Ví dụ: N02  +  O2  ⇄t°  2N+2O.

Bạn đang xem: N2 thể hiện tính khử trong phản ứng với

Trong phản nghịch ứng trên số oxi hóa của nitơ tăng từ 0 lên +2 → nitơ biểu lộ tính khử

Đối với những đáp án còn lại, số oxi hóa của nitơ sút từ 0 về -3 → nitơ diễn đạt tính oxi hóa.

N02   +3H2  ⇄t°,  xt,  p  2N−3H3

3Mg   +  N02  →t°   Mg3N−32

6Li   +  N02  →t°   2Li3N−3


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Nitơ phản ứng được với toàn bộ các chất trong đội nào dưới đây để tạo ra hợp hóa học khí.


A. Li, Mg, Al.


B.Li, H2, Al.


C.H2, O2.


D.O2, Ca, Mg


Câu 2:


Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong bầu không khí thu được thành phầm gồm:


A. FeO, NO2, O2


B.Fe2O3, NO2


C.Fe2O3, NO2, O2


D.Fe, NO2, O2


Câu 3:


HNO3 loãng không diễn tả tính oxi hoá khi tác dụng với hóa học nào bên dưới đây?


A. Fe.


B.Fe(OH)2


C.FeO


D.Fe2O3


Câu 4:


Phản ứng của NH3 cùng với Cl2 tạo ra "khói trắng" , chất này có công thức hoá học là :


A. HCl


B.N2


C.NH4Cl


D.NH3


Câu 5:


Axít HNO3 thể hiện tính oxi hoá khi công dụng với hóa học nào sau đây


A. CuO


B.CuF2


C.Cu


D.Cu(OH)2


Câu 6:


Thành phần của hỗn hợp NH3 gồm:


A. NH3, H2O.


B.NH4+, OH-.


C.NH3, NH4+, OH-.


D.NH4+, OH-, H2O, NH3.


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại slovenija-expo2000.com


*

link
tin tức slovenija-expo2000.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


slovenija-expo2000.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


slovenija-expo2000.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Ancol Etylic Có Tác Dụng Với Naoh Không Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh?


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


slovenija-expo2000.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
slovenija-expo2000.com