toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một điện tích điểm Q=4.10-8 đặt ở điểm A trong môi trường có hằng số điện môi là 2. Khẳng định phương ,chiều và độ lớn vecto điện trường bởi vì điện tích Q gây ra tại điểm B cùng với AB=5cm


*

Một điện tích điểm Q = 3.10-6 C, để tại điểm A trong môi trường xung quanh có hằng số năng lượng điện môi ε = 2,5. Xác định phương, chiều và độ to véctơ cường độ điện trường E vì điện tích Q gây ra tại điểm B với AB = 8 cm.

Bạn đang xem: Một điện tích điểm q 4.10 8

A. E= 1687500 V/m ; có khunh hướng lại gần điện tích Q.

B. E= 168750 V/m ; có chiều hướng ra xa năng lượng điện Q.

C. E= 1687500 V/m ; có khunh hướng ra xa năng lượng điện Q.

D. E= 168750 V/m ; có chiều hướng lại gần năng lượng điện Q.

Giải cụ thể ra giúp mình cùng với ạ


*

Một điện tích điểm q = 4 . 10 - 8 C  được để trong môi trường dầu hỏa gồm hằng số điện môi e = 2. Độ mập cường độ điện trường bởi điện tích q 1  gây ra trên điểm M biện pháp điện tích đoạn R = 5 centimet bằng:

A. 72000 V

B. 144000 V/m

C. 72000 V/m

D.7,2 V/m


Một điện tích điểm Q = - 2 . 10 - 7 C đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số năng lượng điện môi ε = 2. Vectơ cường độ điện trường bởi vì điện tích Q gây nên tại điểm B cùng với AB = 6cm có

A. phương AB, chiều tự A đến B, độ bự 2 , 5 . 10 5 V m

B. phương AB, chiều từ B cho A, độ lớn  1 , 5 . 10 4 V m

C. phương AB, chiều từ bỏ B đến A, độ lớn  2 , 5 . 10 5 V m

D. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn  2 , 5 . 10 4 V m


Một năng lượng điện điểm Q = - 2 . 10 - 7 C , đặt trên điểm A trong môi trường xung quanh có hằng số điện môi ε =2. Véc tơ độ mạnh điện trường vày điện tích Q gây nên tại điểm B cùng với AB = 7,5 centimet có

*

A. Phương AB, chiều từ bỏ A cho B, độ béo 2 , 5 . 10 5 V/m.

B. Phương AB, chiều tự B đến A, độ lớn  1 , 6 . 10 5 V/m.

C. Phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn  2 , 5 . 10 5 V/m.

D. Phương AB, chiều tự A đến B, độ khủng 1 , 6 . 10 5 V/m.


Một điện tích điểm

*
đặt ở điểm A trong môi trường có hằng số điện môi
*
Véc tơ cường độ điện trường vày điện tích Q gây ra tại điểm B cùng với AB = 7,5 centimet có

A.Phương AB, chiều từ A cho B, độ béo

*
V/m.

B.Phương AB, chiều tự B mang lại A, độ phệ

*
V/m.

C.Phương AB, chiều trường đoản cú B đến A, độ béo

*
V/m.

D.Phương AB, chiều tự A mang lại B, độ mập

*
V/m.


Một điện tích điểm Q = - 2 . 10 - 7 C, đặt ở điểm A trong môi trường thiên nhiên có hằng số năng lượng điện môi ε = 2. Véc tơ độ mạnh điện trường vị điện tích O gây nên tại điểm B với AB = 7,5cm có

*

A. phương AB, chiều từ A đến B, độ mập 2 , 5 . 10 5 V/m

B. phương AB, chiều từ B mang lại A, độ lớn  1 , 6 . 10 5  V/m

C. phương AB, chiều tự B mang lại A, độ lớn  2 , 5 . 10 5  V/m

D. phương AB, chiều tự A cho B, độ lớn  1 , 6 . 10 5  V/m


Một năng lượng điện điểm Q = - 2 . 10 - 7 C , đặt tại điểm A trong môi trường thiên nhiên có hằng sốđiện môi ε  = 2. Véc tơ cường độ điện trường vị điện tích O tạo ra tại điểm B với AB = 7,5cm có

B. phương AB, chiều trường đoản cú B mang lại A, độ lớn 1 , 6 . 10 5 V/m.


Đáp án B

Điện tích âm buộc phải chiều của năng lượng điện trường hướng về

E = k Q ε r 2 = 9 . 10 9 2 . 10 - 7 2 . 0 , 075 2 = 160 . 10 3 V / m


Độ khủng cuờng độ điện trường tại một điểm M vào một năng lượng điện trường vì điện tích Q để trong môi trường xung quanh có hằng số điện môi ε gây nên không phụ thuộc vào vào.

A. độ phệ điện tích thử đặt trong năng lượng điện trường.

B. độ béo điện tích Q.

C. khoảng cách từ Q đến điểm M.

D.

Xem thêm: Bé Sinh Năm 2018 Hợp Màu Gì ? Mậu Tuất Hợp Màu Gì, Tuổi Nào, Hướng Nào?

hằng số điện môi  ε


Đáp án A

+ công thức tính độ khủng cường độ năng lượng điện trường là: E = k . Q ξ . R 2

+ vào đó: ξ là hằng số điện môi, r là khoảng cách từ Q đến điểm M

+ Vậy độ mập cường độ điện trường để ở điểm M vào một điện trường không dựa vào vào độ khủng điện tích thử đặt trong điện trường.


Điện tích điểm q = - 2 . 10 - 7 C , để ở điểm A trong môi trường có hằng số điện môi ε = 2 , gây nên véc tơ cường độ điện ngôi trường E → tại điểm B với AB = 6 cm có