NaHCO3 vừa công dụng được cùng với axit, vừa công dụng được với dd bazo nên là chất lưỡng tính

VD: NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất gồm tính lưỡng tính là


Cho những chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số hóa học phản ứng được với cả dung dịch HCl với dung dịch NaOH là


Cho những phản ứng:

(1) sắt + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các bội nghịch ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là


Dung dịch của chất X có tác dụng quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của chất Y làm cho quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch X của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. Vậy X và Y hoàn toàn có thể lần lượt là


Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH gồm pH = 12 với đun sôi, kế tiếp làm nguội, thêm vào một ít phenolphtalein, dung dịch thu được có màu


Cho các dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có công dụng làm thay đổi màu phenolphtalein là:


Cho các phát biểu sau:

(a) Muối trung hòa - nhân chính là muối mà lại anion nơi bắt đầu axit không có chức năng phân li ra ion H+.

Bạn đang xem: Muối nào sau đây có tính lưỡng tính

(b) Muối axit là muối mà lại anion gốc axit vẫn có khả năng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là hóa học nhận proton (tức H+) còn bazơ là chất nhường proton (H+).

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa rất có thể phản ứng được với axit, vừa bội nghịch ứng được với bazơ.

Xem thêm: Vẻ Đẹp Truyền Thống Và Hiện Đại Của Người Phụ Nữ Trong Bài Thơ Sóng (9 Mẫu)

Số vạc biểu đúng là:


Phèn chua có công thức là NH4Al(SO4)2.12H2O cùng soda bao gồm công thức là Na2CO3. Theo thuyết Bronsted thì phèn chua với soda gồm tính:


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.