháp nó 5 cm trong chân không.

Xem thêm: 7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và 2 Bộ Mở Rộng, Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả

Lời giải:

Cường độ năng lượng điện trường trên điểm M biện pháp điện tích Q một đoạn r = 5 cm = 0,05 m:


*

Phương và chiều của điện trường được biểu diễn như hình vẽ.

*

Đáp số: 144000 V/m

Bài 12 (trang 21 SGK trang bị Lý 11) Hai điện tích điểm quận 1 = + 3.10-8 C và quận 2 = -4.10-8 C được đặt bí quyết nhau 10cm vào chân không. Hãy tìm các điểm mà lại tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại những điểm đó tất cả điện trường giỏi không?

Lời giải:

Điểm gồm cường độ năng lượng điện trường bởi không, tức là:

*

Suy ra:

*

Do đó điểm đó nằm trê tuyến phố thẳng nối hai điện tích .

Vì q.1 và q2 trái vết nên điểm này nằm kế bên đoạn thẳng nối hai năng lượng điện tích và ở về phía gần quận 1 (vì q1 2 |)

*

Ta có:

*

Và r2 – r1 = 10cm (2)


Từ (1) với (2) ta kiếm được r1 ≈ 64,6 cm và r2 = 74,6 cm.

Tại đểm đó không có điện trường vị EM = 0.

Đáp số: r1 ≈ 64,64 centimet ; r2 ≈ 74,64 cm.

Bài 13 (trang 21 SGK vật Lý 11) Tại nhì điểm A, B cách nhau 5cm trong không khí bao gồm hai điện tích điểm q1=+16.10-8 C và q.2 = -9.10-8 C (hình 3.3). Tính cường độ điện ngôi trường tổng hợp và vectơ điện trường tại điểm C nằm phương pháp A 4cm, biện pháp B 3cm.

Lời giải: