Liên kết cộng hóa trị là links được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay các cặp electron dùng chung, link cộng hóa trị tất cả 2 nhiều loại là bao gồm cực hoặc ko cực.

Bạn đang xem: Liên kết trong phân tử


Vậy links cộng hóa trị gồm cực cùng không cực khác biệt thế nào? chúng được hình thành vào phân tử đơn chất với hợp chất như thế nào? Và làm thế nào để phân loại link hóa học tập theo độ âm điện, họ cùng tò mò qua bài xích này.

I. Sự hình thành link cộng hóa trị

Bạn vẫn xem: liên kết cộng hóa trị là gì, link cộng hóa trị gồm cực và không rất – hóa 10 bài xích 13


1. Links cộng hóa trị xuất hiện giữa các nguyên tử tương đương nhau

* Sự hình thành solo chất.

a) Sự hình thành phân tử Hidro (H2).

– Hidro (H): 1s1 và Heli (He): 1s2

– Nguyên tử H (Z=1) có cấu hình electron là 1s1, nhị nguyên tử H liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1 electron chế tác thành một cặp electron thông thường trong phân tử H2. Như thế trong phân tử H2, từng phân tử bao gồm 2 electron, giống cấu hình electron bền vững của khí thi thoảng heli:

 

– mỗi chấm mặt kí hiệu nguyên tố màn trình diễn một electron ở lớp bên ngoài cùng.

– ký hiệu H:H là phương pháp electron; H-H là bí quyết cấu tạo.

– giữa 2 nguyên tử Hidro có một cặp electron liên kết biểu lộ bằng (-) đó là links đơn.

b) Sự sinh ra phân tử Nito (N2).

– Nito (N): 1s22s22p3 với Neon (Ne): 1s22s22p6

– thông số kỹ thuật electron nguyên tử của N (Z=7) là 1s22s22p3, có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Vào phân tử nitơ N2, để đạt thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm sớm nhất Ne, từng nguyên tử nitơ phải góp bình thường 3 electron.

– cam kết hiệu:NN: là công thức electron; N≡N là phương pháp cấu tạo.

– Hai nguyên tử N link với nhau bởi 3 cặp electron liên kết biểu hiện bằng 3 gạch (≡), đó là liên kết ba, links 3 bền hơn link đôi.

c) liên kết cộng hóa trị là gì?

– links cộng hóa trị là link được tạo cho giữa nhị nguyên tử bằng một hay những cặp electron chung.

– mỗi cặp electron chung làm cho 1 liên kết cộng hoá trị, đề nghị ta có links đơn (trong phân tử H2), liên kết ba (trong phân tử N2).

* link cộng hóa trị ko phân cực:

– Là liên kết làm cho từ 2 nguyên tử của cùng 1 nguyên tố (phân tử H2, N2 có thuộc độ âm điện), cho nên liên kết trong số phân tử đó không phân cực. Đó là links cộng hoá trị không phân cực.

*

2. Liên kết cùng hóa trị có mặt giữa các nguyên tử khác nhau

* Sự hình thành hợp chất

a) Sự hình thành phân tử hidro clorua HCl

– mỗi nguyên tử H cùng Cl góp 1 electron chế tạo thành 1 cặp electron thông thường để chế tạo ra thành 1 link cộng hoá trị.

– Độ âm điện của clo là 3,16 lớn rộng độ âm năng lượng điện của hiđro là 2,20 nên cặp electron link bị lệch về phía clo, links cộng hóa trị này bị phân cực.

 

– Công thức kết cấu H-Cl; phương pháp electron H:Cl

* link cộng hóa trị có phân cực:

– Là links cộng hóa trị trong các số đó cặp electron bình thường bị lệch về phía một nguyên tử được call là links cộng hóa trị có cực hay link cộng hóa trị phân cực.

– Trong công thức electron của phân tử tất cả cực, người ta đặt cặp electron tầm thường lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện lớn hơn.

b) Sự ra đời phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2

– Cấu hình electron nguyên tử của C(Z=6) là 1s22s22p2, nguyên tử cacbon có 4 electron ở lớp bên ngoài cùng.

– Cấu hình electron nguyên tử của O(Z=8) là 1s22s22p4, nguyên tử oxi bao gồm 6 electron ở lớp ngoài cùng.

– trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm thân 2 nguyên tử O và góp phổ biến với mỗi nguyên tử O hai electron. Từng nguyên tử O góp tầm thường với nguyên tử C hai electron tạo thành 2 liên kết đôi.

 

– Ta có O::C::O là công thức electron ; O=C=O là phương pháp cấu tạo.

– Như vậy, mỗi nguyên tử C hay O đều sở hữu 8 electron ở lớp ngoài cùng, đạt cấu hình bền vững của khí hiếm.

– Độ âm điện của oxi (3,14) lớn hơn độ âm điện của C(2,55) nên cặp electron bình thường lệch về phía Oxi. Link giữa hai nguyên tử oxi cùng cacbon là phân cực, tuy thế phân tử CO2 có cấu tạo thẳng cần 2 link đôi phân cực (C=O) triệt tiêu nhau, kết quả là phân tử CO2 không biến thành phân cực.

3. Tính chất của những chất có links cộng hóa trị

– các chất cơ mà phân tử chỉ có link cộng hóa trị có thể là hóa học rắn như đường, lưu lại huỳnh, iot,… rất có thể là hóa học lỏng: nước, ancol,… hoặc chất khí như khí cacbonic, clo, hiđro,…

– các chất có cực như ancol etylic, đường,… tan những trong dung môi gồm cực như nước. Nhiều phần các hóa học không rất như iot, những chất hữu cơ không cực tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,…

– Nói chung, những chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không rất không dẫn điện ở hầu hết trạng thái.

