tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch: Ba(OH)2, BaCl2, NaOH, NaCl, H2SO4, HCl đựng trong những lọ lẻ tẻ bị mất nhãn chỉ bởi một thuốc test là quỳ tím.

Bạn đang xem: Nhận biết bacl2 và nacl

 


*

- đem mỗi chất một không nhiều làm mẫu thử với đánh STT.

- Nhúng quỳ tím vao những mẫu thử.

+ chủng loại làm quỳ hóa đỏ: HCl, H2SO4

+ mẫu mã làm quỳ hóa xanh: Ba(OH)2, NaOH

+ mẫu mã không làm cho quỳ đổi màu: NaCl, BaCl2

- Lấy một trong các 2 axit cho tính năng với muối:

TH1: trong các mẫu muối ko phản ứng => Axit đã sử dụng là HCl => Axit còn lại là H2SO4.

Cho axit H2SO4 tính năng với muối.

+ mẫu không làm phản ứng: NaCl

+ mẫu mã phản ứng, chế tạo kết tủa trắng: BaCl2

(BaCl_2+H_2SO_4 ightarrow BaSO_4downarrow+2HCl)

Cho axit H2SO4 tính năng với những bazo.

+ chủng loại phản ứng nhưng không có hiện tượng quánh trưng: NaOH

+ mẫu phản ứng, chế tạo kết tủa trắng: Ba(OH)2

(H_2SO_4+2NaOH ightarrow Na_2SO_4+2H_2O)

(H_2SO_4+Baleft(OH ight)_2 ightarrow BaSO_4downarrow+2H_2O)

TH2: trong số mẫu muối bao gồm một mẫu mã phản ứng, tạo kết tủa trắng => mẫu mã muối đó là BaCl2 => mẫu muối sót lại là NaCl, chủng loại axit đã sử dụng là H2SO4 => chủng loại axit sót lại là HCl. (Phương trình tương tự bên trên)

Tương tự mang lại axit H2SO4 tính năng với bazo như bên trên để phân biệt 2 bazo còn lại.


Đúng 1
phản hồi (0)
*

Bằng cách thức hóa học tập hãy phân biệt các dung dịch đơn lẻ chứa trong số lọ mất nhãn sau: BaCl2, NaOH, KCl, HCl, HNO3. Viết phương trình hóa học.


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Làm phản ứng lão hóa - khử
1
0
Gửi bỏ

Trích mỗi hóa học một ít ra ống nghiệm có tác dụng thuốc thử.

Cho quỳ tím thứu tự vào những mẫu thử.

- Hóa đỏ : HCl, HNO3 (1) 

- Hóa xanh : NaOH 

- không HT : BaCl2 , KCl (2) 

Cho hỗn hợp AgNO3 lần lượt vào (1) : 

- Kết tủa white : HCl 

- ko HT : HNO3

Cho dung dịch H2SO4 lần lượt vào (2) : 

- Kết tủa trắng : BaCl2

- ko HT : KCl 

PTHH em từ viết nhé !


Đúng 2

comment (0)

Dùng quỳ tím, hãy trình bày phương pháp hóa học nhận ra 4 dung dịch riêng lẻ trong từng lọ mất nhãn là MgSO4, NaOH, BaCl2 cùng NaCl. Viết những phương trình bội nghịch ứng chất hóa học xảy ra.


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi bỏ

- dùng quỳ tím

+) Hóa xanh: NaOH

+) Không đổi màu: các dd còn lại

- Đổ dd NaOH vào những dd còn lại

+) mở ra kết tủa: MgSO4

PTHH: (2NaOH+MgSO_4 ightarrow Na_2SO_4+Mgleft(OH ight)_2downarrow)

+) Không hiện nay tượng: NaCl với BaCl2

- Đổ dd MgSO4 vào 2 dd còn lại

+) lộ diện kết tủa: BaCl2

PTHH: (BaCl_2+MgSO_4 ightarrow MgCl_2+BaSO_4downarrow)

+) Không hiện tại tượng: NaCl


Đúng 3

comment (4)

Bằng cách thức hóa học hãy phân biệt những dung dịch sau chứa trong số lọ cá biệt mất nhãn: K C l , B a C l 2 , N a I . Viết phương trình chất hóa học xảy ra.

Xem thêm: Công Thức Tam Giác Thường, Vuông, Cân, Đều, Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác


Lớp 10 hóa học
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)

Bằng cách thức hóa học trình diễn cách rành mạch 4 lọ dung dịch mất nhãn : HCl, KOH,H2SO4,NaCl. Viết phương trình hóa học (nếu cos)


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi diệt

Trích chủng loại thử : 

Cho quỳ tím vào từng chủng loại thử : 

+ Hóa đỏ : HCl , H2SO4

+ Hóa xanh ; KOH

+ Không thay đổi màu sắc : NaCl

 Cho dung dịch BaCl2 vào 2 chủng loại thử có tác dụng quỳ tím hóa đỏ : 

+ hóa học nào mở ra kết tủa trắng ko tan vào axit : H2SO4

Pt : (BaCl_2+H_2SO_4 ightarrow BaSO_4+2HCl)

 Không hiện tượng kỳ lạ : HCl 

 Chúc bàn sinh hoạt tốt


Đúng 3

bình luận (0)

Không sử dụng thêm hóa chất nào khác, bằng phương pháp hóa học tập hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong số lọ riêng lẻ bị mất nhãn là: HCl;Ba(OH)2;Na2CO3;MgCl2


Lớp 9 hóa học
1
1
Gửi bỏ
 $HCl$$Ba(OH)_2$$Na_2CO_3$$MgCl_2$
$HCl$không hiện tượngkhông hiện tại tượngKhí không màukhông hiện nay tượng
$Ba(OH)_2$không hiện tượngkhông hiện tại tượngKết tủa trắngKết tủa trắng
$Na_2CO_3$Khí không màuKết tủa trắng không hiện nay tượngKết tủa trắng
$MgCl_2$không hiện tại tượngKết tủa trắngKết tủa trắngkhông hiện tại tượng
Kết trái :(1 khí)(2 kết tủa)(1 khí 2 kết tủa)(2 kết tủa)

 

- mẫu mã thử tạo ra 1 khí là HCl

- mẫu thử sản xuất 2 kết tủa là $Ba(OH)_2,MgCl_2$ - hotline là team 1

- mẫu thử sản xuất 1 khí với 2 kết tủa là $Na_2CO_3$

Cho hỗn hợp $Na_2CO_3$ vào nhóm 1, lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không thay đổi rồi cho vào dd $Na_2CO_3$

- mẫu thử nào tan là $Ba(OH)_2$$Ba(OH)_2 + Na_2CO_3 o BaCO_3 + 2NaOH$$BaCO_3 xrightarrowt^o BaO + CO_2$$BaO + H_2O o Ba(OH)_2$

- chủng loại thử không tan là $MgCl_2$$MgCl_2 + Na_2CO_3 o MgCO_3 + 2NaCl$$MgCO_3 xrightarrowt^o MgO + CO_2$

 


Đúng 1

phản hồi (0)
Phân biệt những dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học: NaF, NaCl, NaBr, Na2CO3.
Lớp 10 Hóa học chủ thể 10: Flo-Clo-Brom-Iot
1
0
Gửi diệt

Trích mẫu thử

Cho dung dịch axit clohidric vào những mẫu demo :

- chủng loại thử nào sinh sản khí không màu ko mùi là Na2CO3

(Na_2CO_3 + 2HCl o 2NaCl + CO_2 + H_2O)

Cho dung dịch bạc đãi nitrat vào các mẫu test còn :

- chủng loại thử nào chế tạo kết tủa trắng là NaCl

(AgNO_3 + NaCl o AgCl + NaNO_3)

- mẫu mã thử nào sinh sản kết tủa tiến thưởng nhạt là NaBr

(AgNO_3 + NaBr o AgBr + NaNO_3)

- mẫu thử nào không có hiện tượng gì là NaF


Đúng 1

bình luận (0)

