CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O được soạn gửi tới bạn đọc là văn bản phương trình bội nghịch ứng CO2 tác dụng với Ba(OH)2 sản phẩm sau phản ứng chiếm được kết tủa BaCO3 với điều kiện tỉ lệ số mol giữa số mol CO2 và Ba(OH)2 đều nhau hoặc số mol của CO2 nhỏ hơn Ba(OH)2.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của baco3

Từ đó bạn đọc nắm được phương thức làm dạng bài xích tập: khi đến oxit axit công dụng với dung dịch kiềm. Mời các bạn tham khảo.


2. Điều kiện phản ứng xảy ra khi cho CO2 tính năng với Ba(OH)2 

Do ta ko biết sản phẩm thu được là muối nào phải phải tính tỉ lệ T:

Bạn đang xem: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O


Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O (1)

Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2 (2)

Đặt T = nCO2 : nBa(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ sinh sản muối BaCO3

Nếu T = 2: chỉ sinh sản muối Ba(HCO3)2

Nếu 1 3 cùng Ba(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy gồm kết tủa, thêm Ba(OH)2 dư vào thấy bao gồm kết tủa nữa suy ra gồm sự tạo cả BaCO3 và Ba(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc vứt kết tủa rồi nấu nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự chế tạo cả BaCO3 cùng Ba(HCO3)2.

Nếu không có các dữ kiện trên ta nên chia ngôi trường hợp để giải.

* lúc những việc không thể tính T ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra tài năng tạo muối.

Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư thì chỉ tạo nên muối BaCO3.

* Sự tăng giảm trọng lượng dung dịch : khi cho thành phầm cháy vào trong bình Ca(OH)2 hay Ba(OH)2.

mbình tăng = m hấp thụ

m dd tăng = mhấp thụ – m kết tủa

m dd giảm = m kết tủa – mhấp thụ

3. Bài bác tập áp dụng liên quan 

Câu 1. V lít khí CO2 (đktc) vào 3 lít Ba(OH)2 0,1M được 39,4 gam kết tủa. Giá bán trị lớn nhất của V là?

A. 8,96

B. 2,24

C. 4,48

D. 6,72


Đáp án A

Khi sục CO2 vào 0,3 mol Ba(OH)2 thu được 0,2 mol kết tủa BaCO3

Thì rất có thể xảy ra 2 trường hợp bao gồm kết tủa.

Trường hợp 1:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O.

→ n(CO2) = n(BaCO3) = 0,2. → V = 4,48 lít.

Trường hòa hợp 2:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

0,2

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2.

0,2 0,1

→ n(CO2) = 0,2 + 0,2 = 0,4. → V = 8,96 lít

Nên V max = 4,48 lít.


Câu 2. Phản ứng biểu diễn đúng sự nhiệt độ phân của muối hạt Bari Cacbonat:

A. BaCO3

*
BaO + CO

B. 2BaCO3

*
3BaO + CO2

C. BaCO3

*
BaO + CO2

D. 2BaCO3

*
2Ba +CO2 + O2


Đáp án C

Câu 3. cho cacbon lần lượt tính năng với Al, H2O, CuO, HNO3 quánh , H2SO4 đặc, KClO3, CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản nghịch ứng mà trong số đó cacbon vào vai trò hóa học khử là

A. 6.

B. 4.

C. 7.

D. 5.


Đáp án A: C biểu hiện tính khử khi chức năng với hóa học oxi hóa → H2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, KClO3 , CO2

C + 2H2O → CO2 + 2H2

2CuO + C → 2Cu + CO2

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

C + 2H2SO4 → 2SO2 + CO2 + 2H2O

2KClO3 + 3C → 2KCl + 3CO2

C + CO2 → 2CO


Câu 4. Sục 2,24 lít CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,06M, NaOH 0,03M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được a gam kết tủa . Gía trị của a là

A. 19,7

B. 9,85

C. 7,88

D. 13,79


Đáp án B

Ta gồm :

nCO2 = 0,1 mol ;

nOH– = 1.0,06.2 + 1.0,03.1 = 0,15 mol

nBa2+ = 0,06.1 = 0,06 mol

Mà 1 OH– / nCO2 = 0,3/0,2 = 1,5 phản nghịch ứng sản xuất 2 muối

=> nCO32- = nOH– – nCO2 = 0,15 mol nBaCO3 = 0,05 mol

=> m = 197.0,05 = 9,85 gam


Câu 5. Dẫn nhàn 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,1M, sau làm phản ứng thu được dung dịch

