- Cày nông, bừa sục, giữ lại nước liên tục, nuốm nước thường xuyên so với đất phèn.

- Bón vôi so với đất chua.


Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm tiếp sau đây !

Giải công nghệ 7 Phần 1: Trồng trọt. Chương 1: Đại cưng cửng về kĩ thuật trồng trọt !!


*