tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một lớp học có 35 học sinh

*

Một lớp học gồm 35 học viên , trong các số đó số học viên nam bằng 3/4 số học sinh nữ . Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học sinh nữ ?


*

Một lớp học tất cả 35 học sinh, trong số đó số học viên nam bằng 3 phần tư số học viên nữ. Hỏi lớp học đó gồm bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam ?


*

Tham khảo:https://olm.vn/hoi-dap/tim-kiem?q=m%E1%BB%99t+l%E1%BB%9Bp+h%E1%BB%8Dc+c%C3%B3+35+h%E1%BB%8Dc+sinh+,trong+%C4%91%C3%B3+s%E1%BB%91+h%E1%BB%8Dc+sinh+trai+b%E1%BA%B1ng+3/4+s%E1%BB%91+h%E1%BB%8Dc+sinh+g%C3%A1i+.H%E1%BB%8Fi+l%E1%BB%9Bp+h%E1%BB%8Dc+%C4%91%C3%B3+c%C3%B3+bao+nhi%C3%AAu+hoc+sinh?&id=687167


Tổng số phần bởi nhau: 3 + 4 = 7 (phần)

Sô h/s nữ: (35 : 7) x 4 = trăng tròn (h/s)

Số h/s phái nam : 35 - trăng tròn = 15 (h/s)


một lớp học có 35 học sinh. Số học viên nam bởi 3 4 số học sinh nữ. Hỏi lớp đó bao gồm bao nhiêu học sinh nữ,bao nhiêu học sinh nam

Một lớp học có 35 học sinh, trong các số đó số học sinh nam bằng 3/2 số học viên nữ. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học viên nữ


SƠ ĐỒ

NAM:3 PHẦN

NỮ:2 PHẦN

SỐ HỌC SINH phái nam LÀ:35:(3+2)X3=21(BẠN)

SỐ HỌC SINH NỮ LÀ:35-21=14(BẠN)

ĐÁP SỐ:NAM:21 BẠN

NỮ:14 BẠN

~HT~


Một lớp học bao gồm 35 học sinh , trong những số ấy số học viên nam bởi 2/3 số học sinh nữ . Hỏi lớp học tập đó bao gồm bao nhiêu học viên nam , bao nhiêu học viên nữ


Số học sinh nam là:

35 : ( 2 + 3 ) x 2 = 14 ( học sinh )

Số học viên nữ là:

35 - 14 = 21 ( học viên )

Đ/s: học viên nam: 14 h/s

học viên nữ: 21 h/s


 

Một lớp học bao gồm 35 học tập sinh. Trong những số ấy số học sinh nam bởi 2/3 số học viên nữ. Hỏi lớp học tập đó tất cả bao nhiêu học sinh nữ? 


Số hs nam là:35 : (2 + 3) x 2 = 14 (hs)Số hs đàn bà là:35 - 14 = 21 (hs)Đ/s: 21 hs nữ(Đúng tick, sai bảo Ọ^Ọ)


Tổng số phần là:2 + 3 = 5 (phần)Số hs phái mạnh là:35 : 5 x 2 = 14 (hs)Số hs nữ giới là:35 - 14 = 21 (hs)Đ/s: 21 hs nữ(Cái này k tắt nha, dành cho những bạn nào thầy, cô k đến lm tắt!)


Một lớp học tất cả 35 học sinh , trong đó số học sinh nữ bằng 2 /3 số học sinh nam . Hỏi lớp học tập đó có bao nhiêu học viên nam , bao nhiêu học viên nữ


Bài 4:Một lớp học tất cả 35 học sinh, trong những số đó số học sinh nam bởi 3/2 số học viên nữ. Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học viên nữ?

Bài 5:Trên kho bãi cỏ có toàn bộ 30 nhỏ trâu và bé bò. Số trâu bởi 2/3 số bò. Hỏi trên bến bãi cỏ đó có bao nhiêu bé trâu, nhỏ bò?

Baì 1.Mua 1 quyển truyện cùng cái bút hết toàn bộ 40000 đồng. Biết rằng giá chi phí 1 quyển truyện bởi 3/5 giá chi phí 1 chiếc bút. Hỏi kinh phí quyển truyện và cái cây viết là bao nhiêu?

Giúp bản thân đi 9h 15 mình nộp rùi


Bài 4: 

Số học viên nam là:

35:5x3=21(bạn)

Số học viên nữ là:

35-21=14(bạn)

Bài 5:

Số bé trâu là:

30:5x2=12(con)

Số bé bò là:

30-12=18(con)


Bài 2: một tờ học tất cả 35 học tập sinh, trong các số ấy số học sinh nam bởi 3/4 số học viên nữ. Hỏi lớp học đó gồm bao nhiêu học viên nữ, bao nhiêu học sinh nam ?

Bài 3: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 190 cm ; chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Tính diện tích s hình chữ nhật đó ?

Bài 4: Một khu vực vườn tất cả nửa chu vi là 68m. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 16m. Bạn ta trồng rau xanh tại vườn đó, cứ 1m2 thì thu hoạch được 2kg rau. Hỏi cả khu vườn đó thu hoạch được từng nào kg rau ?

Bài 5:Hiện nay trung bình cộng số tuổi của 2 ba con là 25 tuổi. Tuổi cha hơn tuổi nhỏ là 28 tuổi. Tính số tuổi của bố và của nhỏ hiện nay


Lớp 5 Toán
6
0
Gửi hủy

:0 nhiều năm quá...


Đúng 0

phản hồi (0)

TÁCH BN ỨI


Đúng 0
comment (0)

ỏ dài thế


Đúng 0
comment (0)

 

Trong một lớp học tất cả 21 học sinh nữ và số học viên nữ chiếm 60 % số học sinh của lớp học. Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học viên nam?học sinh của lớp học. Hỏi lớp học tập đó gồm bao nhiêu học sinh nam?

Trong một lớp học tất cả 21 học sinh nữ cùng số học sinh nữ chiếm phần 60 % số

Trong một tấm học có 21 học viên nữ cùng số học viên nữ chiếm phần 60 % số

Trong một tờ học tất cả 21 học viên nữ với số học sinh nữ chỉ chiếm 60 % số

Trong một l

Trong một tờ học tất cả 21 học viên nữ với số học sinh nữ chiếm 60 % số ớp học gồm 21 học viên nữ cùng số học viên nữ chiếm phần 60 % số

Trong một tờ học gồm 21 học viên nữ với số học viên nữ chỉ chiếm 60 % số


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi hủy

Lớp đó có số hs là: 21:60%= 35 (hs)

Lớp đó tất cả số hs nam là: 35-21=14 (hs)


Đúng 1

phản hồi (0)

Lớp học tập trực tuyến đường

tiếng Việt 3- cô Hằng Toán 3- Cô Hằng giờ đồng hồ Anh 3 - Cô Dung

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Thể Loại Của Bài Lặng Lẽ Sa Pa, Please Wait

olm.vn hoặc hdtho
slovenija-expo2000.com