II. Độ âm điện và links hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị bao gồm cực, links cộng hóa trị không cực và link ion

– vào phân tử, ví như cặp electron chung ở giữa 2 nguyên tử ta có link cộng hoá trị ko cực.

– ví như cặp electron tầm thường lệch về 1 phía của nguyên tử (có giá trị độ âm điện bự hơn) thì đó là link cộng hoá trị bao gồm cực.

– trường hợp cặp electron bình thường lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có được liên kết ion. Như vậy, liên kết ion rất có thể coi là trường phù hợp riêng của links cộng hóa trị.

2. Hiệu độ âm điện và link hóa học

– Để review loại link trong phân tử hòa hợp chất, người ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Giải pháp phân các loại một cách tương đối theo thang độ âm năng lượng điện của Pau – Linh như sau:

 Hiệu độ âm điện Liên kết
 từ 0 mang đến

– trong NaCl ta có hiệu độ âm điện: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 links giữa Na cùng Cl là link ion.

– trong phân tử HCl ta gồm hiệu độ âm điện: 3,16 – 2,2 = 0,96 ⇒ liên kết giữa H với Cl là link cộng hoá trị gồm cực.

– trong phân tử H2 ta bao gồm hiệu độ âm điện: 2,20 – 2,20 = 0,0 ⇒ link giữa H cùng H là links cộng hoá trị không cực.

III. Bài tập vận dụng liên kết cộng hóa trị

* bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng duy nhất về liên kết cộng hóa trị. Link cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa những phi kim với nhau.

B. Trong số ấy cặp electron tầm thường bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành bởi sự dùng bình thường electron của 2 nguyên tử không giống nhau.

D. Được làm cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay những cặp electron chung.

° lời giải bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: 

– Đáp án đúng: D. Được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay các cặp electron chung.

* bài 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ tuổi hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị tất cả cực được sinh sản thành giữa 2 nguyên tử bao gồm hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ dại hơn 1,7.

C. Link cộng hóa trị không có cực được làm cho từ các nguyên tử khác hoàn toàn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử khủng thì phân tử phân rất yếu.

° Lời giải bài bác 2 trang 64 SGK Hóa 10:

– Đáp án đúng: B. Liên kết cộng hóa trị có cực được chế tạo ra thành giữa 2 nguyên tử tất cả hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ tuổi hơn 1,7.

* bài xích 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm điện của một nguyên tử đặc thù cho

A. Kĩ năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành link hóa học.

B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó mang đến nguyên tử khác.

C. Khả năng tham gia phản nghịch ứng bạo dạn hay yếu của nguyên tử đó.

D. Kĩ năng nhường proton của nguyên tử đó mang đến nguyên tử khác.

Chọn đáp án đúng.

° Lời giải bài 3 trang 64 SGK Hóa 10:

– Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

* bài xích 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế như thế nào là links ion, links cộng hóa trị không cực, links cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị bao gồm cực. Mang đến thí dụ minh họa.

° Lời giải bài bác 4 trang 64 SGK Hóa 10:

– link ion là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa những ion sở hữu điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl– → KCl.

– links cộng hóa trị không rất là links được làm cho giữa nhì nguyên tử bởi những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

– liên kết cộng hóa trị trong những số đó cặp electron thông thường bị lệch về phía một nguyên tử được call là links cộng hóa trị gồm cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl giỏi H –Cl.

* bài bác 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho thấy thêm có loại link nào trong các chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy quý giá độ âm điện của các nguyên tố sinh sống bảng 6 trang 45).

° Lời giải bài xích 5 trang 64 SGK Hóa 10:

– Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Liên kết ion

 AlCl3: 1,55. Links cộng hóa trị bao gồm cực

 CaS: 1,58.Liên kết cộng hóa trị gồm cực.

 Al2S3: 0,97. Links cộng hóa trị có cực.

* bài bác 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết công thức electron cùng công thức cấu trúc các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

° Lời giải bài 6 trang 64 SGK Hóa 10:

– Công thức electron và công thức kết cấu các phân tử sau:

* bài xích 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là các nguyên tố tất cả số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố đó.

b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X cùng A, A cùng Z, Z cùng X.

 

° Lời giải bài xích 7 trang 64 SGK Hóa 10:

a) 9X : 1s22s22p5 Đây là F gồm độ âm điện là 3,98.

 19A : 1s22s22p63s23p64s1 Đây là K có độ âm năng lượng điện là 0,82.

 8Z: 1s22s22p4 Đây là O gồm độ âm điện là 3,44.

b) Cặp X cùng A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16, có links ion.

– Cặp A với Z, hiệu số độ âm điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có links ion.

– Cặp X với Z, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có links cộng hóa trị gồm cực.

Xem thêm: Tác Dụng Của Nước Đỗ Đen Rang, Uống Nước Đậu Đen Rang Có Tác Dụng Gì

Hy vọng với nội dung bài viết về liên kết cùng hóa trị, link cộng hóa trị tất cả cực và không cực ngơi nghỉ trên hữu ích cho những em. Số đông góp ý cùng thắc mắc những em vui lòng để lại phản hồi dưới bài viết để xuất xắc Học Hoi ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em tiếp thu kiến thức tốt.