Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập SGK bài 3: Logarit lớp 12 (Toán Giải tích) hay, ngắn gọn, dễ hiểu từ team ngũ chuyên gia giàu tay nghề biên biên soạn và share miễn phí.

Bạn đang xem: Logarit toán 12


Nội dung bài xích viết

Giải Toán 12 bài bác 3: LôgaritTrả lời câu hỏi SGK Toán Giải tích 12 bài bác 3:Giải bài bác tập SGK Toán Giải tích 12 bài xích 3:

Nội dung giải bài tập SGK Toán Giải tích lớp 12 bài xích 3 (Chương 2): Lôgarit được soạn rõ ràng, dễ dàng nắm bắt với phương thức giải hay, dễ dàng vận dụng với những dạng bài xích tập tương tự, bám sát nội dung kiến thức định hướng trọng tâm các em được học tập trên lớp. 

Giải Toán 12 bài xích 3: Lôgarit

Để giải những dạng bài xích tập Lôgarit lớp 12 những em học viên cần nắm rõ kiến thức kim chỉ nan và công thức tính logarit lớp 12 quan trọng, từ kia linh hoạt sử dụng trong việc áp dụng vào giải bài tập.

Trả lời thắc mắc SGK Toán Giải tích 12 bài bác 3:

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài xích 3 trang 61: 

Tìm x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Lời giải:

a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài bác 3 trang 62:

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.

b) Có các số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 hay không ?

Lời giải:

a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

b) không tồn tại số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 bởi vì 3x > 0,2y > 0 với mọi x, y.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 3 trang 62: 

Hãy chứng tỏ các đặc điểm trên

loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0

loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1

Lời giải:

Ta có:

aloga⁡⁡b = aα với α = loga⁡⁡b. Từ định nghĩa ta tất cả aα = b nên aloga⁡⁡b = aα = b.

Đặt loga⁡aα = b. Theo tư tưởng aα = ab nên α = b. Vậy loga⁡aα = b = α.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài bác 3 trang 63 (1):

 

Lời giải:

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài bác 3 trang 63 (2):

Cho b1 = 23, b2 = 25.

Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 và so sánh những kết quả.

Lời giải:

log2b1 + log2b2 = log223 + log2 25 = 3 + 5 = 8.

log2b1b2) = log2(23.25 )= log2(2(3+5))= log2(28) = 8.

Vậy log2b1 + log2b2 = log2b1b2

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài bác 3 trang 64: Tính log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8 .

Lời giải:

log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 3 trang 64: 

Cho b1 = 25, b2 = 23. Tính log2⁡b1 - log2⁡b2 , log2⁡b1/b2 và so sánh các kết

Lời giải:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài bác 3 trang 65: 

Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính loga⁡b, logca, logcb.

Tìm một hệ thức contact giữa ba tác dụng thu được.

Lời giải:

loga⁡b = log464 = log443 = 3.

logca = log24 = 2.

logcb = log264 = log226 = 6.

Vậy logcb = logca. Loga⁡b

Giải bài xích tập SGK Toán Giải tích 12 bài bác 3:

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

Không thực hiện máy tính, hãy tính:

Lời giải:

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

Tính

Lời giải:

 

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

Rút gọn gàng biểu thức:

Lời giải:

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

So sánh những cặp số sau:

Lời giải:

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): 

a) đến a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.

b) đến c = log153. Hãy tính log2515 theo c.

Xem thêm: Giải Bài Tập Phép Biến Hình - Hình Học 11 Nâng Cao (Đủ Dạng)

Lời giải:

 

Ngoài ra những em học viên và thầy cô có thể xem thêm nhiều tài liệu hữu ích đầy đủ các môn được cập nhật thường xuyên tại siêng trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về phía dẫn giải bài tập toán 12 logarit không thiếu nhất file Word, pdf trọn vẹn miễn phí!