*Bạn đang xem: Lời bài hát trái tim mùa đông

Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa Đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên tuyến đường thầm thì. Vày đâu mưa em ko đến?Đường vào tim em mây giăng kín. Cẳng chân anh chen lối đi không thành. đông đảo đêm khuya mưa bi thương một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài song thưa lắm khi mưa có tác dụng hồn ta ghi nhớ mãi ngày qua. Nhớ tuyến phố xưa vẫn lặng lẽ đợi ngóng nhau,nhớ song vai ngoan em hại trời mưa gió. Từng giờ ta vẫn gửi em về qua phố, vẫn bên trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng bi tráng xưa.Ôi bàn tay ai đó đã dắt em chiều nay? Đường vào tim em bao cơn sóng. Đầy tình anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh nhạt Hỡi ơi! Trái tim mùa Đông.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Chất Nào Sau Đây Không Dùng Để Làm Mềm Nước Cứng Tạm Thời ?

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.