Dùng phương pháp hóa học phân biệt những dung dịch mất nhãn sau 

a. KOH, HCl, NaNO3, Na2SO4

b. NaOH, HCl, HNO3, NaCl, Na2SO4, Ba(OH)2

c. BaCl2 ; NaNO3 ; Na3PO4


Lớp 9 chất hóa học
4
1
giữ hộ Hủy

lập pt dùm em với ạ ! em cảm ơn mn khôn xiết nhiều

 


Đúng 0

phản hồi (0)

câu này khó khăn quá


Đúng 0
phản hồi (3)

a) Trích chủng loại thử : 

Cho quỳ tím vào từng mẫu thử : 

+ Hóa đỏ : HCl

+ Hóa xanh : KOH

+ Không chuyển màu : NaNO3 , Na2SO4

Cho hỗn hợp BaCl2 vào 2 mẫu thử không làm cho quỳ tím thay đổi màu : 

+ chất nào mở ra kết tủa white : Na2SO4

Pt : (BaCl_2+Na_2SO_4 ightarrow BaSO_4+2NaCl)

 Không hiện tượng lạ : NaNO3

 Chúc bàn sinh hoạt tốt


Đúng 1
bình luận (0)

có 6 lọ mất nhãn đựng 6 bột hóa học bột color trắng đơn lẻ là Na2O P2O5, CaCO3, MgO, BaCl2, Na2CO3 hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt những chất trên


Lớp 9 hóa học
2
0
Gửi bỏ

Trích mẫu thử:

Cho nước theo lần lượt vào từng mẫu thử : 

- tan , tạo nên thành hỗn hợp : Na2O , P2O5 , BaCl2 , Na2CO3 (1) 

- không tan : CaCO3 , MgO (2) 

Cho quỳ tím vào những dung dịch thu được sống (1) : 

- Hóa xanh : Na2O

- Hóa đỏ : P2O5

Cho dung dịch HCl vào các chất sót lại ở (1) : 

- Sủi bong bóng khí : Na2CO3

- không HT : BaCl2

Cho dung dịch HCl vào các chất ngơi nghỉ (2) : 

- chảy , sủi bọt : CaCO3

- tan , sản xuất dung dịch : MgO

PTHH em tự viết nhé !


Đúng 2
comment (0)

Trích mẫu thử.

Cho nước vào từng chủng loại thử:

- ko tan: CaCO3, MgO

- Tan: Na2O, P2O5, BaCl2, Na2CO3 (*)

Cho giấy quỳ vào dd sinh sống (*):

- Quỳ hóa đỏ: P2O5 (left(P_2O_5+3H_2O ightarrow2H_3PO_4 ight)) (**)

- Quỳ hóa xanh: Na2O (left(Na_2O+H_2O ightarrow2NaOH ight))

- Quỳ không đổi màu: BaCl2, Na2CO3 (***)

Đưa dd thu được sống (**) vào 2 dd sinh hoạt (***)

- ko tác dụng: BaCl2

- Tác dụng, tạo chất khí với muối: Na2CO3 (left(Na_2CO_3+H_3PO_4 ightarrow Na_3PO_4+H_2O+CO_2 ight))

 


Đúng 0
phản hồi (1)

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt những dung dịch ko màu đựngtrong những lọ hóa chất bị mất nhãn sau:

a) K2SO4 , KCl , H2SO4b) HCl , H2SO4 , NaOH


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Các loại hợp hóa học vô cơ
1
1
nhờ cất hộ Hủy

a) 

 dd K2SO4dd KCldd H2SO4
Qùy tímtímtímđỏ
dd BaCl2kết tủa trắngkhông hiện tại tượngĐã nhận biết

(K_2SO_4+BaCl_2 ightarrow BaSO_4downarrowleft(trắng ight)+2KCl)

b) 

 dd HCldd H2SO4dd NaOH
Qùy tímĐỏĐỏXanh
dd BaCl2Không hiện tượngTrắngĐã thừa nhận biết

(H_2SO_4+BaCl_2 ightarrow BaSO_4downarrowleft(trắng ight)+2HCl)

 

 


Đúng 1

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
slovenija-expo2000.com