toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

- Thực dân Pháp củng cố máy bộ cai trị của bọn chúng ở phái mạnh Kì, tăng cường cướp đoạt ruộng đất, tách bóc lột quần chúng Nam Kì, mở trường huấn luyện và đào tạo tay sai...Chuẩn bị cho việc xâm lăng Bắc Kì.

Bạn đang xem: Nêu những nét cơ bản của tình hình việt nam sau năm 1867

- trong lúc đó, triều đình Huế càng ngày bi đát, kinh tế tài chính khó khăn, thiên tai mất mùa, tài chính thiếu hụt, chính sách bế quan tỏa cảng vẫn được duy trì.

- Khởi nghĩa của quần chúng. # nổ ra ở những nơi.

=> thực trạng đó tạo đk cho Pháp triển khai mưu đồ không ngừng mở rộng chiếm đóng Bắc Kì.


*

Những đường nét cơ bạn dạng của tình hình việt nam sau năm 1867 :- Thực dân Pháp thực hiện thiết lập bộ máy thống trị, vơ vét của cải. Lúa gạo sống Nam Kì...- Triều đình Huế không kiếm kế phòng Pháp nhưng vẫn yêu đương lượng, bóc tách lột quần chúng lấy tiền thường bù chiến giá tiền cho Pháp, tởm tế, tài thiết yếu sa sút kiệt quệ.


Tình hình việt nam sau năm 1867:

* Về bao gồm trị:

- Thực dân Pháp xây dựng bộ máy cai trị của chúng ở nam giới Kì, tiến hành tách bóc lột nhân dân, mở trường đào tạo và giảng dạy tay sai, xuất phiên bản báo chí nhằm mục đích tuyên truyền cho chiến lược xâm lược sắp tới.

- Triều đình Huế vẫn thường xuyên thi hành những chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời:

+ Vơ vét tiền của trong nhân dân để phục vụ cho cuộc sống đời thường xa hoa và đền bù chiến tầm giá cho Pháp.

+ Triều đình vẫn muốn liên tục thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị.

* Về gớm tế:

- những ngành kinh tế tài chính nông, công, mến nghiệp phần lớn sa sút.

- Tài chính, quân sự chiến lược đều suy yếu.

* Về buôn bản hội: Đời sống dân chúng cơ cực. Một loạt cuộc khởi nghĩa của quần chúng. # nổ ra ở nhiều nơi.

=> thực trạng trên tạo điều kiện cho Pháp thực hiện mưu đồ không ngừng mở rộng chiếm đóng góp Bắc Kì.


Đúng 0
phản hồi (0)

* Về chính trị:

- Thực dân Pháp xây dựng cỗ máy cai trị của bọn chúng ở nam Kì, tiến hành tách bóc lột nhân dân, mở trường đào tạo và giảng dạy tay sai, xuất bạn dạng báo chí nhằm mục tiêu tuyên truyền cho kế hoạch xâm lược sắp đến tới.

- Triều đình Huế vẫn tiếp tục thi hành những chế độ đối nội, đối ngoại lỗi thời:

+ Vơ vét tiền vàng trong nhân dân để giao hàng cho cuộc sống thường ngày xa hoa và bồi hoàn chiến giá tiền cho Pháp.

+ Triều đình vẫn muốn liên tiếp thương lượng cùng với Pháp để share quyền thống trị.

* Về ghê tế:

- những ngành kinh tế nông, công, yêu thương nghiệp hồ hết sa sút.

- Tài chính, quân sự chiến lược đều suy yếu.

* Về thôn hội: Đời sống quần chúng cơ cực. Hàng loạt cuộc khởi nghĩa của dân chúng nổ ra ở những nơi.

=> tình hình trên tạo đk cho Pháp tiến hành mưu đồ mở rộng chiếm đóng góp Bắc Kì.


Đúng 0
comment (0)

sau năm 1867 tình hình việt nam có phần đa điểm gì nổi bật


Lớp 8 lịch sử vẻ vang
6
0
Gửi diệt

Tham khảo:

Tình hình việt nam sau năm 1867:

* Về bao gồm trị:

- Thực dân Pháp xây dựng máy bộ cai trị của chúng ở nam giới Kì, tiến hành tách bóc lột nhân dân, mở trường huấn luyện và giảng dạy tay sai, xuất bản báo chí nhằm mục đích tuyên truyền cho chiến lược xâm lược chuẩn bị tới.

- Triều đình Huế vẫn thường xuyên thi hành những cơ chế đối nội, đối ngoại lỗi thời:

+ Vơ vét tài chánh trong quần chúng. # để giao hàng cho cuộc sống xa hoa và bồi hoàn chiến phí tổn cho Pháp.

+ Triều đình vẫn muốn liên tục thương lượng cùng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị.

* Về gớm tế:

- những ngành kinh tế nông, công, yêu thương nghiệp số đông sa sút.

- Tài chính, quân sự đều suy yếu.

* Về làng mạc hội: Đời sống quần chúng cơ cực. 1 loạt cuộc khởi nghĩa của dân chúng nổ ra ở những nơi.

=> tình hình trên tạo đk cho Pháp triển khai mưu đồ không ngừng mở rộng chiếm đóng góp Bắc Kì.

 


Đúng 6
phản hồi (0)

Tham khảo !

Tình hình việt nam sau năm 1867:

* Về bao gồm trị:

- Thực dân Pháp xây dựng cỗ máy cai trị của chúng ở nam Kì, tiến hành bóc lột nhân dân, mở trường đào tạo và huấn luyện tay sai, xuất bạn dạng báo chí nhằm mục đích tuyên truyền cho kế hoạch xâm lược sắp tới tới.

- Triều đình Huế vẫn liên tiếp thi hành những cơ chế đối nội, đối nước ngoài lỗi thời:

+ Vơ vét tài chánh trong nhân dân để ship hàng cho cuộc sống xa hoa và bồi hoàn chiến giá tiền cho Pháp.

+ Triều đình vẫn muốn liên tiếp thương lượng cùng với Pháp để share quyền thống trị.

* Về ghê tế:

- các ngành kinh tế tài chính nông, công, yêu đương nghiệp đa số sa sút.

- Tài chính, quân sự chiến lược đều suy yếu.

* Về làng hội: Đời sống quần chúng cơ cực. 1 loạt cuộc khởi nghĩa của quần chúng nổ ra ở nhiều nơi.

=> thực trạng trên tạo điều kiện cho Pháp triển khai mưu đồ không ngừng mở rộng chiếm đóng góp Bắc Kì.


Đúng 0
bình luận (0)

TK:

* Về chủ yếu trị:

- Thực dân Pháp xây dựng máy bộ cai trị của chúng ở phái mạnh Kì, tiến hành tách bóc lột nhân dân, mở trường đào tạo và giảng dạy tay sai, xuất phiên bản báo chí nhằm tuyên truyền cho kế hoạch xâm lược sắp tới tới.

- Triều đình Huế vẫn liên tục thi hành những chế độ đối nội, đối ngoại lỗi thời:

+ Vơ vét tiền của trong nhân dân để giao hàng cho cuộc sống thường ngày xa hoa và bồi thường chiến mức giá cho Pháp.

+ Triều đình vẫn muốn liên tục thương lượng với Pháp để share quyền thống trị.

* Về tởm tế:

- các ngành kinh tế tài chính nông, công, yêu mến nghiệp rất nhiều sa sút.

- Tài chính, quân sự chiến lược đều suy yếu.

* Về làng hội: Đời sống dân chúng cơ cực. Hàng loạt cuộc khởi nghĩa của quần chúng nổ ra ở những nơi.

=> tình hình trên tạo đk cho Pháp triển khai mưu đồ mở rộng chiếm đóng Bắc Kì.


Đúng 2
comment (0)

Nêu đa số nét chính tình hình Việt Nam trong số những năm 1939 - 1945 ?


Lớp 12 lịch sử hào hùng Tổng hợp kiến thức và kỹ năng chuyên đề: những nước Đông Bắc Á,...
1
0
Gửi hủy

- tình hình chính trị :

 Trên rứa giới, 1939, Chiến tranh trái đất thứ hai bùng nổ. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ Pháp đầu sản phẩm Đức, Ở Đông Dương, Pháp thực hiện chế độ vơ vét sức người, mức độ của để dốc vào trận đánh tranh.

 Tháng 9-1940, Nhật vào miền bắc Việt Nam, Pháp đầu hàng. Nhật duy trì nguyên bộ máy thống trị của Pháp để vơ vét ghê tế phục vụ cho chiến tranh, bầy áp giải pháp mạng. Những đảng phái thân Nhật ra sức tuyên truyền lừa bịp về văn minh, sức mạnh Nhật Bản, thuyết Đại Đông Á, dọn đường mang lại Nhật hất cẳng Pháp.

- Tình hình kinh tế tài chính – xã hội :

Về kinh tế :

Pháp sai khiến tổng rượu cồn viên, thi hành chế độ “Kinh tế chỉ huy”:

Nhật buộc Pháp yêu cầu cho Nhật sử dụng phương tiện đi lại giao thông, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tiền mang đến Nhật.

 Quân Nhật còn chiếm ruộng đất của nông dân, bắt nông dân nhổ lúa, ngô nhằm trồng đay, thầu dầu ship hàng cho nhu yếu chiến tranh

Nhật yêu ước Pháp xuất các nguyên liệu chiến tranh sang Nhật với giá tốt (than, sắt, cao su, xi măng …)

 Công ty của Nhật còn chi tiêu vào phần nhiều ngành phục vụ cho quân sự chiến lược như măng-gan, sắt, phốt phát, crôm .

 Về làng mạc hội:

 Chính sách bóc tách lột của Pháp – Nhật đẩy nhân dân ta tới nơi cùng cực, ( một cổ nhị tròng) Cuối 1944 đầu năm mới 1945 gồm 2 triệu đ bào bị tiêu diệt đói.

Các giai cấp, tầng lớp làm việc nước ta, trừ tay không đúng đế quốc, đại địa công ty và tứ sản mại bản, mọi bị ảnh hưởng bởi chính sách tách bóc lột của Pháp - Nhật.

Xem thêm: Nêu Rõ Các Đặc Điểm Cấu Tạo Và Chức Năng Của Đại Não Người Chứng Tỏ

Trước những biến đổi của tình trạng thế giới, Đảng cần kịp thời đề ra đường lối đương đầu phù hợp.