1 công thức nguyên hàm cơ bản thường chạm mặt nhất2 Định nghĩa, bí quyết Nguyên hàm3 Một số cách thức tìm nguyên hàm3.1 phương pháp đổi biến3.3 khuyên bảo Giải bài bác Tập Toán Đại 12: Chương Nguyên Hàm lựa chọn Lọc3.6 kiến thức bổ sung:3.9 Giải bài bác tập toán đại 12 nâng cao

Công thức nguyên hàm cơ bạn dạng thường gặp gỡ nhất

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng