Một nhà bếp ăn sẵn sàng một số gạo đủ mang lại 120 người nạp năng lượng trong 40 ngày. Sau khoản thời gian ăn hết một nửa số gạo đó nhà bếp ăn dấn thêm một trong những người cần số gạo còn lại chỉ đủ cho phòng bếp ăn trong 12 ngày nữa mức nạp năng lượng của mỗi cá nhân không thay đổi . Hỏi bếp ăn đã nhận được thêm bao nhiêu người nữa
Hãy nhập thắc mắc của bạn, slovenija-expo2000.com đã tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu như không thỏa mãn với những câutrả lời gồm sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 40 ngày


Một phòng bếp ăn chuẩn bị một số gạo đủ đến 120 người ăn uống trong 40 ngày. Sau khoản thời gian ăn hết một nửa số gạo đó phòng bếp ăn nhấn thêm một trong những người buộc phải số gạo còn lại chỉ đủ cho phòng bếp ăn vào 12 ngày nữa mức nạp năng lượng của mỗi người không biến đổi . Hỏi bếp ăn đã nhận được thêm bao nhiêu tín đồ nữa

Một bếp ăn chuẩn bị một số gạo đủ mang đến 120 người ăn trong 40 ngày. Sau khoản thời gian ăn hết một nửa số gạo đó nhà bếp ăn nhấn thêm một trong những người yêu cầu số gạo còn lại chỉ đủ cho bếp ăn trong 12 ngày nữa ( mức ăn của mỗi người không vắt đổi). Hỏi nhà bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêu bạn nữa?

Đọc tiếp...


nếu vẫn đang còn 120 người ăn thì số gạo còn lại đủ ăn trong số ngày là

40:2= trăng tròn ngày ( bởi mới nạp năng lượng 1 nửa còn một ít mà)

thực tế cơ hội sau có số người nạp năng lượng là

120x20:12= 200 người

bếp đã nhận được thêm số bạn là

200-120=80 người

k mang đến minh nha chu minh dang bi am 32Đáp số:80 người

tích mik mik tích lạinếu vẫn có 120 người ăn uống thì số gạo còn lại đủ ăn cho một số trong những ngày là:

40 : 2 = 20(ngày)

thực tế lúc sau tất cả số người ăn uống là

120×20:12=200(nguoi)

bếp ăn đã nhận thêm số tín đồ là:

200-120=80(người)

k cho doanh nghiệp nha chúc bàn sinh hoạt tốt


Một bếp ăn sẵn sàng một số gạo đủ cho 120 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn hết một nửa số gạo đó bếp ăn nhận thêm một trong những người bắt buộc số gạo sót lại chỉ đủ cho bếp ăn trong 12 ngày nữa ( mức nạp năng lượng của mỗi người không cầm đổi). Hỏi bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêu fan nữa?

Đọc tiếp...

Bạn xem giải mã ở đường liên kết sau nhé:

Câu hỏi của Hoàng Lê Hạnh Minh - Toán lớp 6 - học toán với OnlineMath


Nếu vẫn có 120 người ăn uống thì số gạo sót lại đủ ăn trong những ngày là :

(40div2=20) ( ngày ) ( bởi vì mới nạp năng lượng 1 nửa )

Thực tế thời điểm sau bao gồm số người nạp năng lượng là :

(120 imes20div12=200) ( bạn )

Bếp đã nhận thêm số fan là :

(200-120=80) ( bạn )

Đáp số : (80) người


Một bếp ăn chuẩn bị một số gạo đủ mang lại 120 người ăn uống trong 40 ngày. Sau khoản thời gian ăn không còn một nửa số gạo đó nhà bếp ăn dìm thêm một vài người đề xuất số gạo còn sót lại chỉ đầy đủ cho phòng bếp ăn trong 12 ngày nữa ( mức nạp năng lượng của mọi cá nhân không thế đổi). Hỏi bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêu người nữa?

