lý thuyết Vật lý 10: bài bác 5. Vận động tròn đều

I. ĐỊNH NGHĨA

1. Hoạt động tròn

Chuyển cồn tròn là chuyển động có quỹ đạo là 1 đường tròn.

Bạn đang xem: Lý 10 bài 5

*

2. Vận tốc trung bình trong vận động tròn

Định nghĩa vận tốc trung bình trong vận động tròn:

Tốc độ trung bình = Độ lâu năm cung tròn mà vật đi được/ thời gian chuyển động

3. Chuyển động tròn đều

Chuyển cồn tròn đa số là chuyển động có tiến trình tròn cùng có vận tốc trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

 

*

II. TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC

1. Vận tốc dài

Công thức tính tốc độ dài (độ phệ tức thời trong hoạt động tròn đều):

 

*

Trong chuyển động tròn đều, vận tốc dài của thiết bị không đổi.

2. Vectơ gia tốc trong vận động tròn đều

*
 

Với điều kiện cung tròn bao gồm độ dài khôn cùng nhỏ, có thể coi như một quãng thẳng, bạn ta cần sử dụng một vectơ 

*
  vừa nhằm chỉ quãng lối đi được vừa để chỉ hướng đưa động.
*
 gọi là vectơ độ dời.

 

*

Vì 

*
 trùng với một đoạn cung tròn tại MM nên nó nằm dọc theo tiếp tuyến với mặt đường tròn quỹ đạo tại M.
*
 cùng phía với 
*
  cho nên nó cũng ở theo tiếp đường tại M.

Vectơ gia tốc trong hoạt động tròn đều luôn có phương tiếp con đường với đường tròn quỹ đạo.

3. Tốc độ góc. Chu kì. Tần số

a) Định nghĩa

Tốc độ góc của vận động tròn là đại lượng đo bởi góc mà cung cấp kính OM quét được trong một đơn vị chức năng thời gian. Vận tốc góc của hoạt động tròn phần nhiều là đại lượng không đổi.

 

*

b) Đơn vị đo vận tốc góc

Nếu Δα: đo bằng rađian; Δt: đo bằng giây thì đơn vị chức năng của ω là rad/s.

c) Chu kì

Chu kì T của chuyển động tròn đa số là thời gian để thứ đi được vào một vòng.

Công thức:

 

*

Đơn vị của T là giây (s).

d) Tần số

Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà lại vật đi được trong 1 giây.

*

Đơn vị của f là vòng/s.

Xem thêm: Cuộc Khai Thác Thuộc Địa Lần 1 Của Thực Dân Pháp

e) Công thức liên hệ giữa vận tốc dài và tốc độ góc

v=rω

III. GIA TỐC HƯỚNG TÂM

1. Hướng của vectơ gia tốc trong vận động tròn đều

Trong vận động tròn đều, vân tốc tuy có độ khủng không đổi, tuy thế hướng luôn luôn thay đổi, nên vận động này bao gồm gia tốc. Gia tốc trong vận động tròn đều luôn luôn hướng vào vai trung phong của quỹ đạo nên được gọi là gia tốc hướng tâm.