Trong bài viết dưới đây, cửa hàng chúng tôi sẽ share các tính hóa chất của muối và các dạng bài bác tập của tính chất hóa học của muối thường chạm mặt có lời giải chi tiết để các bạn vận dụng vào làm bài xích tập dễ dàng và đơn giản và đúng mực nhất.

Bạn đang xem: Muối tác dụng với bazơ


Tính hóa chất của muối

1. Muối tính năng với kim loại

Dung dịch muối có thể công dụng với kim loại tạo thành muối bắt đầu và kim loại mới.

Điều kiện: kim loại mạnh hơn đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Muối tính năng với axit

Muối gồm thể chức năng được cùng với axit tạo ra thành muối new và axit mới.

Điều kiện: Axit new yếu hơn axit phản nghịch ứng hoặc muối new không tan trong axit mới

Ví dụ: nhỏ dại vài giọt hỗn hợp axit sunfuric vào ống nghiệm đựng dung dịch muối bari clorua BaCl2.

Hiện tượng: có kết tủa white xuất hiện.

Giải thích: phản nghịch ứng chế tạo ra thành muối hạt BaSO4 màu sắc trắng, ko tan trong axit.

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

3. Muối tính năng với dung dịch muối

Hai dung dịch muối có thể tác dụng với nhau chế tạo ra thành nhị muối mới.

Điều kiện: 1 hoặc 2 muối bột là hóa học kết tủa

Ví dụ:

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓+ NaNO3

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

4. Muối công dụng với dung dịch bazơ

Dung dịch muối tất cả thể chức năng với dung dịch bazơ tạo thành thành muối bắt đầu và bazơ mới.

Điều kiện: 1 hoặc 2 chất sản phẩm là hóa học kết tủa

Ví dụ: làm phản ứng giữa dung dịch muối đồng sunfat CuSO4 và dung dịch natri hidroxit NaOH.

Hiện tượng: mở ra chất ko tan màu xanh lơ.

Giải thích: muối bột CuSO4 tính năng với dung dịch NaOH tạo nên chất không tan màu xanh là đồng (II) hidroxit.

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Dung dịch muối bột khác cũng có thể có thể tính năng với dung dịch bazơ tạo nên chất không tan. Ví dụ, muối Na2CO3 phản nghịch ứng với Ba(OH)2 tạo ra BaCO3 không tan:

Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NaOH

5. Phản bội ứng phân hủy muối

Nhiều muối hạt bị phân diệt ở ánh sáng cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Ví dụ:

2KClO3 →t0 2KCl + 3O2

2KMnO4 t→t0 K2MnO4 + MnO2 + O2

CaCO3 →t0 CaO + O2

Bài tập về đặc điểm hóa học của muối

Ví dụ 1: Hãy nêu ra một dung dịch muối khi chức năng với một dung dịch hóa học khác thì tạo nên ra:

a) chất khí.

b) chất kết tủa.

Viết các phương trình hóa học.

Lời giải

a) tạo ra chất khí, ví dụ muối cacbonat (CaCO3, Na2CO3, NaHCO3) hoặc hỗn hợp muối sunfit (Na2SO3) công dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng):

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 ↑ + H2O

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O

b) Tạo hóa học kết tủa, ví dụ dung dịch muối (BaCl2, Ba(CH3COO)2, Ba(NO3)2 …) tác dụng với hỗn hợp H2SO4 tạo ra kết tủa BaSO4.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

Ba(CH3COO)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2CH3COOH

Hoặc hầu hết dung dịch muối hạt bari công dụng với hỗn hợp muối cacbonat (Na2CO3, K2CO3) tạo thành BaCO3 kết tủa.

Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaNO3.

Ví dụ 2: tất cả 3 lọ ko nhãn, từng lọ đựng dung dịch muối sau: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng phần nhiều dung dịch tất cả sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận ra chất đựng trong những lọ. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải

Trích mẫu mã thử với đánh số vật dụng tự:

– sử dụng dd NaCl bao gồm sẵn trong phòng thử nghiệm lần lượt cho vô từng mẫu mã thử trên:

+ có kết tủa trắng xuất hiện đó là sản phẩm của AgNO3.

PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

+ không tồn tại hiện tượng gì là CuSO4 với NaCl

– cần sử dụng dung dịch NaOH tất cả trong chống thí nghiệm bỏ vào 2 mẫu còn lại:

+ chủng loại nào tất cả kết tủa đó là sản phẩm của CuSO4.

PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

+ còn sót lại là NaCl.

Ví dụ 3: gồm có dung dịch muối hạt sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào bao gồm thể tính năng với:

a) dung dịch NaOH.

b) dung dịch HCl.

c) dung dịch AgNO3.

Nếu có phản ứng, hãy viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

a) chức năng với dung dịch NaOH là dung dịch những muối Mg(NO3)2 với CuCl2 vì sinh ra

Mg(OH)2 kết tủa, Cu(OH)2 kết tủa.

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

b) không muối nào công dụng với dung dịch HCl.

c) chức năng với dung dịch AgNO3 là hỗn hợp muối CuCl2 chế tạo AgCl kết tủa trắng.

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Cu(NO3)2.

Ví dụ 4: Trộn 30ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 cùng với 70 ml dung dịch bao gồm chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho biết thêm hiện tượng quan sát được cùng viết phương trình hóa học.

b) Tính cân nặng chất rắn sinh ra.

c) Tính mật độ mol của chất còn sót lại trong hỗn hợp sau làm phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch đổi khác không xứng đáng kể.

Lời giải:

a) Phương trình bội nghịch ứng CaCl2(dd) + 2AgNO3 → 2AgCl (r) + Ca(NO3)2 (dd)

Hiện tượng quan cạnh bên được: tạo thành chất không tan, màu sắc trắng, lắng dần dần xuống đáy cốc sẽ là AgCl

b) MCaCl2 = 40 + 35,5. 2 = 111g/mol ; MAgNO3 = 108 + 14 + 16.3 = 170g / mol

nCaCl2 = 2,22 : 111 = 0,02 mol

nAgNO3 = 1,7 : 170 = 0,01 mol

Tỉ lệ mol: 0,02/1 > 0,01/2 ⇒ AgNO3 phản ứng hết, CaCl2 dư.

Theo pt: nAgCl = nAgNO3 = 0,01 (mol) ⇒ mAgCl = 0,01. 143,5 = 1,435 (g)

c) Chất còn lại sau phản ứng: Ca(NO3)2 cùng CaCl2 dư

Theo pt:

*


Ví dụ 5: mang lại 200g hỗn hợp Ba(OH)2 17,1% vào 500g dung dịch tất cả hổn hợp (NH4)2SO4 1,32% cùng CuSO4 2%. Sau khi chấm dứt tất cả các phản ứng ta thu được khí A, kết tủa B cùng dung dịch C.

Xem thêm: Công Thức Tính Mặt Cầu - Công Thức Tính Diện Tích Mặt Cầu Đầy Đủ

a/ Tính thể tích khí A (đktc)

b/ rước kết tủa B cọ sạch cùng nung ngơi nghỉ nhiệt cao đến cân nặng không đổi thì được từng nào gam rắn?

c/ Tính mật độ % của những chất vào C.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

a/ Khí A là NH3 có thể tích là 2,24 lit

b/ khối lượng BaSO4 = 0,1125 . 233 = 26,2g cùng mCuO = 0,0625 . 80 = 5g

mdd = Tổng cân nặng các chất đem trộn – mkết tủa – mkhí

mdd = 500 + 200 – 26,21 – 6,12 – 1,7 = 666g

Nồng độ % của hỗn hợp Ba(OH)2 = 2,25%

Ví dụ 6:

Trong phòng thí nghiệm, tín đồ ta hay sử dụng muối KNO3 nhằm điều chế khí oxi bởi phản ứng phân hủy. Để pha trộn 1,12 lít khí O2 (đktc) thì cân nặng muối đề nghị dùng là

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

nO2= 1,12: 22,4 = 0,05 mol

PTHH: 2KNO3 →t0 2KNO2 + O2

Theo phương trình:

nKNO3 = 2.nO2 = 0,1mol ⇒mKNO3 = 0,1.101= 10,1gam

Hy vọng với những kỹ năng về đặc điểm hóa học tập của muối có thể giúp bạn vận dụng vào làm bài bác tập hối hả và đúng chuẩn nhất