Đọc tiếp...

bạn xem giải thuật ở đường liên kết sau nhé:

Câu hỏi của Hoàng Lê Hạnh Minh - Toán lớp 6 - học tập toán với OnlineMath


Một nhà bếp ăn chuẩn bị một số gạo đủ đến 120 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn hết một nửa số gạo đó nhà bếp ăn thừa nhận thêm một số người bắt buộc số gạo còn sót lại chỉ đủ cho bếp ăn trong 12 ngày nữa ( mức ăn của mọi người không núm đổi). Hỏi nhà bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêu bạn nữa?

Đọc tiếp...

Một nhà bếp ăn sẵn sàng một số gạo đủ đến 120 người ăn uống trong 40 ngày. Sau khi ăn không còn một nửa số gạo đó phòng bếp ăn nhấn thêm một vài người bắt buộc số gạo còn sót lại chỉ đủ cho phòng bếp ăn trong 12 ngày nữa ( mức nạp năng lượng của mỗi cá nhân không nắm đổi). Hỏi bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêu fan nữa?

Đọc tiếp...

số ngày chưa ăn uống là :

40: 2 = 20 ( ngay lập tức )

số gạo sót lại là :

120 * 20 = 2400 ( kilogam )

số người sau thời điểm thêm là :

2400 : 12 = 200 ( nguoi )

số bạn đến thêm là :

200 - 120 = 80 ( nguoi )

đáp số : 80 người

cho mk loại dung nha ^-^ !


Một phòng bếp ăn chuẩn bị một số gạo đủ mang lại 120 người ăn uống trong 40 ngày. Sau khoản thời gian ăn hết một nửa số gạo đó phòng bếp ăn thừa nhận thêm một trong những người buộc phải số gạo còn lại chỉ đầy đủ cho nhà bếp ăn trong 12 ngày nữa ( mức nạp năng lượng của mọi người không nỗ lực đổi). Hỏi bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêu bạn nữa?

Đọc tiếp...

Đáp số:80 người


Sau khi nạp năng lượng hêt một phần số gạo kia thì số ngày để 120 người ăn uống hết số gạo là :

40 : 2 = trăng tròn (ngày)

1 người ăn hết số gạo là :

đôi mươi x 20 = 2400 (ngày)

Số người ăn uống hết số gạo vào 12 ngày là :

2400 : 100 = 200 (người)

200 – 120 = 80 (người)

Đ/S : …

Đúng 100%

Đúng 100%


Một bếp ăn chuẩn bị một số gạo đủ cho 120 người nạp năng lượng trong 40 ngày. Sau thời điểm ăn hết một nửa số gạo đó nhà bếp ăn dấn thêm một vài người nên số gạo còn sót lại chỉ đầy đủ cho phòng bếp ăn trong 12 ngày nữa (mức ăn của mọi cá nhân không núm đổi) . Hỏi phòng bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêu người nữa?

Đọc tiếp...

Ta có:

120 bạn = 40 ngày

Vì số gạo giảm 1/2 nên số ngày sút 1/2

120 tín đồ = 20 ngày

120 người + a tín đồ = 12 ngày

Vì số ngời tăng lên, số ngày giảm => tỉ lệ thành phần nghịch

=>120 x trăng tròn = (120 + a) x 12

Vậy 120 + a = 120 x đôi mươi : 12 = 200

Vậy a = 80

Vậy nhà bếp ăn thừa nhận thêm 80 người


Một bếp ăn sẵn sàng một số gạo đủ mang đến 120 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn hết một nửa số gạo đó phòng bếp ăn nhận thêm một số trong những người đề xuất số gạo sót lại chỉ đầy đủ cho nhà bếp ăn vào 12 ngày nữa ( mức ăn của mỗi cá nhân không nuốm đổi). Hỏi bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêu người nữa?

Đọc tiếp...