A. CaCO3

B. CaCO3 cùng Ca(HCO3)2

C. Ca(HCO3)2

D. CaCO3 cùng Ca(OH)2 dư


Đáp án B

nCO2 = 0,3 mol

nCa(OH)2 = 0,2 mol

Tỉ lệ:

nCO2/nCa(OH)2 = 0,3/0,2 = 1,5

Vậy sản phẩm sau làm phản ứng gồm CaCO3 cùng Ca(HCO3)2


Câu 6. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 200ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M chiếm được 12 gam kết tủa. Lọc kết tủa làm cho nóng dung dịch lại thấy gồm kết tủa nữa. Tìm kiếm V?

A. 3,136 lít

B. 8,960 lít

C. 6,272 lít

D. 4,480 lít


Đáp án C

nCaCO3 = 12/100 = 0,12 mol

Do nấu nóng lại thu nhận thêm kết tủa => nên tất cả Ca(HCO3)2

nCa(OH)2 = 0,2.1 = 0,2 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,12 0,12 ← 0,12 mol

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

0,16 (0,2 – 0,12) mol

→ nCO2 = 0,12 + 0,16 = 0,28 mol

→ V = 0,28.22,4 = 6,272 lít


Câu 7. V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ca(OH)2 0,1M được 19,7 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn nhất của V là?

A. 1,12

B. 2,24

C. 4,48

D. 6,72


Đáp án C

Khi sục CO2 vào 0,15 mol Ba(OH)2 nhận được 0,1 mol kết tủa BaCO3

Thì rất có thể xảy ra 2 trường hợp bao gồm kết tủa.

Trường hòa hợp 1:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O.

→ nCO2 = nCaCO3 = 0,1.

→ V = 2,24 lít.

Trường đúng theo 2:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,1

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2.

0,1 0,05

→ nCO2 = 0,1 + 0,1 = 0,2.

→ V = 4,48 lít

Nên V max = 4,48 lít.


Câu 8. Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) trải qua 150ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch Y. Khối lượng muối thu được lúc cô cạn dung dịch Y là

A. 30

B. 60

C. 15

D. 40


Đáp án C

nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 (mol)

nKOH= 0,15.1 = 0,15 (mol)

Xét tỉ lệ sinh sản muối:

nKOH/nCO2 = 0,15/0,2 =0,75 3; CO2 dư

Phương trình hóa học

CO2 + KOH → KHCO3

→ nKHCO3 = nKOH = 0,15 (mol)

→ mKHCO3 =mmuối = 0,15.100 = 15 (g)


—————————-

Mời những bạn đọc thêm một số tài liệu liên quan 

Trên đây thpt Sóc Trăng vừa ra mắt tới chúng ta phương trình hóa học CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O, ý muốn rằng qua nội dung bài viết này các bạn cũng có thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Mời chúng ta cùng xem thêm các môn Ngữ văn 12, giờ đồng hồ Anh 12, Thi thpt giang sơn môn Toán, Thi THPT non sông môn thứ Lý,….Chúc chúng ta học tập tốt.

Xem thêm: Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2019: Đề Thi Tốt Nghiệp Môn Toán Năm 2019

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình bội nghịch ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger chia sẻ via thư điện tử Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Hướng dẫn tham dự cuộc thi TOEFL Primary


55 phút trước

1500 câu test trình độ C tiếng Anh


2 giờ trước
*

Kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh về trường đoản cú hạn định


3 giờ đồng hồ trước
*

Tổng phù hợp quy tắc ghi lại trọng âm môn tiếng Anh


4 giờ trước
*

Số đếm với số sản phẩm công nghệ tự trong tiếng Anh


5 tiếng trước

500 câu trắc nghiệm từ vựng giờ đồng hồ Anh


7 tiếng trước

500 câu trắc nghiệm từ bỏ vựng tiếng Anh


7 giờ đồng hồ trước
*

Bài tập mệnh đề quan hệ tình dục trong giờ đồng hồ Anh


8 giờ trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình chăm chú này cho lần comment kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.160)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to vị trí cao nhất button
Close
Tìm tìm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tra cứu kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo!