Để giúp quý khách dễ dàng trong việc xem ngày tốttháng 4 năm 2022 cũng như thuận nhân tiện trong việc so sánh những ngày vào tháng 4/2022 cùng với nhau. Cửa hàng chúng tôi đã Tổng vừa lòng tất một ngày dài đẹp vào tháng 42022 cũng tương tự đưa ra các ngày chưa xuất sắc trong tháng.

Trong trường phù hợp quý bạn không bắt buộc xem ngày giỏi tháng 4 năm 2022 hay xem ngày đẹp tháng 4 năm 2022 cũng chính vì đã có dự tính tiến hành quá trình vào một ngày ví dụ trong tháng 4, quý bạn vui miệng tìm đến ngày tương xứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn giải pháp Xem ngày xuất sắc xấu để thấy một ngày rứa thể.
Bạn đang xem: Ngày tốt tháng 4 âm lịch

Xem ngày giỏi tháng 5 năm 2022


Xem ngày tốt tháng 6 năm 2022


Xem tử vi phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng đắn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 4 NĂM 2022


Lịch dương

1

Tháng 4


Lịch âm

1

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày tiếp giáp Thân, tháng sát Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

2

Tháng 4


Lịch âm

2

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng cạnh bên Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 4


Lịch âm

3

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Xem từ thời điểm ngày 1 cho ngày 3

Lịch dương

4

Tháng 4


Lịch âm

4

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 4


Lịch âm

5

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng gần cạnh Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

6

Tháng 4


Lịch âm

6

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 4


Lịch âm

7

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng cạnh bên Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 4


Lịch âm

8

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng cạnh bên Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 4


Lịch âm

9

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 4


Lịch âm

10

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 4


Lịch âm

11

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày tiếp giáp Ngọ, tháng giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 4


Lịch âm

12

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng tiếp giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 4


Lịch âm

13

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng liền kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 4


Lịch âm

14

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 4


Lịch âm

15

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 4


Lịch âm

16

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 4


Lịch âm

17

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 4


Lịch âm

18

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 4


Lịch âm

19

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 4


Lịch âm

20

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng sát Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 4


Lịch âm

21

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày gần cạnh Thìn, tháng liền kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 4


Lịch âm

22

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng gần cạnh Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 4


Lịch âm

23

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 4


Lịch âm

24

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 4


Lịch âm

25

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng liền kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 4


Lịch âm

26

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng sát Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 4


Lịch âm

27

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng sát Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 4


Lịch âm

28

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng cạnh bên Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 4


Lịch âm

29

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng gần cạnh Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 4


Lịch âm

30

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng sát Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đấy là Tổng đúng theo ngày xuất sắc tháng 4 năm 2022 mà công ty chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Ráng nên, khi nắm bắt được ngày giỏi xấu trong thời điểm tháng 4/2022 thì bạn cần tra cứu: xem ngày giỏi hợp tuổi để có kết quả chi tiết và đúng đắn nhất đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2022


Xem phong thủy 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi hàng ngày


Ngày sinh
12345 678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại có cần là công trình phong thủy?
Mỗi số lượng trong dãy sim điện thoại đều mang những tích điện riêng, phụ thuộc vào trật tựcủa hàng số mà lại Sim smartphone có thể tác động tới chúng ta theo hướng giỏi (Cát) xuất xắc xấu(hung)
*
Dùng tởm dịch chọn sim phong thủy xuất sắc cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những lưu ý quẻ dịch sim xuất sắc cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn hàng sim phong thủyhợp tuổi thỏa muốn muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay hóa giải vậnhạn
*
Tìm hiểu đưa ra tiết chân thành và ý nghĩa bộ gậy vào tarot năm 2022 mới nhất!
*
Hướng dẫn biện pháp bói bài xích tarot cho tất cả những người mới ban đầu chi tiết
*
Năm 2022, xem bói bài xích tarot chỗ nào hay và uy tín liệu các bạn đã biết?
*
Mua bài Tarot sinh hoạt đâu? Địa chỉ mua bài bác tarot uy tín chúng ta nên biết?
*
Xem bói chân thành và ý nghĩa bộ bài Oracle Tarot năm 2022 đầy đủ, chính xác
*
Ý nghĩa xuôi với ngược của lá bài xích strength trong tarot năm 2022
*
Giải mã ý nghĩa sâu sắc lá bài Tarot The World năm 2022 đầy đủ nhất!
*
LÁ THE JUDGEMENT - GIẢI MÃ Ý NGHĨA LÁ BÀI CHÍNH XÁC NHẤT NĂM 2022
*
Luận giải chân thành và ý nghĩa lá bài the sun vào tarot năm 2022 đưa ra tiết?


Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Sức Khỏe Và Sắc Đẹp, Những Câu Nói Hay Về Sức Khỏe Hay Và Ý Nghĩa Nhất

*
Ý nghĩa lá bài xích The Moon lúc kết phù hợp với các lá bài bác khác là gì?

Xem ngày giỏi xấu