Nếu vẫn đang còn 120 người ăn thì số gạo còn sót lại đủ ăn trong số ngày là : 40 : 2 = 20 ( ngày ) ( vị mới ăn uống 1 nửa )Thực tế dịp sau bao gồm số người nạp năng lượng là : 120 x 20 : 12 = 200 ( người )Bếp đã nhận thêm số tín đồ là : 200 - 120 = 80 ( fan ) Đáp số : 80 người


Nếu không sở hữu và nhận thêm số người đó thì phòng bếp ăn còn đủgạo cho 120 người ăn trong :

40 : 2 = đôi mươi (ngày vì new chỉ ăn hết một phần hai số gạo thuở đầu )

Số người ăn uống khi nhấn thêm một vài người là :

120 . đôi mươi : 12 = 200 ( bạn )

Vậy số tín đồ mà bếp đã nhập thêm là :

200 - 120 = 80 ( người )

Đáp số : 80 người


Một bếp ăn chuẩn bị một số gạo đủ đến 120 người ăn trong 40 ngày. Sau khoản thời gian ăn không còn một nửa số gạo đó phòng bếp ăn dấn thêm một vài người bắt buộc số gạo sót lại chỉ đầy đủ cho phòng bếp ăn trong 12 ngày nữa mức ăn của mỗi người không đổi khác . Hỏi bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêu tín đồ nữa Đọc tiếp...

Xem thêm: 16 Characteristics Of Kinesthetic Strategies, Kinesthetic Learning


Nếu vẫn đang còn 120 người ăn uống thì số gạo sót lại đủ ăn trong số ngày là : 40 : 2 = 20 ( ngày ) ( bởi vì mới ăn 1 nửa )Thực tế cơ hội sau gồm số người ăn uống là : 120 x 20 : 12 = 200 ( người )Bếp đã nhận được thêm số fan là : 200 - 120 = 80 ( tín đồ ) Đáp số : 80 người


Một phòng bếp ăn sẵn sàng một số gạo đủ mang lại 120 người ăn uống trong 40 ngày. Sau thời điểm ăn không còn một nửa số gạo đó phòng bếp ăn dấn thêm một số trong những người yêu cầu số gạo còn lại chỉ đủ cho bếp ăn trong 12 ngày nữa ( mức nạp năng lượng của mọi người không gắng đổi). Hỏi bếp ăn đã nhận được thêm bao nhiêu tín đồ nữa?Trả lời: bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêungười?

Đọc tiếp...

nếu vẫn có 120 người ăn thì số gạo còn lại đủ ăn trong các ngày là

40:2= trăng tròn ngày

﴾ vì chưng mới ăn 1 nửa còn một phần hai mà﴿ thực tế lúc sau tất cả số người ăn uống là

120x20:12= 200 người

bếp đã nhận thêm số bạn là

200‐120=80 người


Không tra cứu thấy câu hỏi nào phù hợp? bạn hãy gửi thắc mắc của bản thân lên Online Math để cảm nhận sựgiúp đỡ của chúng ta khác !

Gửi câu hỏi
Toán lớp 10Đố vuiToán gồm lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bởi tính ngượcLập luậnLô-gicToán triệu chứng minhChứng minh phản nghịch chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán đưa độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo nên sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết với chia tất cả dưDấu hiệu phân chia hếtLũy thừaSố bao gồm phươngSố nguyên tốPhân tích thành vượt số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị xuất xắc đốiTập hợpTổ hợpBiểu trang bị VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn gàng biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn duy nhất - bé dại nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bởi nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình cha chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính xách tay cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12
Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9Toán lớp 10Toán lớp 11Toán lớp 12Tiếng Việt 1Tiếng Việt 2Tiếng Việt 3Tiếng Việt 4Tiếng Việt 5Ngữ Văn 6Ngữ Văn 7Ngữ Văn 8Ngữ văn 9Ngữ văn 10Ngữ văn 11Ngữ văn 12Tiếng Anh lớp 1Tiếng Anh lớp 2Tiếng Anh lớp 3Tiếng Anh lớp 4Tiếng Anh lớp 5Tiếng Anh lớp 6Tiếng Anh lớp 7Tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh lớp 9Tiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12