toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1 sân vận chuyển hình chữ nhật bao gồm chiều dài 240 m,chiều rộng bởi 1phần 3d dài.Tính chu vi và ăn diện tích của sân chuyển động đó

tui tick đến ai nhanh nhất


*

*

Chiều rộng lớn sân tải đó là: 

240 : 3 = 80 (m)

Chu vi sân vận tải đó là: 

(240 + 80) x 2 = 640 (m)

Diện tích sân chuyển vận đó là: 

240 x 80 = (m2)


chiều rộng là:

240/3=80(m)

chu vi HCN là:

(240+80)2=640(m)

Diện tích HCN là:

80*240=19200(m2)

Vậy chu vi HCN là: 640 m

diện tích HCN là: 19200 m2 


chiều rộng sân vận chuyển là:

240 x 1/3 = 80 ( m )

chu vi sân đi lại đó là:

( 240 +80 ) : 2 = 160 ( m )

diện tích sân chuyển vận đó là:

240 x 80 = 19 200 ( m2 )

đáp số : chu vi : 160 m

diện tích s : 19 200 m2


chieu rong la 

240 . (frac13) = 80 (m)

chu vi san van dong vì la

(240+80).2=640(m)

dien tich san van dong la

240.80 = 19200(m2)


Một sân vận động hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 120 m,chiều rộng bởi 2/3 chiều dài.Tính chu vi,diện tích sân chuyên chở đó?


Một sân tải hình chữ nhật bao gồm chu vi là 400m , chiều rộng bằng 2 /3 chiều dài . Tính diện tích của sân vận tải hình chữ nhật kia .Mình đã tích cho ai có câu trả lời nhanh và rất đầy đủ .

Bạn đang xem: Một sân vận đọng hình chữ nhật có chiều dài 132m


Một sân chuyên chở hình chữ nhật gồm chu vi là 400m , chiều rộng bởi 2/3 chiều lâu năm . Tính diện tích s của sân chuyển động hình chữ nhật kia .

Mình sẽ tích mang đến ai gồm câu vấn đáp nhanh và không thiếu .


Một sân chuyển động hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 180 m, chiều rộng bởi nửa chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của sân di chuyển đó


Một sân chuyển động hình chữ nhật bao gồm chu vi là 400m,chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài.Tính chiều dài diện tích s đó?


Một sân chuyên chở hình chữ nhật có chiều dài là 180m180m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của sân đi lại đó.

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng = chiều dài: 2.

- Tính chu vi = (chiều nhiều năm + chiều rộng) × 2.

- Tính diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Tóm tắt:

Sân hình chữ nhật

Chiều dài: 180m

Chiều rộng: bởi nửa chiều dài

Chu vi: ...? diện tích: ...?


Một sân vận chuyển hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 180m, chiều rộng bởi nửa chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của sân chuyển vận đó.

Xem thêm: Những Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Và Gia Đình Bằng Tiếng Anh "Chất" Nhất


Một sân tải hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 180m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của sân đi lại đó.


Một sân tải hình chữ nhật gồm chiều dài là 180m, chiều rộng bởi nửa chiều lâu năm . Tính chu vi và ăn diện tích của sân chuyên chở đó